Terugkijken webinar: 29-3 ‘Voorkom kinderarbeid. Weten hoe?’

6 april 2022

Bestaat het risico dat er kinderarbeid in jouw inkoopketen voorkomt? Welke stappen kunnen ondernemersnemen om hier inzicht in te krijgen? Wat kan je doen om dit te voorkomen? Hoe ziet aankomende wetgeving (Wet zorgplicht kinderarbeid/(Europese) due diligence wetgeving) eruit? En waar win je advies in?  

Foto webinar 29 03

Dit soort vragen kwamen aan bod tijdens het webinar van 29 maart 2022 ‘Voorkom kinderarbeid. Weten hoe?’. Onder leiding van presentator en journalist Sander de Kramer deelde onder andere UNICEF-collega Nelleke Jacobs haar kennis. 

 UNICEF biedt bedrijven ondersteuning bij het tegengaan van kinderarbeid in hun keten. Bijvoorbeeld door hulp aan te bieden bij het maken van een risico-analyse in de keten, bij het formuleren van mensen- en kinderrechten beleid of door het maken van een koppeling met lokale NGO’s. 

Gedreven door de gezamenlijke ambitie dat ieder kind het recht moet hebben zich te ontwikkelen, gaven verschillende bedrijven en experts tijdens het webinar de volgende tips:  

1: Ga in gesprek met je leveranciers 

Bij veel bedrijven begint de aanpak tegen kinderarbeid met het opnemen van een eis in de code of conduct of leverancierscontracten. Hierin stellen zij duidelijk dat zij niet willen dat hun leveranciers gebruik maken van kinderarbeiders. Maar hoewel dit een mooi begin is, brengt het opleggen van een eenzijdige eis niet de oplossing. Niels van den Beucken (Financieel Directeur bij Arte keukenbladen en projecten & Voorzitter Arte Foundation) beaamt dit. Hij had de ambitie dat het in de gebieden waar zijn product gewonnen wordt, normaal werd dat kinderen naar school gaan. Deze wens deelde hij met zijn leveranciers en samen bekeken zij wat hiervoor nodig was. Ook Marianne van Keep (Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices & Sauces B.V.) hanteert deze aanpak. Zij adviseert: ‘Open je ogen en ga de supply chain in, zoek partners, zoek bondgenoten.’  

2: Werk samen 

Kinderarbeid is een complex probleem dat vele oorzaken kent. Nelleke Jacobs (Specialist Child’s rights and Business bij UNICEF) gaat in op een aantal van deze oorzaken ‘Je moet aan heel veel knoppen draaien wil je het probleem de wereld uit helpen. En dat kun je niet alleen’. Haar advies is dan ook om samen te werken. Met leveranciers, met (lokale) overheden en met (lokale) NGO’s. Door bij eigen bedrijfsleveranciers aan de slag te gaan, maar ook door te investeren in de gebieden waarin de leveranciers zich bevinden, wordt kinderarbeid op een duurzame manier aangepakt.  

Lees meer over het werk van UNICEF om kinderarbeid tegen te gaan, en hoe er met bedrijven en overheden wordt samengewerkt: Kinderarbeid - UNICEF 

3: Maak gebruik van geboden subsidies 

Ondernemers hebben de mogelijkheid om bij hun aanpak van kinderarbeid steun te krijgen van het Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK). Dit fonds helpt bij de risicoanalyse van de keten, en bij de interventies die nodig zijn als kinderarbeid een risico blijkt. Marjolein Vink (Projectadviseur bij FBK) roept ondernemers die hun keten willen onderzoeken en iets willen doen aan kinderarbeid op, om voor september met haar in gesprek te gaan en een subsidie-projectvoorstel in te dienen. 

4: Bereid je voor op wetgeving 

Marhijn Visser (Projectleider IMVO bij VNO-NCW en MKB-Nederland) schetst de 3 wetgevingstrajecten die op dit moment spelen. Zowel op nationaal als internationaal terrein. Hoe deze wetgeving er precies uit gaat zien, kan hij nog niet met zekerheid zeggen. Wel adviseert hij bedrijven zich alvast voor te bereiden. In elk geval door de keten in kaart te brengen, en de zogenaamde Due Dilligence stappen van de OESO-richtlijnen te volgen.  

Heb je het webinar gemist of wil je meer tips en inzichten van de sprekers nog eens rustig terugkijken? Dat kan via deze link

Dit webinar is door VNO-NCW, MKB-Nederland en Ondernemen.nl georganiseerd, in samenwerking met UNICEF en het Fonds Bestrijding Kinderarbeid.