Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Salaris directeur UNICEF Nederland

Net als jij vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Daar werken we hard aan, elke dag weer.

Daarom is het belangrijk dat het geld dat UNICEF ontvangt goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulpprogramma’s aan kinderen.

80 procent van het geld wordt besteed aan de doelstellingen. We besteden dus van elke uitgegeven euro 20 cent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan de huur van ons kantoorgebouw, uitgaven voor fondsenwerving, maar ook aan de totale salariskosten van onze medewerkers. Het zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor kinderen wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren.

Inkomen directeur UNICEF Nederland

Het jaarinkomen van onze directeur Suzanne Laszlo bedroeg in 2019 € 125.000,- (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). We zijn ons ervan bewust dat sommige mensen dit salaris als fors beschouwen. Velen realiseren zich echter niet dat de functie van directeur binnen onze organisatie meer dan een fulltime baan is. Een baan met grote verantwoordelijkheden die door een professional moet worden uitgevoerd.

De directeur is eindverantwoordelijk voor de resultaten van een organisatie waarin jaarlijks tientallen miljoenen euro's omgaan (in 2019 droeg UNICEF Nederland bijna 48 miljoen euro af aan kinderrechtenprogramma's wereldwijd), waar zo'n 100 mensen werken, die de steun krijgt ruim 300.000 donateurs en zo'n 1.700 vrijwilligers. Een organisatie die bovendien samenwerkt met vele zakelijke- en overheidspartners. Ten opzichte van functies met een vergelijkbare zwaarte is de huidige beloning van de directeur dan niet hoog.

Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. 

Ivoorkust uni109702