Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Weeshuizen en vrijwilligerstoerisme

UNICEF vraagt iedereen die overweegt vrijwilligerswerk te doen waarbij met kwetsbare kinderen wordt gewerkt om het belang van de kinderen voorop te stellen.

Kinderen in kinderhuizen hebben altijd een traumatische ervaring doorgemaakt waardoor ze in zo'n tehuis zijn beland. Daardoor zijn ze extra kwetsbaar. Wij vinden dat kinderen niet als toeristische attractie moeten worden gebruikt.  

Weeskinderen hebben vaak nog ouders

UNICEF-onderzoek wijst uit dat kinderen in weeshuizen vaak nog één of beide ouders hebben.

Ben je benieuwd naar onze mening over weeshuizen en weeshuistoerisme? Lees ons standpunt over dit onderwerp. 

92
procent

van de 'wezen' in Sri Lanka heeft nog minstens één ouder

Veelal is armoede of wanhoop de reden dat ouders hun kinderen afstaan.

62
procent

van de 'wezen' in Nepal heeft nog minstens één ouder

75
procent

van de 'wezen' in Cambodja heeft nog minstens één ouder

70
Procent

van de 'wezen' in Afghanistan heeft nog minstens één ouder

Groei aantal weeshuizen door toerisme

In veel landen groeit het aantal weeshuizen de afgelopen jaren vooral door meer vraag vanuit het toerisme. De wet van vraag en aanbod geldt ook hier: hoe meer kinderhuizen er worden gebouwd, hoe meer ouders hun kinderen afstaan, omdat ze geloven dat hun kind hier beter af is.

Wij vragen iedereen die overweegt vrijwilligerswerk te doen waarbij met kwetsbare kinderen wordt gewerkt om het belang van de kinderen voorop te stellen. Dat betekent: geen directe contacten met deze kinderen. De kortdurende band die met hen wordt opgebouwd en daarna abrupt verbroken, leidt namelijk tot ernstige hechtingsproblemen en een grote kans op een verstoorde sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook op latere leeftijd houden de kinderen daar last van.

Toeristen vragen we geen weeshuizen of andere instellingen waar met kinderen wordt gewerkt te bezoeken. UNICEF verwijst ook naar 'De richtlijnen vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland' die wij als lid van Better Care Network Netherlands mede hebben opgesteld. 

Lees meer over het probleem van weeshuistoerisme in Cambodja in dit NRC artikel

Stel het belang van het kind voorop

Uit onderzoek blijkt opgroeien in een instelling, zoals een weeshuis, het minst geschikte alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Kinderen in pleegzorg of kleinschalige gezins(vervangende) huizen ontwikkelen zich beter. UNICEF doet er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen in een dergelijke omgeving kunnen opgroeien. 

Voor kinderen die niet bij eigen ouders kunnen opgroeien moet allereerst gekeken worden naar mogelijke opvang in eigen omgeving, in een situatie die de kleinschalige omgeving van een gezin het beste benadert.

De aanpak van UNICEF

UNICEF wil zoveel mogelijk kinderen een goed thuis bieden. Daarom zetten wij ons wereldwijd in om alternatieven aan te reiken voor kinderhuizen. 

 • Wij adviseren en begeleiden landen in het creëren van alternatieven voor grootschalige kinderhuizen, zodat deze kunnen sluiten.
 • Wij werken aan het opzetten van pleegzorg om kinderen in een huiselijke omgeving op te laten groeien.
 • Wij ondersteunen landen met sociale hervormingen en het opzetten van een goed functionerende jeugdzorg.
 • Wij zetten samen met de overheid en andere partners sociale vangnetten op binnen families en gemeenschappen om kinderen te kunnen blijven opvangen, dus ook als er moeilijkheden zijn.
 • Wij leveren expertise op juridisch vlak, zodat de nationale wet- en regelgeving in lijn is met het Kinderrechtenverdrag.
 • Wij passen de 'Internationale richtlijnen voor alternatieve zorg voor kinderen' toe en trainen toezichthouders op de kwaliteitseisen.
 • UNICEF Nederland is actief lid is van het Better Care Network Netherlands. Dit netwerk houdt zich met name door middel van kennisdeling bezig met verbeteren van de zorg voor kinderen die om welke reden dan ook niet bij hun ouders kunnen opgroeien.
Wat kun jij doen?
 • Het Better Care Netwerk roept organisaties op om te stoppen met het uitzenden van vrijwilligers naar weeshuizen. Teken de petitie.
 • Download de gids 'Kinderen zonder thuis', een uitgave van Better Care Network Netherlands. Deze praktische gids is bedoeld voor iedereen die zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwikkelingslanden.
 • Bekijk deze duidelijke animatie (in het Engels) over vrijwilligerswerk in weeshuizen.
 • Voor vrijwilligerswerk in Nepal, download de Q&A orphanage volunteering Nepal (Engelstalig)
 • In de documentaire #doinggood wordt een Nederlandse vrijwilliger in een Zuidafrikaans weeshuis gevolgd en worden de dilemma's waar hij al snel tegen aanloopt, helder in beeld gebracht. 
 • Bekijk hier een reportage van Een Vandaag over 'nepweeskinderen' (uitgezonden op 3 augustus 2016)

Gerelateerd aan dit onderwerp

Help nu en doneer

Doneer nu