Weeshuizen en weeshuistoerisme

Jaarlijks reizen duizenden mensen naar landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika om als vrijwilliger te helpen in weeshuizen. Hoewel de bedoelingen goed zijn, doen deze bezoeken vaak meer kwaad dan goed.

Kinderen hechten zich aan de vrijwilligers die meestal kort daarop weer vertrekken. Bovendien creëert de vraag naar vrijwilligerswerk vanuit het Westen, het aanbod in weeshuizen in ontwikkelingslanden. De meerderheid van de kinderen in weeshuizen, hebben nog een vader of moeder.  

Wat vindt UNICEF?

UNICEF vraagt iedereen die overweegt vrijwilligerswerk te doen waarbij met kwetsbare kinderen wordt gewerkt, het belang van de kinderen voorop te stellen. Dat betekent: geen direct contact met deze kinderen. UNICEF is van mening dat het steunen van beroepsopleidingen voor jongeren het beste is om deze kinderen te beschermen.  

Meer tips en uitleg vind je op het Better Care Network (waarvan UNICEF Nederland deel uitmaakt).

Kinderen in een Ghanees weeshuis spelen met een staflid. 

Kinderen in een Ghanees weeshuis spelen met een staflid. 

Daarnaast vindt UNICEF weeshuizen in het algemeen niet wenselijk. Uit onderzoek blijkt dat opgroeien in een instelling, zoals een weeshuis, het minst geschikte alternatief is voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Kinderen in pleegzorginstellingen of kleinschalige gezins-(vervangende) huizen ontwikkelen zich beter.  

Wat doet UNICEF?

UNICEF heeft samen met andere organisaties een internationale campagne opgezet om het probleem van weeshuistoerisme in Cambodja tegen te gaan. Daarnaast zet UNICEF zich in om kinderen die niet bij hun ouders kunnen wonen, zoveel mogelijk op te vangen in kleinschalige gezinshuizen of pleegzorg.  

Gerelateerd aan dit onderwerp