Kinderarbeid

Kinderarbeid

Wereldwijd werken 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar als kindarbeider, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden.

Kinderarbeid

Kinderarbeid berooft kinderen van hun kindertijd en hun recht op scholing. Daarnaast is het schadelijk voor hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen. Kinderarbeid is een complex probleem, daarom hanteert UNICEF een veelzijdige aanpak.

  Ben je benieuwd naar onze mening over kinderarbeid? Lees ons standpunt over dit onderwerp. 

  160 miljoen

  160 miljoen

  kinderen werken als kindarbeider

  70%

  70%

  van de kinderarbeiders werkt in de in de landbouw

  79 miljoen

  79 miljoen

  kinderen doen gevaarlijk werk, dat directe schade oplevert voor hun gezondheid en ontwikkeling

  Toelichting op de cijfers  

  Wereldwijd zijn 160 miljoen kinderen tussen de 5 en 17 jaar betrokken bij kinderarbeid, waarvan miljoenen onder gevaarlijke omstandigheden. Niet al het werk dat kinderen doen is kinderarbeid. Bij kinderarbeid gaat het om werk dat kinderen beroofd van hun kindertijd en hun recht op scholing. Deze vorm van uitbuiting van kinderen is schadelijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. UNICEF hanteert de definitie van de International Labour Organization als het gaat om kinderarbeid. 

  Er zijn diverse oorzaken voor kinderarbeid, zoals armoede, gebrek aan kennis, het ontbreken van goed onderwijs en een slechte naleving van wetten die kinderen beschermen.  

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Meisje werkt op een vuilnisbelt in Irak

  Wat doet UNICEF?

  Kinderarbeid is een complex probleem, daarom hanteert UNICEF een veelzijdige aanpak. UNICEF doet gedegen onderzoek om het probleem (ook per land of per sector) in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor wetgeving en programma's. UNICEF werkt nauw samen met overheden aan goede wetgeving en voorlichting omtrent kinderarbeid.  

  Wat doet UNICEF in landen waar kinderarbeid voorkomt 

  UNICEF bestrijdt kinderarbeid in landen waar dit veel voor komt door onder andere;
  - arme families financieel te ondersteunen,
  - het aanbieden van toegankelijk en kwalitatief goed basisonderwijs,
  - voorlichtingscampagnes,
  - het beïnvloeden van overheidsbeleid
  - in gesprek te gaan met werkgevers over alternatieven voor de inzet van kinderen.

  UNICEF en partners zorgen ervoor dat kinderen worden geregistreerd bij de geboorte, want met een geboortebewijs kan de leeftijd van een kind worden aangetoond en is hij of zij minder kwetsbaar voor uitbuiting. We ondersteunen opvangcentra waar werkende kinderen terecht kunnen voor bescherming en hulp. Daarnaast verbeteren we de toegang tot onderwijs en bieden we beroepscursussen aan voor adolescenten en jongeren.  

  Wat doet UNICEF met Nederlandse bedrijven 

  UNICEF werkt samen met bedrijven negatieve impact op kinderen te verkleinen, en positieve impact op kinderen te vergroten. Dit betekent niet alleen kinderarbeid in hun keten aanpakken, maar ook werken aan de oorzaken van kinderarbeid. Denk hierbij aan eerlijke lonen voor ouders, het verbeteren van de dagopvang voor jonge kinderen, en moeders de mogelijkheid bieden om hun kind borstvoeding te geven tijdens werkuren. UNICEF werkt hiervoor samen met bedrijven in Nederland en met productielocaties in productielanden. Hierbij vragen wij bedrijven kinderarbeid niet alleen in hun eigen productie aan te pakken, maar ook in die van hun leveranciers. 

  UNICEF biedt bedrijven ondersteuning bij het tegengaan van kinderarbeid in hun keten. Bijvoorbeeld door hulp aan te bieden bij het maken van een risico-analyse in de keten, bij het formuleren van mensen- en kinderrechten beleid, door het maken van een koppeling met lokale NGO’s of door het aanbieden van tips om kinderarbeid tegen te gaan. 

  Wat doet UNCEF in multistakeholderinitatieven 

  In Nederland is UNICEF onderdeel van een aantal convenanten waarin samen met bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties wordt gewerkt aan misstanden in risicosectoren. Daarnaast maken wij ons in het programma Work: no child’s business hard voor de positie van kinderen wereldwijd. 

  Zet de eerste stappen om kinderarbeid tegen te gaan

  Bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing. Vaak vraagt dit om samenwerking met andere bedrijven, overheden of maatschappelijke organisaties, maar je kunt ook al in je eigen organisatie beginnen. In dit artikel lees je welke eerste stappen je zelf kunt zetten.

  Bescherming en onderwijs

  UNICEF en partners zorgen ervoor dat kinderen worden geregistreerd bij de geboorte, want met een geboortebewijs kan de leeftijd van een kind worden aangetoond en is hij of zij minder kwetsbaar voor uitbuiting. We ondersteunen opvangcentra waar werkende kinderen terecht kunnen voor bescherming en hulp. Daarnaast verbeteren we de toegang tot onderwijs en bieden we beroepscursussen aan voor adolescenten en jongeren. Families die onvoldoende financiële middelen hebben om hun kind naar school te laten gaan ontvangen kinderbijslag, zodat het kind niet hoeft te werken.

  Feiten over kinderarbeid

  • Sub-Saharan Africa heft het grootste percentage kinderarbeiders (29% van de kinderen tussen 5 -17 jaar).Van de 160 miljoen kindarbeiders gaat het om ongeveer evenveel jongens als meisjes, hoewel het percentage per sector sterk kan verschillen.
  • De meeste kinderen worden als kindarbeider ingezet in de landbouw (agrarische sector)
  • Seksuele uitbuiting, rekrutering door gewapende groepen en drugshandel worden gezien als de 'ergste vormen' van kinderarbeid.
  Wat wil UNICEF bereiken

  UNICEF streeft ernaar dat alle kinderen wereldwijd van hun recht op scholing en ontwikkeling kunnen genieten. Daarom willen wij dat geen enkel kind betrokken is in kinderarbeid. We realiseren ons dat de aanpak van kinderarbeid complexer is dan het weren van kinderen uit fabrieken of van landbouwgronden. Voor een structurele oplossing moet ook aan de zogenaamde root causes van kinderarbeid gewerkt worden. Root causes zijn te vinden in armoede, gebrek aan onderwijs, gebrek aan regelgeving etc. 

  Kinderen aan het werk

  Projecten 

  UNICEF is actief in veel landen waar kinderarbeid voorkomt. In deze landen bouwen we aan randvoorwaarden (educatie)systemen die kinderen, hun families en de gemeenschappen helpen voorkomen dat kinderen in kinderarbeid terecht komen. Hieronder 3 projecten waar uw bedrijf aan mee kan werken of financieel aan kan bijdragen:

  Kinderrechten en Bedrijven projecten

  • Project Turkije – loopt 
  • Project Bangladesh – afgerond 
  • Project VDL  

  We werken samen met:

  Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 8.7 (kinderarbeid) dat onderdeel is van:SDG 8 

  Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 8.7 (kinderarbeid) dat onderdeel is van:

  SDG 8
   

  Met de verschillende projecten en acties van UNICEF rondom het thema Kinderarbeid dragen we bij aan SDG 8.7 (kinderarbeid) dat onderdeel is van:

  SDG 8
   

  Ik help kinderen wereldwijd aan een betere toekomst.

  Doneer nu