Wat je moet weten over mentaal welzijn #inhetkort

13 juli 2021

Wat weet jij over mentaal welzijn? Hier lees je alles wat je moet weten en ben je binnen 3 minuten op de hoogte van wat er speelt.

Gs liggend 141 (1)

Drie dingen die je moet weten over mentaal welzijn 

  1. 1 op de 5 jongeren (13-18 jaar) wereldwijd heeft mentale problemen of zal op een moment in zijn of haar leven te maken krijgen met deze problemen. Dit zijn te veel jongeren en daarom moet er snel iets gebeuren om te zorgen dat jongeren mentaal gezond blijven.. 
  2. Iedereen zit weleens niet zo lekker in z'n vel, maar voor sommige jongeren is dit iets blijvends. We hebben het dan over een medische aandoening, waar een jongere dagelijks mee worstelt. Mentaal gezond zijn is heel belangrijk, omdat het voor een groot deel jouw leven bepaald. Wanneer je lekker in je vel zit kun je beter omgaan met lastige situaties, dit heeft weer positieve invloed op de rest van je leven en op de ontwikkeling van je hersenen.  
  3. Volgens het VN-Kinderrechtenverdrag moet de overheid zorgen dat jongeren mentaal gezond blijven, door naar jongeren te luisteren en hen serieus te nemen. Het onderwerp mentaal welzijn heeft te maken met heel veel verschillende kinderrechten, zoals het recht op onderwijs, vrije tijd, gezondheid, informatie en een goed leven. 

Hoe staat het er nu voor met het mentaal welzijn onder jongeren? 

De meeste jongeren in Nederland zitten lekker in hun vel, maar de laatste jaren zijn er sterke signalen dat het mentaal welzijn onder jongeren onder druk staat. De toenemende druk op jongeren heeft verschillende oorzaken. Uit een groot onderzoek van UNICEF blijkt dat de belangrijkste oorzaken zijn: de toenemende druk en stress die jongeren voelen door schoolwerk, de druk om aan de verwachtingen van iedereen, zoals ouders, vrienden of leraren te voldoen, en te weinig vrije dagen. Opvallend is dat uit het onderzoek blijkt dat sociale media helemaal geen grote oorzaak is mentale problemen onder jongeren, slechts 2% krijgt stress van sociale media. Maar, verschillende groepen jongeren ervaren hun mentaal welzijn anders. Meisjes ervaren bijvoorbeeld meer emotionele problemen en druk door schoolwerk dan jongens. Ook ervaren jongeren van het vwo meer druk dan jongeren op het vmbo, en jongeren die van het buitenland hier in Nederland zijn komen wonen ervaren minder vaak steun om om te gaan met de emotionele problemen en stress. 

Hoe denken anderen over het mentaal welzijn onder jongeren? 

Het is best moeilijk om nieuwe wetten maken die het mentale welzijn van jongeren verbeteren. Veel mensen zijn het er wel over eens dat er iets moet gaan veranderen. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) zegt bijvoorbeeld dat de persoonlijke ontwikkeling van jongeren centraal  moet komen te staan bij de overheid en scholen. Het Nationale Jeugdraad (NJR) is het hier mee eens, en vindt dat scholen naast bewegingsonderwijs ook lessen moeten gaan geven over het mentaal welzijn. Zo leren jongeren grenzen te stellen en relaties op te bouwen die helpen bij het omgaan met stress en prestatiedruk. Samen met de overheid kunnen we ervoor zorgen dat druk vanuit school afneemt en dat kinderen met een slechte thuissituatie de hulp krijgen die ze nodig hebben.