Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Een kind is een kind - ook een kind op de vlucht

Ook een kind dat op de vlucht is naar Europa, is allereerst gewoon een kind. Met alle rechten die daarbij horen.

Dit manifest roept de overheid op kinderen op de vlucht te beschermen

Recht op bescherming

Grote opvangkampen aan de binnen- en buitengrenzen van Europa, waarin wordt gekeken wie wel of niet in aanmerking komt voor bescherming. Regionale 'ontschepingsplatforms' waar mensen die per boot naar Europa komen, worden gedropt en opgevangen. UNICEF is bezorgd over de nieuwe opvangplannen voor vluchtelingen, waarover de komende maanden zal worden besloten. Deze plannen kunnen namelijk extra schadelijk uitpakken voor kinderen - en meer dan de helft van de vluchtelingen ís kind. We vrezen dat kinderen stranden in opvangkampen, zonder duidelijkheid over waar ze straks hun leven weer verder kunnen opbouwen, en dat ze opgroeien in onveilige situaties, zoals we nu zien in Griekenland.

Wat wil UNICEF?

 1. Bescherm gevluchte kinderen tegen geweld en uitbuiting.
 2. Zorg voor onderwijs, een dokter en mentale zorg bij trauma’s.
 3. Garandeer snelle en rechtvaardige asielprocedures.
 4. Houd gezinnen bij elkaar.
 5. Zet geen kinderen uit als dat onveilig is.
 6. Sluit gevluchte kinderen niet op.
Twee jongens reconstrueren hun reis bij een grote wereldkaart

Twee jongens reconstrueren hun reis: dwars door Afrika naar Libië, en toen over de Middellandse Zee naar Italië. Deze zogenaamde ‘centrale migratieroute’ is het gevaarlijkst en meest dodelijk voor kinderen en jongeren.

Twee jongens reconstrueren hun reis: dwars door Afrika naar Libië, en toen over de Middellandse Zee naar Italië. Deze zogenaamde ‘centrale migratieroute’ is het gevaarlijkst en meest dodelijk voor kinderen en jongeren.

30 - 34
miljoen

kinderen zijn noodgedwongen op de vlucht

40%
is jonger dan 18 jaar

De helft van alle vluchtelingen wereldwijd is kind.

7,3
miljoen

Syrische kinderen zijn afhankelijk van noodhulp in Syrië en buurlanden

Wat is er aan de hand?

Een reis vol gevaren

Vluchtelingen- en migrantenkinderen hebben hun huis, familie en alles wat bekend was, achtergelaten. Onderweg naar Europa maken ze vaak verschrikkelijke dingen mee. Veel kinderen reizen alleen, bewust of doordat ze hun familie zijn kwijtgeraakt, en zijn daardoor extra kwetsbaar. Ze vallen bijvoorbeeld in de handen van mensenhandelaren, krijgen te maken met dwangarbeid, seksuele uitbuiting, geweld en gevangenschap. Dat kinderen ondanks alle risico's de tocht naar Europa maken, heeft alles te maken met de omstandigheden thuis. Die zijn zo gevaarlijk of uitzichtloos, dat ze alles over hebben voor een nieuwe toekomst.

Waarom vluchten kinderen? Voor geweld – oorlog – gedwongen rekrutering in het leger – uithuwelijking – meisjesbesnijdenis – vervolging – natuurrampen en klimaatverandering – armoede – ongelijkheid – uitzichtloosheid

Hoe zit het met kinderrechten?

Ook een kind dat op de vlucht is, is een kind, met alle rechten die daarbij horen. Henrietta Fore, UNICEF's internationale directeur: 'Je kunt deze kinderen vluchtelingen noemen, ontheemden, migranten… Maar allereerst zijn het kínderen: waar ze ook vandaan komen, wie ze ook zijn, zonder uitzondering. Kinderen dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor oorlog, natuurrampen en armoede. Toch zijn zij altijd als eerste het slachtoffer daarvan. Ieder kind heeft recht op bescherming en alle andere rechten die zijn vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag van de VN.’ UNICEF maakt zich grote zorgen over hoe de rechten van kinderen in een nieuw Europees opvangmodel beschermd worden.

De cijfers: gevluchte kinderen in Europa
 • Dit jaar kwamen tussen januari en augustus al 32% meer vluchtelingenkinderen aan op de Griekse eilanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Meer dan 7.000 kinderen – gemiddeld meer dan 850 per maand – maakten de gevaarlijke reis over zee. 
 • In 2017 kwamen 32.869 kinderen op de vlucht naar Europa via Griekenland, Italië en Spanje.
 • Daarvan reisden 17.500 kinderen zonder ouders of begeleider. De meeste van hen (15.779 kinderen) kwamen naar Italië.
 • In 2017 kwamen meer dan 170.000 mensen over zee in Europa aan. 69 procent registreerde zich aan de Italiaanse kust.
 • Minstens 3.139 mensen verdronken in 2017 in de Middellandse Zee.
 • Maar liefst 77 procent van de minderjarigen die via Libië en de Middellandse Zee naar Europa reizen, geven aan dat zij te maken hebben gehad met misbruik, uitbuiting en mensenhandel.
 • Zo’n 24.500 kinderen zijn gestrand in Griekenland en andere Zuid-Europese landen. (bronnen: UNHCR en IOM)

Gerelateerd aan dit onderwerp