Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.
63
miljoen

kinderen volgen geen basisonderwijs

maar
50 procent

van de kinderen met een handicap gaat naar school

75
miljoen

kinderen in conflictlanden lopen het risico te moeten stoppen met school

250
miljoen

kinderen leren niet lezen en schrijven

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen.

Wist u bijvoorbeeld dat met elk jaar extra onderwijs het inkomen van een individu met 10 procent toeneemt? Of dat de kans op conflict zich verdubbelt wanneer de ongelijkheid in het onderwijssysteem zich verdubbelt?

Wat is er aan de hand?

Miljoenen kwetsbare kinderen blijven verstoken van datgene waar ze recht op hebben: toegang tot goed onderwijs.

  • 263 miljoen kinderen wereldwijd hebben niet de kans naar school te gaan of hun opleiding af te maken.
  • Talloze kinderen moeten werken om bij te dragen aan het familie-inkomen.
  • Miljoenen meisjes kunnen niet naar school, omdat ze jong moeten trouwen of het huishouden moeten doen.
  • Andere kinderen hebben een handicap die hen belet om naar school te gaan, of ze wonen in afgelegen gebieden waar in de verre omtrek geen schoolgebouw te bekennen is.

Van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd, volgen 250 miljoen onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven. Wij leggen de focus op goed onderwijs voor ieder kind. Daarvoor zijn opgeleide onderwijzers nodig en goede lesmaterialen. Samen met overheden investeren we daarin, net als in kindvriendelijke scholen waar de leerlingen actief meedoen met de lessen. Op dit soort scholen krijgen kinderen les in hun eigen taal, bijvoorbeeld als ze behoren tot een bevolkingsgroep die de nationale taal niet beheerst, en houden onderwijzers rekening met kinderen met een beperking.

Wat doet UNICEF?

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen. De meest kwetsbare groepen (zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven) krijgen extra aandacht.

We werken samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij leggen we de focus meer dan voorheen op de kwaliteit van onderwijs. 

Wat hebben we bereikt?

In 2017 heeft UNICEF er onder andere voor gezorgd dat 12,5 miljoen kinderen leermaterialen kregen. Daarnaast voorzagen we 248.000 klaslokalen van bijvoorbeeld schoolmeubilair. Ook zijn bijna 48.000 schoolgemeenschappen getraind in zaken als goed management en inclusief onderwijs.

In noodsituaties heeft UNICEF er vorig jaar voor gezorgd dat 8,8 miljoen kinderen toegang kregen tot onderwijs. Leerlingen in landen als Syrië, Jemen, Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek kunnen daardoor - ondanks hun moeilijke situatie - toch naar school.

Wat willen we bereiken?

Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel individuen als samenlevingen. Het vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename van het inkomen van individuen en het bruto binnenlands product van landen, versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Het aantal kinderen dat wél naar school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar de groei is er nagenoeg uit. Wij werken wereldwijd samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van de vooruitgang weer te laten draaien. Daarvoor zijn investeringen nodig in de toegang tot én de kwaliteit van onderwijs, in opleidingen van leerkrachten, in scholen die toegankelijk zijn voor alle jongens én meisjes en voor kinderen met beperkingen. Dat geldt ook voor lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen en voor iets simpels maar o zo belangrijks als aparte wc’s voor jongens en meisjes. Dankzij jouw hulp lukt ons dat, wereldwijd, voor ieder kind.

Artikel 28

Onderwijs

Ismahan met haar zusje

Niets weerhoudt Ismahan ervan om naar school te gaan. Niet de droogte waarvoor haar ouders vluchtten. Niet het vluchtelingenkamp waar zij sindsdien met haar familie woont. En ook niet het feit dat ze overdag, terwijl haar ouders aan het werk zijn, op haar kleine zusje moet passen. Want Ismahan droomt ervan om later lerares te worden en andere kinderen te inspireren. En ze weet hoe belangrijk het is om naar school te gaan als ze dit wil bereiken. 

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu