Hulp aan vluchtelingenkinderen

Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren, spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Wij bieden hulp in conflictregio’s, in Europa en we werken ook in Nederland.
48
miljoen

kinderen wereldwijd zijn op de vlucht

28
miljoen

kinderen zijn op de vlucht door oorlog en geweld

11
miljoen

kinderen zijn hun land ontvlucht (17 miljoen kinderen zijn in eigen land ontheemd)

20
miljoen

kinderen verlieten om andere redenen, zoals voedselcrises, hun land

Wat is er aan de hand?

Als we aan vluchtelingen denken, staan we er meestal niet bij stil dat het heel vaak om kinderen gaat. De helft van alle vluchtelingen wereldwijd is kind. Dat zijn bijna 50 miljoen kinderen en twee keer zoveel als in 2005. Dat komt vooral door de conflicten in Syrië en Afghanistan. Bijna de helft van alle gevluchte kinderen komt daar vandaan. Veruit het grootste deel van de kinderen die op de vlucht zijn, blijven in de regio. Zo is Turkije gastland van het grootste aantal vluchtelingen en zeer waarschijnlijk van het grootste aantal gevluchte kinderen in de wereld. Als het om relatieve aantallen gaat, staat Libanon op de eerste plaats. Ongeveer één op de vijf mensen in dit land is vluchteling.

Twee derde van het aantal vluchtelingen dat naar Europa kwam in 2016 zijn vrouwen en kinderen. Veel gevluchte kinderen zijn alleen, zonder ouders of toezicht. Zij hebben hun huis, familie en alles wat bekend was, achtergelaten. Om Europa te bereiken steken de meeste vluchtelingen de Middellandse Zee over. Nog voordat ze aan deze gevaarlijke overtocht beginnen, hebben veel kinderen al heel wat ontberingen moeten doorstaan. Dat vluchtelingen ondanks alle gevaren de tocht naar Europa maken, heeft alles te maken met de omstandigheden thuis. Die zijn zo uitzichtloos dat ze er alles voor over hebben om opnieuw te kunnen beginnen. Zelfs als dat met gevaar voor eigen leven is.

Manifest: Ieder kind is een kind

Een record aantal kinderen wereldwijd is alleen op de vlucht. UNICEF roept wereldleiders op tot het beschermen van deze kinderen en vraagt iedereen het manifest te liken of delen. Lees meer over ons manifest.

De situatie in cijfers (Europa)
 • In 2016 kwamen 98.688 kinderen op de vlucht aan in Europa via Griekenland, Italië, Spanje en Bulgarije.
 • Daarvan reisden 33.424 kinderen zonder ouders of begeleider.
 • De ruim 98.000 kinderen die naar Europa kwamen, representeren minder dan 1 procent van alle kinderen die leven in door conflict getroffen landen Syrië, Afghanistan, Irak, Eritrea en Nigeria.
 • Zo’n 24.000 kinderen zijn gestrand in Griekenland en andere Zuid-Europese landen.
 • Steeds meer vluchtelingen steken de Middellandse zee over via de Centrale Mediterrane route. Van de 6.856 mensen die in januari 2017 over zee in Europa aankwamen, registreerde 65 procent zich aan de Italiaanse kust. 
 • Minstens 1.354 vluchtelingen, waaronder naar schatting 190 kinderen, verdronken in de periode van november 2016 tot eind januari 2017 (Bronnen: UNHCR en IOM). 

Waar pleit UNICEF voor? 

 1. Bescherm gevluchte en migrantenkinderen tegen geweld, mishandeling, uitbuiting en levensbedreigende situaties.
 2. Stop het plaatsen van kinderen in vreemdelingenbewaring op basis van hun verblijfstatus.
 3. Bewaak het recht van kinderen om op te groeien binnen hun eigen familie en voorkom dat kinderen staatloos worden.
 4. Zorg ervoor dat gevluchte en migrantenkinderen naar school kunnen en toegang hebben tot alle andere voorzieningen.
 5. Pak de oorzaken waarom mensen migreren aan.
 6. Neem maatregelen om xenofobie, discriminatie en marginalisatie van vreemdelingen in de doorreislanden en landen van bestemming aan te pakken.

De vierjarige Sidra (links), gevlucht uit Mosul, heeft net samen met haar vader winterkleren opgehaald en speelt buiten met leeftijdgenootje Asha. Ze verblijven in het vluchtelingenkamp Hasansham in Irak.

Hulp in de regio

 • Samen met lokale organisaties en maatschappelijk werkers helpen we gezinnen op de vlucht en in vluchtelingenkampen. Ook helpen we de lokale bevolking.
 • We zetten een zogenoemde 'child-friendly space' op: een plek waar kinderen veilig en onder toezicht kunnen spelen. 
 • Bij overheden pleiten we voor bescherming van vluchtelingen en voor correcte procedures. 
 • We helpen gezinnen in vluchtelingenkampen met schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en hygiënepakketten.
 • We voeren inentingscampagnes tegen mazelen en polio.
 • We screenen kinderen op ondervoeding, we behandelen ondervoede kinderen en geven voorlichting over goede voeding. 
 • We zetten tijdelijke klaslokalen in vluchtelingenkampen op en richten deze in.
 • We werven onderwijzers trainen hen in het werken met vluchtelingenkinderen. 
 • We bieden psychosociale hulp gericht op 'kind kunnen zijn' en traumaverwerking.

Een verpleegster verzorgt de vijf dagen oude baby Iliyas in een kindvriendelijke ruimte opgezet door UNICEF in een klein vluchtelingenkamp (de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië).

  Hulp in Europa

  Kinderen op de vlucht hebben zeer dringend hulp nodig, zoals een dak boven hun hoofd, goede voeding en medische zorg. Met psychosociale hulp kunnen ze hun vreselijke ervaringen verwerken. Ook moeten ze onderwijs kunnen volgen, zodat ze straks niet tot een verloren generatie behoren. Kinderen hebben bovendien bescherming nodig tegen geweld en misbruik, zeker als ze alleen reizen, ziek zijn of een beperking hebben. We willen alle kinderen op de vlucht helpen. We werken momenteel in Griekenland, Servië, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Kroatië en Slovenië. 

  • In vijf Europese landen die te maken krijgen met asielaanvragen hebben we kindvriendelijke ruimtes en opvangcentra voor kinderen en gezinnen opgezet.
  • We monitoren de opvang van kinderen die in deze landen aankomen.
  • We doen aanbevelingen om de opvang kindvriendelijk te maken.
  • We lobbyen voor betere en snellere asielprocedures waarin het belang van het kind centraal staat.
  • We staan in voortdurend contact met immigratieautoriteiten en opvangorganisaties
  • Ook bieden we via de Italiaanse kustwacht hulp op zee aan bootvluchtelingen door ruimtes in te richten speciaal voor kinderen

  Vluchtelingkinderen in Nederland missen heel wat schooldagen omdat ze vaak moeten verhuizen naar een andere (azc) locatie.

  Hulp in Nederland

  In Nederland adviseren we de overheid en betrokken instanties (zoals het COA) om erop toe te zien dat kinderen de bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben. Op basis van eigen onderzoek doen we aanbevelingen voor verbeteringen in de asielprocedure en de opvang. Daarnaast zijn we kartrekker van de Werkgroep Kind in azc.

  UNICEF Nederland heeft onder meer onderzoek gedaan naar en gelobbyd voor:

  • de situatie van kinderen binnen gezinnen in azc's.
  • minder verhuizingen van asielzoekerskinderen in Nederland. Lees meer in Ontheemd (pdf) en 'Zó kan het ook!'.
  • recreatieve activiteiten voor gevluchte kinderen met TeamUp, een project van War Child, UNICEF Nederland en Save the Children
  • informatievoorziening aan kinderen in azc's www.tell-me.nl.
  • het ontwikkelen van kindgerichte landenrapporten. Lees meer in de Child Notice-rapporten.
  • de juridische positie en opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingenkinderen (amv's) in Nederland.
  • het tegengaan van detentie van vreemdelingenkinderen bij uitzetting en aankomst in Nederland.
  • de positie van minderjarige slachtoffers van mensenhandel.

  Gerelateerd aan dit onderwerp

  Steun de kinderen die op de vlucht zijn.

  Doneer nu