Ieder kind heeft recht op schoon water, sanitatie en hygiëne

Elke dag overlijden meer dan 800 kinderen onder de 5 jaar aan oorzaken die te maken hebben met vervuild water, het ontbreken van toiletten en slechte hygiënische omstandigheden. Wij doen hier wat aan, in bijna alle landen en onder alle omstandigheden.
2,6
miljard

mensen hebben sinds 1990 toegang tot een verbeterde drinkwatervoorziening

2,1
MILJARD

mensen kunnen sinds 1990 gebruikmaken van een verbeterd toilet

946
miljoen

mensen doen hun behoefte buiten

147
landen

hebben in 2015 het Millenniumdoel voor schoon drinkwater gehaald

Water

Sinds 1990 hebben 2,6 miljard mensen toegang tot drinkwater. Helaas zijn er nog steeds 650 miljoen kinderen en volwassenen die geen schoon water kunnen drinken.

De meerderheid die het nog zonder watervoorzieningen moet stellen woont in afgelegen gebieden, vooral in Sub-Sahara Afrika. Zij halen hun water uit meren en rivieren, waardoor de kans groot is dat ze ziek worden. Elke dag overlijden ruim 800 kinderen aan ziektes als diarree en cholera, die ziektes vinden hun oorsprong in vervuild water en slechte hygiënische omstandigheden. Wij zorgen voor schoon water in afgelegen gemeenschappen door waterputten te slaan of bestaande waterleidingsystemen te verlengen.

Prioriteit in noodsituaties

De zorg voor water is ook een van onze hoofdprioriteiten in noodsituaties. We sturen bijvoorbeeld vrachtwagens met watercontainers naar steden en dorpen, of verspreiden op grote schaal waterzuiveringsmiddelen. Daarnaast werken we samen met overheden, zodat zij kunnen inspelen op waterschaarste als gevolg van langdurige droogte.

Sofia, Malawi

“Nu we dicht bij huis water kunnen halen, kom ik op tijd op school.”

Sofia, Malawi
Toiletten

Het aantal mensen dat gebruik kan maken van een toilet is sinds 1990 flink toegenomen. Toch doen 946 miljoen mensen hun behoefte nog in de openlucht.

Vooral in India, Indonesië, Nigeria, Ethiopië en Pakistan komt buiten plassen en poepen nog voor. De lijst met ziektes die je daardoor kunt oplopen is lang en de ziektes zijn in potentie dodelijk. Vooral voor kinderen. Diarree, cholera, tyfus en polio zijn hiervan maar enkele voorbeelden. In deze en andere landen installeren we daarom toiletten in gemeenschappen. Ook geven we uitleg over de noodzakelijke hygiëne eromheen, zoals handen wassen.

Hygiëne

Handen wassen na toiletbezoek en voor het eten: het verkleint de kans om ziek te worden. Uit onderzoek blijkt dat het risico op diarree - een ziekte die vaak dodelijk is voor kleine kinderen - hierdoor zelfs met zo’n 50 procent vermindert.

Vandaar dat we in gemeenschappen, ziekenhuizen en op scholen handen wassen flink promoten. Daarbij spelen kinderen een cruciale rol; zij zijn onze 'schone handen' ambassadeurs. Elk jaar krijgen onze en hun inspanningen wereldwijd aandacht op de Internationale Dag van het Handen wassen.

Help nu en doneer

Doneer nu