Kinderen op de vlucht: Wereldwijd

In overvolle vluchtelingenkampen zijn kinderen en hun ouders extra kwetsbaar voor het coronavirus. Basisvoorzieningen zoals schoon water en medische zorg zijn er niet of nauwelijks. De maatregelen die wij in Nederland nemen om verspreiding te voorkomen, zijn hier bijna ondenkbaar.  

Deel deze video

Het overgrote deel van de kinderen die vluchten naar Europa komt uit Syrië en Afghanistan. Veruit de meeste kinderen die op de vlucht zijn, blijft in de regio. Zo vangt Turkije het grootste aantal vluchtelingen uit het Midden-Oosten op. Er verblijven meer dan 3,6 miljoen Syrische vluchtelingen, onder wie 1,5 miljoen kinderen. Als het om relatieve aantallen gaat, staat Libanon op de eerste plaats; ongeveer één op de vijf mensen in dit land is vluchteling. Meer dan een half miljoen daarvan zijn Syrische kinderen.

Syrië

De Syrië-crisis zorgt voor een ongekend aantal mensen op de vlucht .In de afgelopen jaren zijn Syriërs massaal op de vlucht geslagen voor het geweld en de ellende. Bijna 5,7 miljoen Syrische vluchtelingen, waaronder 2,5 miljoen kinderen, zijn gevlucht naar landen als Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte. De jaren van conflict en de vlucht laten hun sporen na: veel kinderen hebben trauma’s die, als ze niet behandeld worden, levenslange gevolgen kunnen hebben. UNICEF biedt kinderen op de vlucht noodhulp. We hebben in Syrië o.a. het Terug naar school-programma opgezet, waardoor kinderen kunnen leren, spelen en weer even kind kunnen zijn. Ook in de landen eromheen bieden wij hulp. De enorme instroom van vluchtelingen in de afgelopen jaren legt een enorme druk op de basisvoorzieningen in deze landen. In Jordanië leeft bijvoorbeeld 85 procent van de Syrische vluchtelingengezinnen die buiten de officiële kampen wonen, onder de armoedegrens. Hulp is en blijft hard nodig. 

Afghanistan

Lees de meest actuele informatie over Afghanistan op onze nieuwspagina.

Afghanistan staat bovenaan de lijst van gevaarlijke landen. Het is een land in oorlog. Bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag. Scholen worden onder vuur genomen. Kinderen worden geronseld als soldaat en religieuze, etnische en seksuele minderheden worden vervolgd. Toch zijn er in de afgelopen jaren veel gevluchte Afghaanse kinderen gedwongen teruggekeerd naar hun land van oorsprong. In 2019 keerden 485.069 Afghanen terug, waarvan zo’n 1.700 alleenreizende kinderen. Deze kinderen zijn enorm kwetsbaar en lopen tijdens hun vlucht allerlei risico’s. UNICEF maakt zich grote zorgen om deze terugkeer en zet zich in voor bescherming van deze kinderen. Een beter begrip van de situatie is belangrijk om de hulp van hulporganisaties en overheden daarop aan te laten sluiten, zodat Afghaanse kinderen niet langer aan hun lot overgelaten worden. Zonder voldoende steun zullen deze kinderen (opnieuw) overwegen om op de vlucht te slaan en daarmee hun leven te riskeren.

  • UNICEF roept alle partijen in het conflict op alle aanvallen tegen scholen en zorginstellingen te staken en de rekrutering van kinderen te beëindigen.
  • Er moeten aanvullende maatregelen worden genomen om te voorkomen dat burgerslachtoffers vallen door luchtaanvallen.
  • Landen, waaronder Nederland, moeten stoppen met het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers - waaronder kwetsbare kinderen - naar Afghanistan, zolang het daar nog zo gevaarlijk is. Het is onaanvaardbaar om kinderen terug te sturen naar een land in oorlog.

In december 2019 publiceerde UNICEF het Child Alert waaruit blijkt dat Afghanistan een van de gevaarlijkste landen op de wereld is voor kinderen.

UNICEF Nederland heeft begin 2019 een Child Notice Afghanistan gepubliceerd en dit rapport beschrijft de harde leefomstandigheden voor kinderen in Afghanistan.

Help kinderen in nood. Vandaag én morgen.

Doneer nu