De noodzaak van een humanitaire doorgang naar Gaza neemt met het uur toe

1 november 2023

Na iets meer dan drie weken conflict is de humanitaire situatie in Gaza kritiek: drinkwater en voedsel raakt op, chaos en paniek nemen toe en vrachtwagens met hulpgoederen worden maar mondjesmaat toegelaten. UNICEF benadrukt de noodzaak van een staakt-het-vuren en een humanitaire doorgang om kinderen de hulp te geven die zij nodig hebben om deze crisis te overleven. 

palestijnse-jongens.jpg

Palestijnse kinderen voor hun huis dat werd verwoest door luchtaanvallen op de stad Rafah in de zuidelijke Gazastrook. 

Palestijnse kinderen voor hun huis dat werd verwoest door luchtaanvallen op de stad Rafah in de zuidelijke Gazastrook. 

Evacuaties naar Egypte

UNICEF verwelkomt het besluit om de evacuatie van dringende medische gevallen uit Gaza naar Egypte te vergemakkelijken. UNICEF staat klaar met medische apparatuur en hulpmiddelen, waaronder 215 zuurstofapparaten, 140 spuit- en infuuspompen en 7.500 dozen met chirurgisch materiaal.  

Het tomeloze geweld houdt aan

Volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zijn in Gaza ruim 3.500 kinderen gedood, en raakten meer dan 6.800 kinderen gewond. Dit betekent dat er elke dag meer dan 420 kinderen worden gedood of gewond raken in Gaza. Naar verluidt zijn meer dan dertig Israëlische kinderen gedood, terwijl er minstens twintig nog steeds gegijzeld worden in de Gazastrook. 

Ook de civiele infrastructuur wordt hevig aangevallen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie in Gaza zijn er 34 aanvallen gemeld op gezondheidszorginstellingen, waaronder 21 ziekenhuizen. Twaalf van de 35 ziekenhuizen in Gaza – die ook worden gebruikt als schuilplaats voor ontheemden – functioneren niet langer. 

Minstens 221 scholen en ruim 177.000 woningen zijn beschadigd of vernield. 

Het drinkwater raakt op

Ondertussen raakt het weinige schone water dat nog over is in Gaza snel op, waardoor ruim twee miljoen mensen in grote nood verkeren. Omdat het overgrote deel van het water in Gaza te zout is om te drinken, heeft UNICEF speciale ontziltingsinstallaties die het water filteren. Vanwege een gebrek aan brandstof en stroom is op dit moment geen van de zes installaties nog draaiende. Kinderen drinken hierdoor al dagen zout of vervuild water, met nierproblemen, diarree en uitdroging tot gevolg. Tenzij de toegang tot schoon water wordt hersteld, zullen meer burgers, inclusief kinderen, ziek worden of sterven aan uitdroging of door water overgedragen ziekten.

palestijns-meisje.jpg

Rahaf, 7 jaar oud, vult flessen met drinkwater in de stad Rafah, te midden van aanhoudende vijandelijkheden in de Gazastrook. “Ik kom hier twee keer per dag en loop 15 minuten om water te vullen. Er is geen water in huis. Mijn familie en ik kampen met een watertekort in huis”, zei ze. 

Rahaf, 7 jaar oud, vult flessen met drinkwater in de stad Rafah, te midden van aanhoudende vijandelijkheden in de Gazastrook. “Ik kom hier twee keer per dag en loop 15 minuten om water te vullen. Er is geen water in huis. Mijn familie en ik kampen met een watertekort in huis”, zei ze. 

Hulpgoederen bereiken Gaza onvoldoende

Afgelopen zondag hebben 33 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza bereikt. Voor voldoende bevoorrading van water, voedsel, medicijnen en brandstof zijn echter 100 vrachtwagens per dag vereist. De tekorten in Gaza leiden tot paniek en chaos onder de bevolking.  

Wat doet UNICEF

UNICEF is nog steeds aanwezig in Gaza en verleent hulp aan kinderen in nood. De hulpverlening wordt echter steeds moeilijker. Het tekort aan hulpgoederen, het aanhoudende geweld en de toenemende paniek en chaos maken dat onze staf opereert onder gevaarlijke omstandigheden. Sommige van onze medewerkers hebben naaste familieleden verloren, waaronder echtgenoten en kinderen. Toch is UNICEF vastbesloten om ter plaatse te blijven om kinderen te helpen. 

Voor meer informatie over wat UNICEF op dit moment doet in Gaza, zie: Crisis in Gaza.

Wat is er nodig

UNICEF roept op tot:  

  • een staakt-het-vuren; 
  • veilige en onbelemmerde humanitaire toegang voor hulp 
  • de onmiddellijke en veilige vrijlating van alle gegijzelde kinderen. 

Help de kinderen in Gaza

Er is geen tijd te verliezen

Doneer nu