Jongeren op bank stad

'Geluk onder druk?' voor professionals

In Nederland wonen ongeveer 1,5 miljoen jongeren. Regelmatig lezen we dat zij het (te) druk hebben en daar ook last van hebben. Kloppen deze signalen? UNICEF Nederland heeft laten onderzoeken in welke mate jongeren spanning of stress ervaren en op welke (positieve) manier zij hier zelf mee om gaan. Het rapport "Geluk onder Druk?" is nu beschikbaar.

Jongeren op bankje

Jongeren: ervaren zij meer prestatiedruk, stress of spanning dan voorheen?

Jongeren: ervaren zij meer prestatiedruk, stress of spanning dan voorheen?

Resultaten

1 op de 4 jongeren heeft het vaakst stress door school. En schooldruk is niet alleen vervelend maar dit onderzoek laat ook zien dat hoe meer druk ze ervaren, hoe minder tevreden ze zijn in hun leven. 1 op de 3 scholieren kampt met druk om te voldoen aan verwachtingen van zichzelf of van anderen. Ook zegt 1 op de 10 jongeren onvoldoende vrije tijd te hebben. Slechts 2 procent ondervindt stress door social media. De cijfers zijn in dit factsheet opgenomen.

Onderzoek

Het rapport "Geluk onder Druk?" geeft voor het eerst landelijke cijfers over stress, prestatiedruk en van sociale vergelijking. En over het mentaal welbevinden van mbo- en hbo-studenten tot 18 jaar.

Aanbevelingen voor opvoeders, de overheid en professionals

Op basis van het onderzoek adviseert UNICEF te investeren in het ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden van jongeren, zowel thuis als op school. Daarnaast pleit UNICEF ervoor om samen met jongeren te bekijken hoe de schooldruk kan worden verlaagd, voor een schoolklimaat waarin leerlingen gezien worden, zichzelf kunnen zijn en hulp kunnen vragen en voor meer dialoog tussen volwassenen en jongeren om meer inzicht in hun leefwereld te krijgen. 

Jongeren onderdeel van het onderzoek

Dit onderzoek is gedaan in samenwerking met het Trimbos Instituut, Stichting Alexander, Universiteit Utrecht én jongeren zelf. Want we vinden het belangrijk dat er niet alleen over de jongeren wordt gesproken, maar ook vooral mét hen. Vanaf het begin zijn jongeren daarom actief betrokken bij het onderzoek. Het betrekken van de visie en beleving van jongeren zelf is essentieel om bovenstaande vragen te beantwoorden. Zij dachten dan ook vanaf het begin mee over de onderzoeksvragen en -methodes, de communicatie en aanbevelingen.

stapel rapporten

UNICEF zet zich in voor weerbare jongeren. Dit onderzoek past binnen het internationale programma Generation Unlimited, waar UNICEF onderdeel van is. Daarvoor wordt samengewerkt met jongeren over de hele wereld om te onderzoeken wat zij nodig hebben voor de samenleving van nu en van de toekomst. Mentale weerbaarheid van jongeren is hier een essentieel onderdeel van.