De gevolgen van de coronacrisis voor tienermeisjes

27 oktober 2020 - Noor Gatsonides

Terwijl het coronavirus de hele wereld overspoelde, kwamen er steeds meer maatregelen om de verspreiding van COVID-19 in te dammen. Hierdoor werd de bewegingsvrijheid beperkt en kwamen veel tienermeisjes thuis te zitten. Ontwikkelingslanden ondervinden grote gevolgen van het coronavirus. Wie al kwetsbaar was, wordt het hardst getroffen.

Student van Mauritanië

Na enkele maanden sluiting wegens coronaviruspreventie, vonden de studenten van Mauritanië begin september de weg terug naar school, zoals hier op de Bekar O. Soueid Ahmed-school in de wijk Arafat ten zuiden van Nouakchott.

Na enkele maanden sluiting wegens coronaviruspreventie, vonden de studenten van Mauritanië begin september de weg terug naar school, zoals hier op de Bekar O. Soueid Ahmed-school in de wijk Arafat ten zuiden van Nouakchott.

Hoewel kinderen minder vatbaar zijn voor het coronavirus, zijn de gevolgen voor hen enorm. De basiselementen voor de bouw van de toekomst van een kind vallen weg, van onderwijs tot basiszorg en van gezonde voeding tot een veilig huis. UNICEF werkt in 140 landen, op lokaal en nationaal niveau, om verspreiding van het virus tegen te gaan en de impact voor kinderen, jongeren en families zoveel mogelijk te verminderen.

De gevolgen van de coronacrisis voor meisjes en vrouwen zijn groot, zij worden extra hard geraakt. Door de maatregelen die er worden genomen vanwege de beperking van het coronavirus, kan er gendergerelateerd geweld ontstaan en de toegang van meisjes tot kwaliteitsonderwijs beperken. Meisjes zullen nu bijvoorbeeld vooral in het huishouden aan de slag gaan. Daar komt nog eens bij dat deze meisjes nu een grotere kans hebben om besmet te worden. Zij komen nu meer op drukbezochte plekken om bijvoorbeeld water te halen. Het is daarom belangrijk om tijdens de coronacrisis aandacht te besteden aan deze meisjes. Onderwijs speelt hier een belangrijke rol in. Het versterkt het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van meisjes en vrouwen en leidt tot vreedzamere samenlevingen.

De economische gevolgen van de coronacrisis zorgen voor thuisisolatie en problemen in het dagelijks leven. Dit alles leidt tot een toename in seksueel geweld, mensenhandel, kindhuwelijken en kinderarbeid. UNICEF werkt wereldwijd samen met overheden, maatschappelijke organisaties, gemeenschappen en kinderen zelf om de raderen van de vooruitgang weer te laten draaien.

Voordat de wereld in een pandemie terecht kwam, werkte UNICEF al tegen een wereld met genderstereotypen: een gelijke wereld met vrijheid en kansen voor jongens én meisjes. Een wereld waar de behoeftes van de vrouw, zoals sanitaire voorzieningen en veiligheid, niet over het hoofd worden gezien (binnen de regering).

Al eerder tijdens de Ebola crisis, was er te zien dat meisjes en vrouwen hier zwaar werden getroffen. Velen werken in de informele sector, waardoor er in een crises de onafhankelijkheid van de dames niet gewaarborgd kan worden. Doordat de families geen inkomen meer hadden, nam de kinderprostitutie en het aantal kindhuwelijken flink toe. Velen van deze meisjes zijn niet meer teruggekeerd naar school. Het is daarom belangrijk dat de meisjes zich blijven bevinden in de veilige en beschermende omgeving van school. Er gaan nog veel kinderen niet naar school, maar UNICEF heeft al veel bereikt op het gebied van onderwijs. Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind én van een samenleving. Een kind dat goed onderwijs krijgt, krijgt kansen voor de toekomst.

Blij tienermeisjes op de speelplaats

Gelukkige tienermeisjes op de speelplaats van hun school in Dori, in het noorden van Burkina Faso. Op deze door UNICEF gesteunde universiteit leren jonge meisjes uit verschillende culturen en religies samen.

Gelukkige tienermeisjes op de speelplaats van hun school in Dori, in het noorden van Burkina Faso. Op deze door UNICEF gesteunde universiteit leren jonge meisjes uit verschillende culturen en religies samen.

De meeste meisjes groeien niet op in een wereld vol kansen. Ze bouwen zo'n wereld.

Van de Pakistaanse onderwijsactiviste Malala Yousafzai, tot de Syrische vluchteling Muzoon Almellehan, tot de Zweedse klimaatkampioen Greta Thunberg en de talloze anderen die hun weg baanden of hun pad volgden. Al deze meiden spreken zich uit voor gelijkheid. Zo ook Oumou, Belen, Somaya, Hasmik en Sebabatso. Verschillende meiden, uit verschillende landen op wereld, maar met de zelfde ambitie: gelijkheid voor meiden.

Van het aan de orde brengen van kwesties als seksuele intimidatie, naar het ontwikkelen van een beademingsmachine, naar het ontwikkelen van een app om de artsen met patiënten te laten communiceren over hun gezondheidszorg. Lees hier alle verhalen van deze inspiratievolle meiden.

The Afghan Girls Robotics Team

Teen girl activist Somaya en haar team beschrijven hoe ze auto-onderdelen gebruikten om hun prototype van een ventilator samen te stellen.

Teen girl activist Somaya en haar team beschrijven hoe ze auto-onderdelen gebruikten om hun prototype van een ventilator samen te stellen.

Wat doet UNICEF?

Het terugdringen van ongelijkheid versterkt de economie en bouwt stabiele, veerkrachtige samenlevingen. Hierdoor krijgen ook kinderen en jongeren – ook jongens en mannen – de kans krijgen hun potentieel te ontplooien. UNICEF werkt samen met publieke en private partners in de Generation Equality Movement om acties op te zetten om de gelijkheid van mannen en vrouwen te versnellen. In alle gebieden van ons werk integreren we strategieën die genderspecifieke discriminatie en nadelen aanpakken.

Elke jonge vrouw die in dit stuk haar verhaal deelt, heeft deelgenomen aan een programma of een partner programma van UNICEF.