Paul van Vliet en nalaten aan kinderen wereldwijd Paul van Vliet en nalaten aan kinderen wereldwijd

Paul van Vliet Fonds

Paul, we zetten jouw droom voort

Gepassioneerd, oprecht en bevlogen. Cabaretier en schrijver Paul van Vliet heeft zich jarenlang met heel zijn hart en al zijn talenten ingezet voor kwetsbare kinderen over de hele wereld.

Paul had een grote droom: onderwijs voor ieder kind. “Ik geloof dat het kan. Dat het moet”, zei Paul toen hij 25 jaar ambassadeur was. En daarom richtte hij samen met UNICEF in 2018 het Paul van Vliet Fonds op. Paul van Vliet bracht met zijn fonds betrokken en bevlogen mensen bijeen. Gelijkgestemden, die gezamenlijk een wezenlijk verschil willen maken voor kinderen. Onderwijs staat daarbij centraal, want naar school gaan geeft het leven van een kind een sterk fundament.

Door deel te nemen aan het Paul van Vliet Fonds kunt u gekregen kansen doorgeven aan kinderen die dat hard nodig hebben. Met kwaliteitsonderwijs (SDG4) kunnen we kinderen een betere toekomst geven, waar ook ter wereld.

Op 25 april 2023 overleed hij op 87-jarige leeftijd. Het is zeer verdrietig dat we afscheid hebben moeten nemen van onze fantastische UNICEF-ambassadeur. Maar samen zetten we zijn droom voort.

Al in 1992 was Paul van Vliet ambassadeur van UNICEF Nederland geworden. Een rol die hem werd aangereikt door zijn goede vriendin, de actrice en UNICEF Goodwill Ambassador Audrey Hepburn, nadat zij gegrepen was door zijn liedjes in één van zijn shows.

Toen Audrey hem vroeg voor het ambassadeurschap dacht hij daar hooguit twee minuten over na voordat hij ‘ja’ zei. "Want", zo zei Paul bij leven, "bij kinderen begint álles. Zij zijn nog zo invulbaar, die kunnen nog van alles en die moeten nog zoveel. Als ik maar ergens een paar van die kinderen kan helpen, dan is wat mij betreft mijn ambassadeurschap al geslaagd." 

Gekregen kansen doorgeven

Paul van Vliet bracht met zijn fonds betrokken en bevlogen mensen bijeen. Gelijkgestemden, die gezamenlijk een wezenlijk verschil willen maken voor kinderen.

Onderwijs staat daarbij centraal, want naar school gaan geeft het leven van een kind een sterk fundament. Door deel te nemen aan het Paul van Vliet Fonds kunt u gekregen kansen doorgeven aan kinderen die dat hard nodig hebben. Met kwaliteitsonderwijs (SDG4) kunnen we kinderen een betere toekomst geven, waar ook ter wereld.

Onderwijs Ivoorkust

De toekomst van het kind

Als wij er niet voor zorgen  

dat de toekomst is geborgen  

voor de kinderen van morgen

wie dan wel?

Paul van Vliet

Doe mee en bouw samen aan de droom van Paul van Vliet

Als deelnemer aan het Paul van Vliet Fonds krijgt u uitgebreide informatie over het werk en de programma’s van UNICEF die door het fonds worden ondersteund. U kunt zelf kiezen in welke mate u betrokken wilt zijn bij het Paul van Vliet Fonds. Dat kan als ‘Vriend’ of als ‘Ambassadeur’:  

 Wat kunt u verwachten als u deelneemt aan het Paul van Vliet Fonds? 

Word Vriend van het Paul van Vliet Fonds:

 • Als Vriend ondersteunt u het gedachtegoed van Paul van Vliet. 
 • U wordt Vriend wanneer u tussen de € 250 en € 5.000 doneert aan het Paul van Vliet Fonds voor een periode van minimaal vijf jaar.
 • U ontvangt ieder jaar een themarapportage Onderwijs, waarin wij vertellen wat UNICEF wereldwijd dat jaar bereikt heeft.
 • Als Vriend krijgt u een uniek inkijkje in het werk van UNICEF door middel van bijzondere onderwijsprogramma’s en video-presentaties van veldmedewerkers die hierbij betrokken zijn.
 • Wij versturen gemiddeld twee keer per jaar een nieuwsbrief. 

Word Ambassadeur van het Paul van Vliet Fonds:   

 • Als Ambassadeur draagt u het gedachtegoed van Paul van Vliet uit. 
 • U wordt Ambassadeur vanaf € 5.000 voor een periode van minimaal vijf jaar.
 • Als Ambassadeur krijgt u een exclusieve uitnodiging voor (online) presentaties van veldmedewerkers van UNICEF die betrokken zijn bij onze onderwijsprogramma's.
 • U ontvangt themarapportages over de programma's die door het Fonds worden ondersteund.  
 • U kiest samen met het Paul van Vliet Fonds een (meerjarige) onderwijsprogramma. 
 • In kleine kring maakt u nader kennis met het Paul van Vliet Fonds en andere Ambassadeurs. 
 • Voor huiskamervoorstellingen met het Paul van Vliet Fonds wordt u persoonlijk uitgenodigd.
 • U kunt tweejaarlijks deelnemen aan een Diner Pensant met directieleden en medewerkers van UNICEF

Zowel Vrienden als Ambassadeurs van Paul's Fonds kunnen:

Draag eenmalig bij aan het Paul van Vliet Fonds

Want ieder kind heeft recht op onderwijs.

Doneer nu
Studenten werken aan het in elkaar zetten van robots in het Atal TInkering Lab van hun school.

Waar uw bijdrage naar toe gaat

(2024): India ATAL Tinkering Labs

Het Paul van Vliet Fonds steunt per 2024 het UNICEF-project ATAL Tinkering Labs in India.  

Gelooft u ook in een betere toekomst voor kinderen? Doe dan mee en steun dit bijzondere project in India samen met de andere Paul van Vliet Fonds-deelnemers. In een betrokken gezelschap en inspirerende omgeving maakt u zo het verschil voor kinderen. Met onderwijs. Daar waar alles mee begint. Een krachtig fundament, voor ieder kind.

De snelle technologische veranderingen in de moderne samenleving treffen ook India. Helaas ontvangen te weinig Indiase kinderen, vooral meisjes, de nodige voorbereiding op school voor deze snel veranderende wereld. UNICEF heeft daarom Atal Tinkering Labs (ATL’s) opgezet: laboratoria op scholen die de nieuwsgierigheid, creativiteit, verbeeldingskracht en technologische know-how van kinderen stimuleren. Deze labs bereiden kinderen voor op een kansrijke toekomst in de 21e eeuw. 

In India gaan inmiddels bijna alle kinderen naar school. Het is echter niet alleen belangrijk dat kinderen naar school gaan, maar ook de kwaliteit van het onderwijs is essentieel om ervoor te zorgen dat kinderen van school gaan met de juiste vaardigheden voor hun toekomst. Hierbij gaat het om basisvaardigheden als lezen, schrijven, en rekenen, maar ook om levensvaardigheden zoals creativiteit, samenwerken, digitale en technologische kennis en beroepsvaardigheden. 

Vooral Indiase meisjes in landelijke gebieden verdienen extra aandacht om economisch zelfredzaam te worden, want vooroordelen beperken te vaak hun ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden. UNICEF pakt de kwaliteit van het bètaonderwijs en het onderwijzen van vaardigheden op systematische wijze aan, met speciale aandacht voor meisjes, zodat alle leerlingen de kansen en uitdagingen van de 21e eeuw kunnen aanpakken. Dit doen we onder andere door het opzetten van Atal Tinkering Labs. 

India ATAL Tinkering Labs

Programmasheet India

(2021 – 2023): Ivoorkust  

Het Paul van Vliet Fonds steunt deze jaren het UNICEF-project ‘Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst’, een uniek project in Ivoorkust dat hele tastbare hulp biedt. U bouwt mee aan een betere toekomst voor kinderen door van plastic afval klaslokalen te bouwen.  

Met een innovatief systeem worden in de zogeheten Plastic Bricks fabriek bouwstenen gemaakt van ingezameld zwerfvuil. Daarbij wordt een bewezen veilige techniek gebruikt. De stenen zijn modulair en werken isolerend, waardoor ook nog eens de hitte buiten het lokaal kan worden gehouden.  

Kinderen naar school, plastic opgeruimd

UNICEF betrekt bij dit project vrouwen, met weinig mogelijkheden, die dankzij het programma een eerlijke prijs krijgen voor het recyclen van plastic en zo kunnen bouwen aan een betere toekomst voor hun gezin. UNICEF traint de moeders in het verzamelen, veilig opslaan en verwerken van plastic afval, en helpt ze met andere cruciale vaardigheden zoals samenwerken, communiceren en ondernemen.

Kinderen kunnen naar school en het plastic om hen heen wordt opgeruimd en verwerkt in de Plastic Bricks fabriek. Een bijzondere win-win situatie waarmee we een grote impact maken op het leven van kinderen.

Plastic afval: bouwstenen voor de toekomst

Programmasheet Ivoorkust

Video's Plastic Bouwstenen

UNICEF: School van plastic bouwstenen in Sanguiné - 2022

Twee jonge journalisten laten zien hoe een school er eerst uitzag in Ivoorkust en wat er met het Plastic Bricks programma voor elkaar is gekregen. Mooie lokalen gebouwd van stenen die zijn vervaardigd van verzameld plastic uit de omgeving. Drie dubbele winst: goede scholen, meer werkgelegenheid, schoner leefmilieu.

Bekijk de video

Plastic Bricks in Ivoorkust

Miljoenen tonnen plastic afval worden elk jaar weggegooid. Dit vervuilt onze wereld. Waardonder de speelterreinen van kinderen. Aan de hand van een innovatieve techniek zetten we afval om in bouwmateriaal voor scholen. Veilig, sterk en hittebestendig.

Bekijk de video

UNICEF Plastic Bricks Ivoorkust De fabriek

In deze video wordt de fabriek getoond waarin het plastic wordt verwerkt dat op straat is geraapt. Zwerfvuil dat ooit de leefomgeving van kinderen vervuilde, wordt op deze plaats omgetoverd tot de grondstof voor bijzonder bouwmateriaal waarmee nieuwe scholen worden gerealiseerd.

Bekijk de video

(2018 – 2021): Soedan

In de periode van 2018 tot en met 2021 steunde het Paul van Vliet Fonds het programma Can't Wait to Learn in Soedan.

Het e-learning programma in Soedan, wat mede dankzij steun uit Nederland mogelijk wordt gemaakt, is essentieel voor verbetering van de onderwijskwaliteit en toegang voor kinderen. Het bestaat uit het UNICEF Learning Passport, dat ruim 26.000 gebruikers heeft voor online lessen, en e-learning centra waar kinderen die niet naar school gaat toch onderwijs kunnen krijgen.  

In een e-learning centrum krijgen kinderen van 6 tot 14 jaar onderwijs. Op tablets leren ze met games zelf lezen, schrijven en rekenen. Ze leren ook Engels en wetenschappen. UNICEF levert de tablets en zorgt voor een zonnepaneel voor de energie. Omdat kinderen aan het begin niet kunnen lezen, staan op de tablets instructievideo’s die door kinderen zelf zijn opgenomen en tekeningen om de lessen uit te leggen.   

Onderwijs Ivoorkust

‘Ik wil kinderen een toekomst nalaten’

Paul van Vliet had UNICEF ook in zijn testament opgenomen. Ook dat is een manier om iets voor kinderen te betekenen die dat hard nodig hebben. Hij omschreef dat zelf als volgt:

“Ik wil kinderen een toekomst nalaten. Zolang er ondervoede kinderen zijn of kinderen die niet naar school kunnen, moeten we die helpen. Tijdens ons leven én als we er niet meer zijn. Is dat geen mooie gedachte?” Lees meer over nalaten.

Onderwijs beschermt kinderen ook tegen kindhuwelijken en kinderarbeid. Voor kinderen in noodsituaties zorgt onderwijs voor een gevoel van normaliteit en helpt het om conflicten in de toekomst te voorkomen.

Terugblik op memorabele momenten van het Paul van Vliet Fonds

2024

College Kinderrechten door Hoogleraar Ton Liefaard aan de Universiteit Leiden

Op 23 mei 2024 zijn deelnemers van het Paul van Vliet Fonds uitgenodigd voor een exclusief college van hoogleraar kinderrechten Prof. Dr. Ton Liefaard in het Academiegebouw bij de Universiteit Leiden. Neem contact op via paulvanvlietfonds@unicef.nl voor meer informatie.

2023

Op 26 april overleed hij op 87-jarige leeftijd.

High tea in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag

Samen met de deelnemers stonden wij op 24 mei stil bij het overlijden van onze zeer betrokken en gepassioneerde ambassadeur Paul van Vliet. Samen blikten wij terug op zijn ambassadeursschap met ambassadeursmanager Linda Berkel. Daarnaast kregen we via een l live online sessie meer te weten over de voortgang van het programma in Ivoorkust. UNICEF-onderwijs specialist Maria Magdalena nam de deelnemers mee in haar werk en de belangrijkste uitkomsten van het programma.

Bijeenkomst met Regionaal Directeur Felicité Tchibindat in Madurodam

Met het Paul van Vliet Fonds mochten wij op 17 november 2023 een bijzondere gast ontvangen: Regionaal UNICEF-directeur Centraal- en West-Afrika Felicité Tchibindat. Zij nam de deelnemers mee in haar bijzondere weg van voedingsspecialist in Congo naar regionaal directeur verantwoordelijk voor 24 landenkantoren. Ze deelde haar ervaringen in het veld en verteld over het belang van onderwijs en hoe dit een belangrijke rol speelt in het tegen gaan van kindhuwelijken.

2022

Diner Pensant bij Diner Thuis

Op 12 mei 2022 kwamen deelnemers van het Paul van Vliet Fonds samen voor een diner in huiselijke setting samen met Paul. Hierbij werd door een onderwijsspecialist het belang van Onderwijs gepresenteerd. Aansluitend kwam de jongste UNICEF-donateur aan het woord over zijn motivatie om op 23-jarige leeftijd zijn gehele jaarsalaris te doneren aan het project Plastic Bricks. Hierbij werd ook de testimonial van Paul gepresenteerd.

2021

Verhalen uit het Veld: Virtuele rondleiding door UNICEF-medewerkers in Ivoorkust

Op 27 mei 2021 kregen deelnemers van het Paul van Vliet Fonds een virtuele rondleiding van UNICEF-collega's over Plastic Bricks in Ivoorkust. Gedurende de onlinebijeenkomst kregen deelnemers beelden te zien van het programma en de gelegenheid om live aan een veldmedewerker in Ivoorkust vragen over het Ivoorkust-programma te stellen.

2020

Huiskamervoorstelling via livestream

Tijdens de coronapandemie gingen de huiskamervoorstellingen gewoon door. Op 14 mei 2020 vond de eerste LiveStream huiskamervoorstelling plaats speciaal voor het Paul van Vliet Fonds. Kijk hier de bijeenkomst terug.

Verhalen uit het Veld: Virtuele rondleiding door UNICEF-medewerkers in Soedan

In 2020 gingen we samen op reis. Deelnemers aan het Paul van Vliet Fonds kregen in 2020 een virtuele rondleiding door het project Can't Wait to Learn, een innovatief onderwijsprogramma in Soedan. UNICEF-veldwerkers en UNICEF-onderwijsspecialisten vertelden ter plaatse over het project. Virtuele veldreizen brengen de projecten heel dichtbij en maken ze bijna tastbaar.

Bijzondere verhalen uit het veld tonen aan waar het programma over gaat. En vragen stellen kan ook, via een live Q&A. In 2022 geven we u graag een inkijkje in het programma 'Plastic Bricks' in Ivoorkust: een duurzaam project waarmee plastic wordt gerecycled tot bouwstenen voor klaslokalen.

2019

Huiskamervoorstelling met Claudia de Breij op het Gemeenlandshuis

In maart 2019 verzorgde Paul van Vliet samen met Claudia de Breij de eerste editie van de Huiskamervoorstelling op het Gemeenlandshuis in Amsterdam.

Paul van Vliet: “Bijzonder was deze avond voor mij vooral omdat ik werd vergezeld door mijn goede vriendin en mede UNICEF-ambassadeur Claudia de Breij. Zij begeleidt mij zó warm en nadrukkelijk in mijn reis en gedachtegoed om ‘mijn oude droom’ waar te maken. Mét elkaar kunnen we kinderen over de hele wereld in moeilijke omstandigheden met onderwijs een kans geven op een betere toekomst.”

“Verhalen uit het Veld” in het Vredespaleis met Sipke Jan Bousema

In oktober 2019 kwamen deelnemers van het Paul van Vliet Fonds bijeen voor 'verhalen uit het Veld’ van UNICEF-collega's uit Soedan, die een presentatie gaven over de voortgang van het project Can’t Wait to Learn. De bijeenkomst werd voorgeleid door Sipke Jan Bousema, eveneens Ambassadeur van UNICEF Nederland. Na de presentatie kregen alle deelnemers de kans om te speeddaten met Paul van Vliet, de Veldwerkers uit Soedan, directeur UNICEF Suzanne Laszlo en de relatiemanagers van het Paul van Vliet Fonds.

Paul van Vliet en Claudia de Breij

In maart 2019 verzorgde Paul van Vliet samen met Claudia de Breij de eerste editie van de Huiskamervoorstelling op het Gemeenlandshuis in Amsterdam.

In maart 2019 verzorgde Paul van Vliet samen met Claudia de Breij de eerste editie van de Huiskamervoorstelling op het Gemeenlandshuis in Amsterdam.

Meer informatie

We kunnen het ons voorstellen dat u graag persoonlijk contact wilt hebben met de relatiemanager van het Paul van Vliet Fonds. In een persoonlijk gesprek met Geneviève Wehry kunt u uw wensen kenbaar maken.

Geneviève Wehry

Geneviève Wehry

Manager Major Donor & Foundations

gwehry@unicef.nl

+31 (0)6 1150 2576

+31 (0)88 444 82 69

Paul van Vliet

Oprichting

Op 13 maart 2018 vierden wij op feestelijke wijze de start van het Paul van Vliet Fonds, opgericht door Paul van Vliet en UNICEF. Het officiële startschot gaven we in Paul’s eigen vertrouwde en geliefde Theater PePijn in Den Haag. In aanwezigheid van een select gezelschap van geïnteresseerde genodigden hebben we die avond mogen genieten van een inspirerende voorstelling van Paul, met een mooie muzikale toegift van getalenteerde Haagse kinderen.