Wat je moet weten over onderwijs #inhetkort

28 april 2021

Wat weet jij over onderwijs? Hier lees je alles wat je moet weten en ben je binnen 3 minuten op de hoogte van wat er speelt.

Drie dingen die je moet weten over onderwijs 

  1. Sinds 1901 kennen we in Nederland de leerplicht, dat betekent dat kinderen ingeschreven moeten staan bij een school en daar regelmatig onderwijs volgen. Deze leerplicht geldt voor kinderen van vijf jaar oud en geldt totdat het kind zestien wordt. Voor jongeren tussen de zestien en achttien geldt dat ze nog steeds verplicht zijn onderwijs te volgen als ze nog geen bepaald diploma hebben behaald.  
  2. Sinds 1917 betaalt de overheid het onderwijs, daarom werd er een ministerie voor opgericht, dat is een groep mensen in de politiek die zich met een bepaald onderwerp bezighoudt. Dat ministerie bestaat nog steeds en heet nu het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Misschien heb je wel eens gehoord van Arie Slob. Hij is een van de mensen die bij dit ministerie werkt, hij is Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.  
  3. Voor basisscholen, maar ook voor middelbare scholen is door de overheid een plan gemaakt wat de leerlingen moeten leren en kunnen op school. Zo’n plan noem je het curriculum.  

Hoe staat het er nu voor met onderwijs? 

Al voor corona waren er plannen om het curriculum op basisscholen en middelbare scholen te updaten. Nu door corona de scholen dicht zijn geweest vinden veel mensen dat we juist nu de kans moeten grijpen om het onderwijs te vernieuwen. De updates in het curriculum moeten ervoor zorgen dat het onderwijs niet te vol wordt, dat vakken beter om elkaar aansluiten, dat scholen en leraren ook eigen keuzes mogen maken, dat niveaus beter op elkaar aansluiten en dat er een betere balans is tussen kennis, persoonlijke ontwikkeling en de samenleving.  

Wat vinden anderen over onderwijs? 

Kansenongelijkheid is een van de onderwerpen waar in het onderwijs veel over gepraat wordt. De onderwijsinspectie vindt dat er te veel ongelijkheid is tussen de leerlingen. Bijvoorbeeld door dure bijlessen hebben niet alle kinderen dezelfde kansen op school. Volgens de inspectie is het hoog tijd om dit aan te pakken, omdat iedereen dezelfde kansen moet hebben op school.  

Bijna iedereen is het er gelukkig wel mee eens dat alle leerlingen dezelfde kansen moeten krijgen. Toch zijn er ook leraren die zeggen dat er een paar dingen over het hoofd worden gezien. Volgens hen is het gedrag van leerlingen veranderd: ze zijn brutaler geworden en sneller afgeleid. Ook is er volgens veel leraren te weinig tijd voor leraren om alle leerlingen in de klas passend onderwijs te geven. Veel leraren vinden het ook niet goed dat directeuren zo veel bepalen, de leraren weten hoe het eraan toe gaat in de klas, dus zij zouden het volgens de leraren zelf ook meer voor het zeggen moeten hebben.  

Een ding zijn de meeste mensen wel met elkaar eens: er valt genoeg te verbeteren in het onderwijs!