Un0226550

Het recht op zelfvertrouwen

In 2030 zullen er acht keer meer jongeren dan kinderen zijn. De meesten zullen in lage- en middeninkomenslanden wonen. Ze hebben allemaal recht op een bestaan waarin ze zich optimaal kunnen ontplooien, nu én in de toekomst.  

Als ze zich op hun toekomst voorbereiden, is de kans een stuk groter dat ze later een baan vinden en bovendien mentaal en lichamelijk gezonder zijn. Maar in 2018 gingen wereldwijd meer dan 200 miljoen jongeren – merendeels meisjes - niet naar school. Als we niets doen, zal dat niet veranderen.  

Daarom wil UNICEF-jongeren zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. We doen dat met uiteenlopende projecten, zoals die onder de vlag van Generation Unlimited, waarin jongeren de skills leren die ze nodig hebben voor de toekomst. Ze leren een vak, maar ze leren ook onderhandelen, rekenen, computervaardigheden en Engels. Ook kunnen ze een extra steuntje in de rug krijgen door stage te lopen bij een bedrijf of door de hulp die ze krijgen bij het opzetten van een eigen onderneming.  

Het recht op zelfvertrouwen

Bovendien is het heel belangrijk dat jongeren weten dat ze rechten hebben, zodat ze thuis, op school, op hun werk en in het maatschappelijk debat beter voor zichzelf en anderen kunnen opkomen. Die lessen geven we in veel landen in de wereld, en ook in Nederland. Want ook in Nederland is het van belang dat jongeren weten wat hun rechten zijn. We doen dat via gastlessen op scholen en via educatieve projecten zoals het Kinderrechtendebattoernooi en het Kinderrechtenfilmfestival. Want niemand kan beter meedenken over beslissingen die hen aangaan dan jongeren zelf. Hoe het met jongeren in Nederland gaat en of ze lijden onder de druk van de 21e eeuw, onderzoeken we samen met andere organisaties én met jongeren samen. Het rapport onder de naam ‘Geluk onder druk’ is in mei 2020 gepubliceerd.  

Onze droom is dat jongeren klaar zijn voor de 21ste eeuw, zodat ze goed opgeleid, autonoom en vol zelfvertrouwen de volwassenheid in kunnen stappen en een actieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

Kinderrecht #Artikel 29: Recht om je talenten te ontwikkelen op school

Lees meer over weerbaarheid van jongeren