Kinderen op de vlucht: Nederland

In Nederland adviseert UNICEF de overheid en betrokken instanties (zoals het COA) om erop toe te zien dat kinderen de bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben. Op basis van eigen onderzoek doen we aanbevelingen voor verbeteringen in de asielprocedure en de opvang. Daarnaast zijn we kartrekker van de Werkgroep Kind in azc.

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

UNICEF Nederland heeft onder meer onderzoek gedaan naar en gelobbyd voor: