Kinderbescherming op de Oostelijke Cariben

Barbados

De landen in de Oostelijke Cariben zijn druk bezig met het verbeteren van de leefomstandigheden van kinderen. Desondanks blijven vormen van mishandeling, zoals huiselijk geweld, emotionele mishandeling, seksueel misbruik en verwaarlozing vaak voorkomen. UNICEF ondersteunt de 12 eilanden bij het in kaart brengen van geweld tegen kinderen, traint kinderen en opvoeders in het herkennen ervan en geeft advies over passende wetgeving.

Schoolmeisjes op Barbados

Schoolmeisjes op Barbados

Schoolmeisjes op Barbados

238.000 inwoners

op Barbados

20% hiervan

is jonger dan 14 jaar

Wat hebben we al bereikt?      

  • We verbeterden kinderbeschermingssystemen en -wetgeving. Zo hebben de Britse Maagdeneilanden een handboek ontwikkeld over pleegzorg en is er een nieuwe jeugdwet aangenomen in Anguilla.
  • UNICEF heeft kinderen, jongeren en ouders getraind in het herkennen, voorkomen en rapporteren van kindermishandeling. Een onderdeel van de training is om de opgedane kennis te delen via sociale media zodat nog meer leeftijdsgenoten ervan horen.
  • We brengen in kaart welke problemen kinderen ondervinden als het gaat om veiligheid en bescherming. Die gegevens zijn belangrijk om bij te houden wat nodig is en of er verbeteringen plaatsvinden.
Dominica girl un0142224

Waarom meer hulp nodig is

Hoewel er al hard wordt gewerkt om de situatie voor kinderen in de Oostelijke Cariben te verbeteren, is er ook nog veel werk te verzetten.

Fysiek, seksueel en emotioneel geweld tegen kinderen blijft een groot probleem. Oorzaken hiervan zijn, onder andere, diepgewortelde culturele overtuigingen en het ontbreken van duidelijke wetgeving rondom kinderbescherming. Op school is het bijvoorbeeld nog gebruikelijk om lijfstraffen uit te delen, maar ook in de opvoeding thuis vindt fysiek en verbaal geweld nog vaak plaats.

Wat doet UNICEF?

  • In dit programma hebben we onderzoek gedaan op alle 12 eilanden die samen de Oostelijke Cariben vormen. Met het onderzoek willen we de behoeftes en noden van kinderen op elk eiland weergeven, hoe klein het aantal inwoners ook is. 
  • UNICEF organiseert kinderbeschermingsworkshops voor zowel kinderen als belangrijke volwassenen in hun leven. Tijdens deze workshops leren bv cricketcoaches over de negatieve gevolgen van mishandeling, verwaarlozing, grof taalgebruik en pesterijen en dat dit niet meer als normaal gezien worden tijdens de training. Daarnaast wordt er aangegeven hoe ze kinderen kunnen doorverwijzen naar de juiste instanties bij signalen van mishandeling. Terugkijkend op de training zegt Lawrence, een van de deelnemende coaches: “Ik zou alle coaches en gymleraren aanbevelen om deel te nemen aan een kinderbeschermingstraining, omdat het mijn ogen heeft geopend voor signalen van kindermishandeling die ik vroeger zou hebben genegeerd”.
  • UNICEF stimuleert deelnemers om deze kennis te delen, zo ook bij leraren en coaches in Tobago.

UNICEF is er voor ieder kind, altijd en overal. Jij ook?

Jouw bijdrage maakt een wereld van verschil

Doneer nu