Weeshuizen en weeshuistoerisme

Jaarlijks reizen duizenden mensen naar landen in Zuid-Amerika, Azië en Afrika om als vrijwilliger in weeshuizen te helpen. Met goede bedoelingen, maar deze bezoeken doen meer kwaad dan goed.

#StopWeeshuistoerisme

Het zijn vooral jongeren die zich graag vrijwillig inzetten in weeshuizen in een ver buitenland. Kinderen hechten zich aan de vrijwilligers die meestal kort daarop weer vertrekken. Bovendien creëert de vraag naar vrijwilligerswerk vanuit het Westen, het aanbod in weeshuizen in ontwikkelingslanden. Zonder het te weten, dragen vrijwilligers daarmee bij aan de uitbuiting van kinderen. Tachtig procent van de kinderen in weeshuizen, hebben nog een ouder. Om te laten zien dat deze goede bedoelingen veelal negatieve gevolgen hebben, heeft UNICEF meegewerkt aan de campagne #StopWeeshuistoerisme, samen met de organisatie Better Care Network.

Meer tips en uitleg vind je op het Better Care Network .

Weeshuis in Cambodja. UNICEF vindt dat het belang van kinderen voorop moet staan bij het doen van vrijwilligerswerk met (kwetsbare) kinderen.

Weeshuis in Cambodja. UNICEF vindt dat het belang van kinderen voorop moet staan bij het doen van vrijwilligerswerk met (kwetsbare) kinderen.

Weeshuis in Cambodja. UNICEF vindt dat het belang van kinderen voorop moet staan bij het doen van vrijwilligerswerk met (kwetsbare) kinderen.

Wat vindt UNICEF?

UNICEF vindt weeshuizen in het algemeen niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat opgroeien in een instelling, zoals een weeshuis, het minst geschikte alternatief is voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Kinderen in pleegzorginstellingen of kleinschalige gezins-(vervangende) huizen ontwikkelen zich beter. 

Belang van kind voorop
UNICEF vindt dat het belang van kinderen voorop moet staan bij het doen van vrijwilligerswerk met (kwetsbare) kinderen. Dat betekent: geen direct contact met deze kinderen.

Op deze site staat meer informatie over vrijwilligerswerk, waaronder informatie over waar een goed vrijwilligersproject aan moet voldoen.
 

kinderen spelen met een staflid in Ghanees weeshuis

Kinderen in een Ghanees weeshuis spelen met een staflid. 

Kinderen in een Ghanees weeshuis spelen met een staflid. 

Wat doet UNICEF?

UNICEF heeft samen met andere organisaties een internationale campagne opgezet om het probleem van weeshuistoerisme in Cambodja tegen te gaan. Daarnaast zet UNICEF zich in om kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, zoveel mogelijk op te vangen in kleinschalige gezinshuizen of pleegzorg.