Straatwervers op een plein

Straatwerving

Aan de deur, op straat of op evenementen. Overal kun je wervers van UNICEF tegenkomen. Onze wervers dragen blauwe UNICEF-kleding en een badge met ID. Ze nemen geen contact geld aan, maar vragen om een machtiging.

In uitzonderingsgevallen collecteren vrijwilligers voor UNICEF. Deze vrijwilligers dragen altijd een UNICEF-vrijwilligerspas en hebben bij de gemeente een collectevergunning aangevraagd.  
 

Waarom werven we op straat en huis-aan-huis?  

Het werven van nieuwe, structurele donateurs aan de deur, op straat of op evenementen is voor ons erg belangrijk. Op deze manier kunnen we de continuïteit van ons werk garanderen, zodat we altijd hulp kunnen bieden aan de meest kwetsbaren in de wereld namelijk kinderen. Hierbij gaat het niet alleen om noodhulp, maar juist ook om hulp op de lange termijn. Dit zodat we kunnen blijven werken aan echte verandering voor kinderen wereldwijd. Wij vinden bovendien persoonlijk contact heel belangrijk; via huis-aan-huis-, straatwerving en op evenementen is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen. 

Waar zijn UNICEF-wervers deze week actief?

Dat kun je nakijken in het centrale werfrooster van 'Geef gerust aan de deur'. Op de kaart klik je eerst op jouw gemeente en vervolgens op jouw wijk. Je ziet vervolgens precies of UNICEF of een ander goed doel daar deze week kan langskomen. Alle CBF-erkende goede doelen die aan donateurwerving doen, gebruiken dit werfrooster.

Herkenbaar

Onze donateurwervers zijn te herkennen aan hun UNICEF-kleding, die bestaat uit witte of cyaanblauwe jassen of t-shirts met het UNICEF-logo. Ook dragen ze een identificatiekaart met een ID-nummer. Onze wervers mogen geen geld aannemen.

Welke gegevens vraagt de fondsenwerver? 

 Wij werven donateurs via een digitaal formulier op een tablet. De werver vraagt altijd om jouw persoonsgegevens. Zoals je naam, adres, postcode, telefoonnummer en e-mailadres. Wij gebruiken deze gegevens om jouw donatie of deelname aan UNICEF in orde te maken en je te informeren over ons werk. Je ontvangt ook altijd een bevestiging van jouw donateurschap in de mail. Daarnaast vraagt de werver om je bankrekeningnummer zodat je donatie geïncasseerd kan worden.  

Zorgvuldig met gegevens

Vanzelfsprekend gaan we zeer zorgvuldig om met de gegevens die je ons als donateur verstrekt. Dat doen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast verstrekken we de gegevens nooit aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Lees ook ons privacy statement.

Hoe wordt de kwaliteit van de huis-aan-huiswerving bewaakt? 

Goede doelen moeten zich aan diverse wet- en regelgeving houden zoals de AVG en de code fieldmarketing (onderdeel van de Reclame Code). Ook geldt voor goede doelen de Erkenningsregeling met strenge kwaliteitseisen. De toezichthouder CBF toetst goede doelen op naleving van de kwaliteitseisen. Specifiek voor het kanaal huis-aan-huis donateurswerving heeft de sector in de Stichting Regulering Huis-aan-huis Werving bovendien afspraken met de wervingsbureaus gemaakt om overvraging te voorkomen en geldt er een gedragscode. 

Wij nemen elke klacht serieus. En terecht: gesprekken aan de deur moeten positief en prettig zijn. Over de afhandeling van klachten hebben we duidelijke afspraken gemaakt. Meestal worden er na een persoonlijk gesprek met de werver in kwestie passende maatregelen genomen. Gelukkig krijgen we niet veel klachten binnen.  

Eventuele klachten over huis-aan-huis werving kunnen bij de betrokken organisaties, bij de Reclame Code Commissie of bij het CBF worden ingediend. Wil je een klacht met ons delen? Wij horen graag van u via e-mail, of via telefoon 088 - 444 96 66 (werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).