Meisje met moeder

Jeugdzorg

Het gaat niet goed met de jeugdzorg in Nederland en hierdoor krijgen kinderen en ouders niet altijd de ondersteuning of hulp waar ze recht op hebben.

13,6%

van alle jongeren van 0 tot 18 jaar in Nederland ontvangt een vorm van jeugdzorg

Dat zijn 449.090

kinderen en jongeren

Schadelijk voor ontwikkeling

Er zijn enorme wachtlijsten, de kwaliteit van de geboden hulp is soms niet goed genoeg en de informatievoorziening naar kinderen is niet altijd duidelijk. Daar komt het verschil van het hulpaanbod per gemeente bij, dat ervoor zorgt dat het uitmaakt waar je woont of je goede en tijdige hulp krijgt. Dit is zeer zorgelijk. 

Kinderen, jongeren en gezinnen die extra ondersteuning of zorg nodig hebben krijgen binnen de jeugdzorg nu niet altijd de hulp die ze nodig hebben. Dat is niet goed voor hun ontwikkeling en kan in sommige gevallen zelfs schadelijk zijn. Problemen kunnen hierdoor verergeren.

Verschillende belangen

Er spelen veel verschillende belangen en dat maakt het moeilijk om de jeugdzorg te verbeteren. Het belang van het kind lijkt niet altijd voorop te staan. Dit zorgt ervoor dat het niet altijd duidelijk is hoe jeugdzorg bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen. 

Jongen en meisje highfive

Hervormingsagenda Jeugd

Het is goed dat er nu een basis ligt voor betere zorg aan kinderen en jongeren, via de zogenoemde Hervormingsagenda Jeugd.   

We zijn echter bezorgd dat het belang van het kind nog onvoldoende voorop staat in de aangekondigde verbeteringen in de jeugdzorg. Onze belangrijkste punten zijn:  

  • Maak het VN-Kinderrechtenverdrag startpunt van het jeugdzorgbeleid. Voor een agenda die gaat over zorg voor kinderen, zou het Kinderrechtenverdrag principieel startpunt moeten zijn en niet, zoals nu, slechts worden genoemd in een voetnoot.
  • Zet het belang van kinderen voorop, niet financiën. In de Hervormingsagenda mist een ambitie en visie waarbij de belangen en de ontwikkeling van kinderen voorop staan. In plaats daarvan wordt er voornamelijk gefocust op financiën
  • Maak duidelijk hoe jongeren worden betrokken bij het maken van dit beleid, wat de invloed van de jongere is, hoe zij worden meegenomen en dat hier ook duidelijk tijd en ruimte (budget) voor komt

    Lees meer over ons werk

VN-Kinderrechtenverdrag en besluitvorming

Het Verdrag geeft aan dat ouders in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kinderen. De overheid ondersteunt ouders daarbij als dat nodig is. Dat staat in artikel 5 en artikel 18.

Wanneer het thuis niet goed gaat, kan de overheid ingrijpen, met verplichte jeugdhulp en jeugdbescherming. Dat gaat soms over ingrijpende veranderingen, zoals een intensieve behandeling of een uithuisplaatsing. Er moet dan goed worden uitgelegd hoe de belangen van kinderen zijn meegenomen in de beslissingen. Daarom stellen we als UNICEF Nederland in plannen en uitvoering over de jeugdzorg steeds de vraag: zijn de rechten en belangen van kinderen goed meegewogen en wat betekenen de nieuwe keuzes voor kinderen?