Kinderen in Suriname mentaal in hun kracht

Suriname

Een brede aanpak voor de verbetering van mentaal welzijn in Nickerie, Suriname

In Suriname is de situatie van het mentaal welzijn bij kinderen en jongeren zorgelijk. Dit werd extra duidelijk tijdens de coronapandemie, en onderzoeken en cijfers bevestigen dit beeld. Met dit pilotproject in het district Nickerie pakt UNICEF deze problemen op meerdere vlakken aan. We zetten in op bewustwording, versterken de geestelijke gezondheidszorg en leren relevante vaardigheden aan bij kinderen en hun ouders.

surinaamse-jongens.jpg

Resultaten die we willen bereiken

  • We creëren bij 25.000 mensen bewustwording rond mentaal welzijn door middel van een mediacampagne.   
  • We trainen 75 frontline hulpverleners en 200 onderwijzers in het voorkomen en identificeren van mentale problemen en in het ondersteunen van mentaal welzijn bij kinderen.  
  • 500 kinderen nemen deel aan een programma waarin zij vaardigheden leren die belangrijk zijn bij mentaal welzijn. We leiden 30 peer-to-peer coaches en 10 begeleiders op om deze training te geven.  
  • 500 ouders en verzorgers doen mee aan sessies over psychosociale opvoedingsvaardigheden.  
7,5%

7,5%

van de Surinamers is werkloos

1 op de 4

1 op de 4

van de bevolking is onder de 15 jaar

36,2%

36,2%

van de jongeren (16-25 jaar) heeft ooit suïcidale gedachten gehad

Waarom meer hulp nodig is

Net als in veel andere landen werd in Suriname tijdens de coronapandemie het belang van mentaal welzijn en psychosociale ondersteuning extra duidelijk. Daarnaast heeft het land te maken met een verslechterende sociaaleconomische situatie, wat leidt tot maatschappelijke onrust en zorgt voor stress en spanningen in huishoudens.  

Cijfers en onderzoek bevestigen de zorgen over het mentaal welzijn van kinderen. Zo was in 2018 zelfdoding de op-één-na belangrijkste doodoorzaak voor mensen tussen de 15 en 39 jaar oud. Helaas zien we de laatste jaren een toename onder zelfdodingspogingen onder kinderen tussen de 10 en 14 jaar. UNICEF heeft in 2022 samen met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken in Suriname onderzoek gedaan naar mentaal welzijn onder jongeren tussen de 16 en 25. Hieruit bleek dat driekwart van de jongeren stress en/of depressie ervaarden in de afgelopen maanden. 

Wat doet UNICEF

In Nickerie, in het westen van Suriname, zet UNICEF samen met de lokale autoriteiten een pilotprogramma op. Het programma bestaat uit drie onderdelen: 

  • Om stigma’s rondom mentaal welzijn te verminderen, kennis over geestelijke gezondheidsproblemen te verbeteren en mensen te stimuleren om bij problemen vroegtijdig hulp te zoeken wordt bewustwording hierover vergroot. Dit doen we door een mediacampagne op te zetten, materiaal te delen over het onderwerp en door bewustwordingssessies te organiseren. 
  • Ook wordt de dienstverlening verder versterkt. We trainen hulpverleners, van sociaal werkers, tot politieagenten en begeleiders op scholen. Ook wordt er gekeken welke dienstverlening minimaal beschikbaar zou moeten zijn, en welke nieuwe diensten nodig zou zijn of welke hulpverlening geïntegreerd kan worden in de bestaande systemen.  
  • Daarnaast helpen we jongeren de vaardigheden te ontwikkelen om hun eigen mentaal welzijn te bewaken en met tegenslagen om te gaan. Aan ouders geven we sessies over psychosociale opvoedvaardigheden zoals positief ouderschap en we hebben ook aandacht voor hun eigen mentaal welzijn. 

Cijfers en onderzoek

Cijfers en onderzoek bevestigen de zorgen over het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Zo was in 2018 zelfdoding de op-één-na belangrijkste doodoorzaak voor mensen tussen de 15 en 39 jaar oud. Ook zien we de laatste jaren helaas een toename van zelfdodingspogingen onder kinderen tussen de 10 en 14 jaar.  

Om een beter inzicht te krijgen in de problematiek heeft UNICEF in 2022, samen met het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, onderzoek gedaan in Suriname naar het mentale welzijn onder jongeren tussen de 16 en 25. Hieruit bleek dat driekwart van de jongeren in de afgelopen maanden stress en/of depressie ervaarden. Ook gaf 64% aan dat ze tegen school- en studieproblemen aanliepen. Het onderzoek bevestigde dat zelfdoding een grote zorg is: 36,2% van de jongeren gaf aan ooit suïcidale gedachten te hebben gehad.

Giftvoorbeelden

  • Met € 400 kunnen we 10 ouders bereiken met training over psychosociale opvoedingsvaardigheden. 
  • Met € 10.000 kunnen we gespecialiseerde training geven aan 90 personen met een belangrijke rol in de ondersteuning van kinderen bij mentaal welzijn zoals sociaal werkers, politie, en begeleiders.  
  • Met € 34.000 kan een mediacampagne opgezet worden om de bewustwording rondom mentaal welzijn te bevorderen. 
surinaamse-jongen.jpg