Ieder kind heeft recht op onderwijs

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst. Daarom heeft ieder kind recht op goed onderwijs. Overal en altijd.
61
miljoen

kinderen gaan niet naar de basisschool

75
miljoen

kinderen in conflictlanden lopen het risico te moeten stoppen met school

202
miljoen

adolescenten gaan niet naar school

250
miljoen

kinderen leren niet lezen en schrijven

De bovenstaande feiten laten zien dat nog steeds veel kinderen niet naar school gaan. Terwijl onderwijs juist zo belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen én samenlevingen.

Wist u bijvoorbeeld dat elk jaar extra onderwijs gelijk staat aan een 10% toename in het inkomen van een individu? Of dat de kans op conflict bijna verdubbelt wanneer ongelijkheid in onderwijs verdubbelt in lage- en middeninkomenslanden?

Wat is er aan de hand?

Miljoenen kwetsbare kinderen blijven verstoken van datgene waar ze recht op hebben: toegang tot goed onderwijs.

61 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd en 202 miljoen adolescenten gaan niet naar school. Meer dan een derde van hen woont in Sub-Sahara Afrika, Talloze kinderen moeten werken om bij te dragen aan het familie inkomen. Miljoenen meisjes kunnen niet naar school omdat ze jong moeten trouwen of het huishouden moeten doen. Andere kinderen hebben een handicap die hen belet om naar school te gaan. Of ze wonen in afgelegen gebieden waarin de verre omtrek geen schoolgebouw te bekennen is.

Van de 650 miljoen kinderen in de basisschoolleeftijd volgen 250 miljoen onderwijs dat zo slecht is dat zij niet leren lezen en schrijven. Wij leggen de focus op goed onderwijs voor ieder kind. Daarvoor zijn opgeleide onderwijzers nodig en goede lesmaterialen. Samen met overheden investeren we daarin, net als in kindvriendelijke scholen waar de leerlingen actief meedoen met de lessen. Op dit soort scholen krijgen kinderen les in hun eigen taal, bijvoorbeeld als ze behoren tot een bevolkingsgroep die de nationale taal niet beheerst, en houden onderwijzers rekening met kinderen met een beperking.

Wat doet UNICEF?

UNICEF streeft naar toegankelijk en goed onderwijs voor alle kinderen, want kinderen die naar school gaan hebben kans op een betere toekomst. We werken aan gelijke toegang tot kwalitatief goed onderwijs voor alle kinderen ter wereld. Speciale aandacht wordt besteed aan de meest kwetsbare groepen zoals meisjes, kinderen die moeten werken, kinderen met een handicap en kinderen die in conflictgebieden leven.

UNICEF werkt samen met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven, lokale gemeenschappen en kinderen zelf. Daarbij wordt de focus meer dan voorheen gelegd op de kwaliteit van het onderwijs. 

Wat hebben we bereikt?

In 2016 heeft UNICEF er onder andere voor gezorgd dat 15,7 miljoen kinderen leermaterialen ontvingen. Zo zijn deze kinderen goed voorbereid om naar school te gaan. Meer dan 330.000 klaslokalen werden voorzien van materialen, waardoor kinderen niet in een leeg lokaal terechtkomen. Daarnaast werden er ongeveer 39.000 schoolgemeenschappen getraind in zaken zoals goed management en inclusief onderwijs.

In humanitaire situaties heeft UNICEF er het afgelopen jaar voor gezorgd dat 11,7 miljoen kinderen toegang kregen tot onderwijs. Leerlingen in landen zoals Syrië, Jemen, Mali en de Centraal Afrikaanse Republiek hebben zo toch de kans om onderwijs te volgen, ondanks hun moeilijke situatie.

Wat willen we bereiken?

Investeren in onderwijs heeft grote economische en sociale voordelen voor zowel individuen als samenlevingen. Het vergroot de overlevingskansen van jonge kinderen, zorgt voor een toename in het inkomen van individuen en het bruto binnenlands product van landen, empowers meisjes en vrouwen, en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

Het aantal kinderen dat wél naar school gaat is in de afgelopen decennia toegenomen, maar de groei is er nagenoeg uit. Wij werken wereldwijd samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van vooruitgang weer te laten draaien.

Daardoor zijn investeringen nodig in de toegang én kwaliteit van onderwijs. In opleidingen van leerkrachten. In scholen die toegankelijk zijn voor alle jongens én meisjes en voor kinderen met beperkingen. In lesprogramma’s in de moedertaal van kinderen. En iets simpels maar o zo belangrijks als aparte wc’s voor jongens en meisjes. Dankzij jouw hulp doen we dat, wereldwijd, voor ieder kind.

Ismahan met haar zusje

Niets weerhoudt Ismahan ervan om naar school te gaan…

 …niet de droogte waar haar ouders voor op de vlucht sloegen. Niet het vluchtelingenkamp waar zij sindsdien met haar familie woont. En ook niet het feit dat ze overdag, terwijl haar ouders aan het werk zijn, op haar kleine zusje moet passen. Want Ismahan droomt ervan om later lerares te worden en andere kinderen te inspireren. En ze weet hoe belangrijk het is om naar school te gaan als ze dit wil bereiken. 

Help kinderen wereldwijd naar school

Doneer nu