Zesde Syrische oorlogswinter in aantocht

29 november 2016 - Violet Speek

Violet Speek is Hoofd Veldoperaties in Libanon. Zij vangt elke dag gevluchte Syrische kinderen op, die vaak in zeer schrijnende omstandigheden moeten leven. Nu de winter er aankomt worden die omstandigheden zo mogelijk nog erger.

Violet speek

De winter komt eraan. Wat betekent dat voor Syrische vluchtelingen?

"Hier komt de temperatuur 's winters in de bergen onder het vriespunt. Mensen hebben geen geld meer voor warme kleren of verwarming. Het is puur overleven. Veel Syriërs wonen in leegstaande gebouwen, waar de wind doorheen waait. Dat is soms nog erger dan wonen in een tentenkamp, want een tent kun je nog met lagen plastic afschermen."

Hoe leven kinderen in zo'n gebouw?

"Vorige week was ik in een oud distributiegebouw, onder een openbare parkeerruimte. Eigenlijk mogen daar geen auto's meer geparkeerd worden, maar dat gebeurt toch. Door de rijdende auto's lekt het gebouw, terwijl mensen er gewoon huur voor betalen. Het is er aardedonker. Doordat voortdurend de stroom uitvalt, doet de verlichting het niet. Er wonen daar driehonderd families, met maar drie wc's. Ze wassen zich in een teiltje. De honderden kinderen die daar rondlopen, zijn schimmen van zichzelf. Ze zijn zo wit, bijna doorschijnend. Ze zien bijna geen zon, het is er nat, vochtig en koud. Daar moeten wonen is barbaars, onhygiënisch en onmenselijk."

Wat hebben de gevluchte Syrische kinderen nodig?

"Je begrijpt dat deze kinderen nauwelijks te eten hebben, dat er geen speelgoed is en geen vangnet van familie en vrienden. Hun hele vertrouwde omgeving is weggevallen. Ze hebben nu dringend geld, dekens en kleding nodig. Daarnaast willen we hen hun menselijkheid teruggeven in deze situatie van kou, weinig voorzieningen en constante angst. We brengen water en proberen kinderen in onhygiënische situaties gezond te houden. En scholing is ook heel belangrijk. Dat biedt structuur en hoop voor de toekomst."

Peuter libanon

Jullie zijn ook met een proef gestart waarbij jullie Syrische gezinnen financieel ondersteunen. Kun je daar wat meer over vertellen?

"Het gaat inderdaad om een groot opgezette pilot, waarin we families uit Syrië financiële bijstand geven. Met dit geld kunnen ze kopen wat ze nodig hebben om hun kinderen in de winter warm en gezond te houden. Bijvoorbeeld kleding, brandstof voor verwarming, of laarzen voor hun kinderen. Zo krijgen deze gezinnen weer zeggenschap over hun leven en zijn ze minder afhankelijk van hulp."

Hoe ziet de andere hulp er in de praktijk uit?

"We bereiden ons in de zomermaanden al voor op de winter. We gaan bij mensen langs om te inventariseren wat ze nodig hebben. Daarna brengen we hen kledingpakketten op maat, zodat ze precies krijgen waarom ze hebben gevraagd. Ook zorgen we voor mobiele klinieken, zodat mensen die door de sneeuw niet bij een ziekenhuis kunnen komen, toch geholpen worden. En we helpen schoolgebouwen warm te houden, zodat kinderen in de winter naar school blijven gaan. Deze hulp ligt voor de hand, maar is zo hard nodig. Als we geen winterkleding en dekens uitdelen, geen mobiele teams inzetten, geen speciale bijstand voor de winter geven en geen scholing aanbieden, is er helemaal geen hoop meer."