Borstvoeding

Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s. In landen met veel armoede en waar een gebrek is aan schoon water en sanitaire voorzieningen, is moedermelk zelfs levensreddend.

Baby aan borst

Een dag oude baby aan de borst van zijn moeder Ljiljana

Een dag oude baby aan de borst van zijn moeder Ljiljana

Borstvoeding bevat namelijk alle noodzakelijke voedingsstoffen die een kind nodig heeft, het is veilig en gratis, en het is daarmee één van de beste middelen tegen kindersterfte. Het aantal vrouwen dat borstvoeding geeft, groeit echter traag.

Wat vindt UNICEF?

UNICEF is groot voorstander van borstvoeding, maar vindt ook dat ouders vrij zijn in de voedingskeuze voor hun baby’s. Onafhankelijk advies door professionele zorgverleners is daarbij belangrijk. Nationaal beleid in zowel Nederland als ontwikkelingslanden moet borstvoeding beter ondersteunen en stimuleren, en tegelijkertijd zorgen voor goede voorlichting door onafhankelijke zorgprofessionals aan ouders die voor kunstvoeding kiezen.

Wat doet UNICEF?

UNICEF assisteert overheden bij het geven van voorlichting over de positieve invloed van borstvoeding. Daarnaast worden er trainingen gegeven aan mensen in de gezondheidszorg. Ook zorgt UNICEF voor steun aan moeders die problemen hebben met het geven van borstvoeding.

In Nederland is UNICEF lid van de Landelijke Borstvoedingsraad om de kwaliteit van zorg en voorlichting aan (aanstaande) ouders over voeding van baby’s te verbeteren.