Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Interlandelijke adoptie

Interlandelijke adoptie is het doorsnijden van de juridische familiebanden tussen een kind en de biologische ouders, en het opnemen van het kind in een nieuwe familie, in een ander land.

Omdat er in sommige landen te weinig toezicht en controle is op een goede uitvoering van adoptie (zoals beschreven in het Haags Adoptieverdrag), zijn veel kinderen onvoldoende beschermd tegen risico’s als illegale adoptie of kinderhandel.  

Daarnaast zijn er vaak andere familieleden die de zorg voor het kind op zich kunnen nemen, of zijn er andere lokale opvangmogelijkheden. Met andere woorden; interlandelijke adoptie is in veel gevallen niet in het belang van het kind.  

Wat vindt UNICEF?

Ieder kind heeft het recht om op te groeien bij zijn ouders. Als dat niet kan en adoptie wordt overwogen, staat het belang van het kind voorop. UNICEF vindt het van groot belang dat de adoptieprocedures in lijn zijn met het Haags Adoptieverdrag. Er moet meer worden geïnvesteerd in het versterken van nationale jeugdbeschermingssystemen, zoals pleegzorg, opvoedingsondersteuning voor ouders, tijdelijke residentiële zorg, en eventueel nationale adoptie. De interlandelijke adoptie zoals die nu plaatsvindt, is in veel gevallen niet in het belang van het kind.  

Een meisje in een weeshuis in Ghana. 

Een meisje in een weeshuis in Ghana. 

Een meisje in een weeshuis in Ghana. 

Wat doet UNICEF?

Kan een kind niet bij zijn ouders opgroeien, dan zorgt UNICEF ervoor dat wordt onderzocht of er opvang in de eigen omgeving mogelijk is. Het liefst bij familie, in de eigen gemeenschap of in een lokaal pleeggezin. Pas als dat niet kan, mag interlandelijke adoptie worden overwogen. Het adoptieproces moet in lijn zijn met het Haags Adoptieverdrag.  

UNICEF ondersteunt regeringen van verschillende landen met het de-institutionaliseringsproces: kinderen die onnodig gescheiden van hun ouders opgroeien in kindertehuizen, worden herenigd met hun familie. Daarnaast werkt UNICEF samen met ministeries van Sociale Zaken bij de monitoring en accreditatie van kindertehuizen. Bovendien ondersteunt UNICEF vervangende zorg voor kinderen en werken wij samen met overheden om adoptieprocedures te verbeteren.  

Meer weten?

Lees voor meer informatie:

Gerelateerd aan dit onderwerp