Jongen voor een krijtbord

Salaris directeur UNICEF Nederland

Net als jij vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk kinderen te kunnen helpen. Daar werken we hard aan, elke dag weer.

Inkomen directeur UNICEF Nederland

Het jaarinkomen van onze directeur Suzanne Laszlo bedroeg in 2022 138.000 euro (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering). Veel mensen kijken extra kritisch naar salarissen van de directie van goede doelen. Dat begrijpen wij en daarom leggen we hier uit waar het salaris op gebaseerd is.

De directeur van UNICEF Nederland is eindverantwoordelijk voor de resultaten van een organisatie waarin jaarlijks tientallen miljoenen euro's omgaan (in 2022 droeg UNICEF Nederland €63 miljoen af aan kinderrechtenprogramma's wereldwijd). Onze organisatie telt ruim honderd medewerkers en krijgt de steun van ruim 300.000 donateurs en zo'n 1.700 vrijwilligers. Bovendien werken we samen met vele zakelijke en overheidspartners.

Het salaris van onze directeur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en voldoet aan de regels van de branchevereniging Goede Doelen Nederland. De branchevereniging houdt bij het bepalen van de directeurssalarissen rekening met de zwaarte van de functie en de complexiteit en omvang van de organisatie. Ook zijn regels opgesteld waar goed bestuur en salarissen van directeuren van goede doelen aan moeten voldoen.

Bij de bepaling van het directiesalaris zijn de richtlijnen van de brancheorganisatie Goede Doelen Nederland ons uitgangspunt. 

Verdeling opbrengsten UNICEF Nederland

Om zoveel mogelijk kinderen te helpen, is het belangrijk dat het geld dat UNICEF ontvangt goed wordt besteed. We maken daarom zo min mogelijk kosten om zoveel mogelijk geld over te houden voor onze hulpprogramma’s aan kinderen.

In 2022 werd 73 procent van onze opbrengsten besteed aan onze doelstellingen, en 27 procent aan zaken die nodig zijn om de organisatie draaiende te houden en ons doel te kunnen bereiken. Het zijn uitgaven die nodig zijn om ons werk voor kinderen wereldwijd mogelijk te maken én professioneel uit te voeren.

Door het vormen van een bestemmingsreserve van € 8,9 miljoen om nieuwe donateurs te werven valt het doelbestedingspercentage van 73 procent lager uit dan het streefpercentage van 80 procent. Zonder de vorming van deze reserve zou het doelbestedingspercentage 82,5 procent zijn geweest. Deze extra investering is bedoeld voor het werven van structurele donateurs, om zo een extra groei te realiseren en onze inkomsten de komende jaren te waarborgen.

Kind krijgt eten uitgereikt