Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Kinderen op de vlucht: Nederland

In Nederland adviseert UNICEF de overheid en betrokken instanties (zoals het COA) om erop toe te zien dat kinderen de bescherming en steun krijgen die ze nodig hebben. Op basis van eigen onderzoek doen we aanbevelingen voor verbeteringen in de asielprocedure en de opvang. Daarnaast zijn we kartrekker van de Werkgroep Kind in azc.

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

Het rapport dat door de coalitie "Kind in azc" is gepresenteerd in juni 2018 geeft inzicht in de leefomstandigheden van kinderen in azc's

UNICEF Nederland heeft onder meer onderzoek gedaan naar en gelobbyd voor:

Eerlijk kinderpardon

Honderden kinderen zijn al meer dan vijf jaar in Nederland zonder verblijfsvergunning. Ze wonen hier al vaak hun hele leven, spelen met hun vriendjes en gaan naar school. Maar ze hebben geen verblijfsvergunning. Deze kinderen leven in angst en grote onzekerheid. Ze dreigen uitgezet te worden naar het land van herkomst van hun ouders. Een land waar ze soms nog nooit zijn geweest en waarvan ze meestal de taal niet spreken. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat kinderen na vijf jaar in Nederland 'geworteld' zijn. In december 2018 werd een extern rapport uitgebracht, dat stelt dat deze kinderen ernstig schade op kunnen lopen in hun ontwikkeling als ze alsnog worden uitgezet.

Kinderpardon: verruiming en alternatieven

UNICEF zet zich al tijden in voor een eerlijker Kinderpardon, een regeling die een oplossing biedt voor kinderen die vijf jaar of langer in Nederland wonen en hier geworteld zijn. De criteria om in aanmerking te komen voor de Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen, het Kinderpardon, worden nu namelijk zo streng gehanteerd, dat bijna geen enkel kind in aanmerking komt. 

Wij roepen de regering met klem op om het recht op verblijf van deze kinderen te erkennen: pas de voorwaarden aan, versoepel de uitvoering daarvan zodat meer kinderen gebruik kunnen maken van de regeling. ‘Doe het die kinderen niet aan om zelf individueel hun zaak te moeten bepleiten in de schijnwerpers, maar kom met een structurele oplossing’, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Het Kinderpardon is tot stand gekomen, omdat de Nederlandse regering inzag dat kinderen onnodig beschadigd werden door ze terug te sturen, terwijl ze al geworteld zijn. De regeling is in het leven geroepen om ook deze kinderen een toekomst in Nederland te bieden. Momenteel wordt het merendeel van de kinderen dat een beroep doet op de kinderpardonregeling afgewezen. Wij pleiten daarom voor een verruiming van het Kinderpardon. Wij steunen Defence for Children, de petitie van Tim Hofman en initiatieven van andere organisaties die deze zaak ook al geruime tijd bepleiten en hebben de diverse voorstellen van de Kinderombudsman, waaronder een serieus alternatief voor een Kinderpardon, omarmd. 

Gerelateerd aan dit onderwerp