365 dagen oorlog in Oekraïne

20 februari 2023

Op 24 februari 2023 is het een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon. 365 lange dagen van gevaar, geweld en verlies. De oorlog heeft kinderen 365 dagen beroofd van verjaardagen, schoolherinneringen en tijd met familie en vrienden. En het is nog steeds aan de gang.  

Oekraïens meisje neemt winterkleding in ontvangst.

Het waren gelukkig ook 365 dagen van ongelooflijke kracht en moed die kinderen hebben getoond. Op deze foto neemt een Oekraïens meisje dankbaar winterkleding in ontvangst.

Het waren gelukkig ook 365 dagen van ongelooflijke kracht en moed die kinderen hebben getoond. Op deze foto neemt een Oekraïens meisje dankbaar winterkleding in ontvangst.

De situatie op dit moment  

Zowel in Oekraïne als in de landen waar de Oekraïense vluchtelingen verblijven, is de situatie nog steeds complex en enorm onvoorspelbaar. UNICEF blijft de humanitaire hulp opschalen door overheden te ondersteunen en nationale systemen, zoals het gezondheidssysteem, te versterken. We gaan door totdat we alle 9,4 miljoen mensen, waaronder 4 miljoen kinderen, die dringend hulp nodig hebben, bereikt hebben. En we blijven zolang het nodig is.  

Hoe helpt UNICEF in Oekraïne? 

In de afgelopen 365 dagen heeft UNICEF met man en macht gewerkt om veel voor gezinnen en kinderen te kunnen betekenen. Dit hebben we o.a. al bereikt: 

Kinderbescherming & onderwijs

We bereikten 1,2 miljoen kinderen met beschermende maatregelen, waaronder casemanagement voor de meest kwetsbare gezinnen, informatievoorziening en hulp bij vervoer. Bovendien hebben we 770.000 kinderen kunnen bereiken met mobiel onderwijs, zoals School-in-a-Box. 

Gezondheidszorg

Bijna 5 miljoen kinderen en vrouwen hebben toegang kunnen krijgen tot eerstelijnsgezondheidszorg in door UNICEF gesteunde faciliteiten. Daarnaast hebben meer dan 500.000 verzorgers van kinderen van 0 tot 23 maanden advies gekregen over de voeding van baby’s en jonge kinderen.  

Verder hebben 4.6 miljoen mensen toegang gekregen tot veilig drinkwater en hebben 1.5 miljoen mensen essentiële benodigdheden voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne ontvangen.   

Financiële steun

In samenwerking met het ministerie van Sociaal Beleid hebben UNICEF en partners meer dan 300.000 huishoudens met kinderen bereikt met financiële steun voor 3 maanden.  

Bevoorrading en logistiek

UNICEF heeft 910 stroomaggregaten en 90 modulaire boilersystemen aangeschaft, die in heel Oekraïne worden geleverd en geïnstalleerd.  

Blue Dots / Spilno Child Spots  

Tussen mei en december 2022 bezochten in Oekraïne bijna een half miljoen kinderen en verzorgers de 182 Spilno Child Spots. Dit zijn veilige, warme ruimten met geïntegreerde diensten voor kinderen, jongeren en verzorgers. 

Langs belangrijke vluchtroutes in Moldavië, Roemenië, Polen, Italië, Bulgarije en Slowakije zijn er inmiddels 40 Blue Dots van UNICEF-UNHCR ingericht, eveneens veilige ruimtes, waar gezinnen hulp kunnen krijgen.  

Wil je meer lezen over onze resultaten? Dat kan op deze pagina.

Vooruitblik 2023  

In 2023 zal UNICEF humanitaire hulp blijven bieden en opschalen zolang het nodig is. We zullen onze noodhulp toespitsen op gebieden waar een conflict aan de gang is door ‘snelle reactieteams’ en humanitaire konvooien in te zetten, noodplannen op te stellen en voorraden van essentiële goederen aan te leggen. Ook blijven we samenwerken met lokale overheden.    

In beter toegankelijke gebieden zullen we nationale systemen, gemeenten en maatschappelijke organisaties inschakelen. Hierbij zullen we noodhulp en hulp voor terugkerende Oekraïners combineren en ons ook focussen op herstelwerkzaamheden voor de lange termijn. 

Onze drie strategische prioriteiten in 2023 zijn: 

1. Terug naar leren en ontwikkelen én het herstel van de geestelijke gezondheid. 

2. Het ondersteunen van de overheid in het verhogen van de vaccinatiegraad. 

3. Alternatieve zorg voor kwetsbare kinderen.