Artikel 37

Bescherming tegen zomaar opsluiten

artikel 37

Het is verboden om kinderen te straffen door ze te slaan of op een andere manier pijn te doen. Kinderen mogen niet zomaar opgesloten of gearresteerd worden. Dit mag alleen gebeuren volgens de regels, als het niet anders kan en zo kort mogelijk. Kinderen kunnen niet de doodstraf krijgen en mogen niet levenslang opgesloten worden. Ze mogen in principe niet samen met volwassenen opgesloten worden. Dit mag alleen als het voor het kind goed is. Kinderen moeten hulp kunnen krijgen van iemand die de wet goed kent; een advocaat die voor hem of haar opkomt. Elk kind moet ook contact kunnen hebben met zijn of haar familie en bezoek kunnen krijgen als hij opgesloten zit.

Het verhaal van Boubacar 

Boubacar werd beschuldigd van iets wat hij niet had gedaan toen hij 16 jaar oud was. Hij moest drie jaar onterecht de gevangenis in. Hij vertelt: ''De tijd dat ik in de gevangenis zat was verschrikkelijk, vooral omdat ik wist dat ik niets verkeerd had gedaan. Ik vond wel troost door mijn vader, hij geloofde in mij en bezocht me elke dag. Dat gaf me hoop. Ik zal nooit vergeten wat er is gebeurd, nooit. Maar ik ben niet op zoek naar wraak. Wel ben ik achterdochtig geworden en heb ik weinig zelfvertrouwen, ik hoop dat dat straks beter gaat.'' Boubacar is nu 19, en vrij. Zijn droom is om ooit een electronicawinkel te openen.

Baboucar kijkt lachend omhoog

Boubacar (19) zat drie jaar ontrecht in de gevangenis.

Boubacar (19) zat drie jaar ontrecht in de gevangenis.