Salaris directeur UNICEF Nederland

Net als jij vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Daar werken we hard aan, elke dag weer.

Daarom is het belangrijk dat het geld dat UNICEF ontvangt goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulpprogramma’s aan kinderen.

80 procent van het geld wordt besteed aan de doelstellingen. We besteden dus van elke uitgegeven euro 20 cent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving, maar ook aan de totale salariskosten van onze medewerkers. Het zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor kinderen wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren.

Inkomen directeur UNICEF Nederland

Het jaarinkomen van onze directeur Suzanne Laszlo bedroeg in 2019 125.000 euro (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Veel mensen kijken extra kritisch naar salarissen van de directie van goede doelen. Dat begrijpen wij en daarom leggen we hier uit waar het salaris op gebaseerd is.

De directeur van UNICEF Nederland is eindverantwoordelijk voor de resultaten van een organisatie waarin jaarlijks tientallen miljoenen euro's omgaan (in 2019 droeg UNICEF Nederland bijna 48 miljoen euro af aan kinderrechtenprogramma's wereldwijd). Onze organisatie telt ruim honderd medewerkers en krijgt de steun van ruim 300.000 donateurs en zo'n 1.700 vrijwilligers. Bovendien werken we samen met vele zakelijke en overheidspartners.

Het salaris van onze directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en voldoet aan de regels van de branchevereniging Goede Doelen Nederland. De branchevereniging houdt bij het bepalen van de directeurssalarissen rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen. Zo is er een maximum van 156.754 euro (2019) als jaarsalaris, waar onze directeur ruim onder zit.

Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. 

Ivoorkust uni109702