meisje op school met pen in haar hand meisje op school met pen in haar hand

1989 tot 2005: De wereld verenigen

De wereld verenigt zich voor kinderen. De rechten die kinderen hebben, worden vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag.

1989

Het Kinderrechtenverdrag wordt aangenomen door 159 VN-leden. Het verdrag gaat over de bescherming van kinderen en is het meest onderschreven mensenrechtenverdrag ter wereld. 

Audrey zit aan een tafel en leest voor

Verenigde Staten 1989: Tijdens een bijeenkomst van kinderen die de ondertekening van dit historische document vieren, leest UNICEF-ambassadeur Audrey Hepburn voor uit het verdrag,

Verenigde Staten 1989: Tijdens een bijeenkomst van kinderen die de ondertekening van dit historische document vieren, leest UNICEF-ambassadeur Audrey Hepburn voor uit het verdrag,

1990

De Wereldtop voor Kinderen, gehouden door UNICEF, bracht een ongekend aantal staatshoofden samen, uit 152 landen. Tijdens de top wordt de Verklaring voor Overleven, Bescherming en Ontwikkeling van kinderen aangenomen. De Wereldtop vormt het begin van een decennium waarin veel aandacht is voor problemen van kinderen wereldwijd. In de jaren 90 volgen vele andere VN-conferenties over belangrijke zaken als bevolking, klimaat, voedsel, mensenrechten, sociale ontwikkelingen en vrouwenrechten.

afbeelding van simplistisch getekende poppetjes die een wereldbol in de lucht houden

De Wereldtop voor Kinderen in 1990 bracht 152 wereldleiders samen. Op dat moment, de grootste groep ooit.

De Wereldtop voor Kinderen in 1990 bracht 152 wereldleiders samen. Op dat moment, de grootste groep ooit.

1993

Aan het eind van 1993 is de levensverwachting in ontwikkelingslanden vanaf het einde van de Tweede Wereldoorlog met ongeveer een derde gestegen. De kindersterftecijfers zijn gehalveerd. Het aantal kinderen dat naar school gaat, is gestegen van 50 procent naar 75 procent. En het aantal plattelandsgezinnen met toegang tot veilig drinkwater is gestegen van slechts 10 procent naar bijna 60 procent .

paarse voetafdruk van baby op een vel papier

China 1993: Een verpleegster drukt de voetafdruk van een pasgeboren kind op een kaart bij de kraamafdeling van een ziekenhuis in Peking, ondersteund door UNICEF. 

China 1993: Een verpleegster drukt de voetafdruk van een pasgeboren kind op een kaart bij de kraamafdeling van een ziekenhuis in Peking, ondersteund door UNICEF. 

1994

UNICEF en UNESCO ontwerpen en verspreiden School-in-a-Box, een wereldwijd initiatief om kinderen op school te houden tijdens een humanitaire crisis.

kind schrijft op klein krijtbord

Tanzania 1994: Kinderen schrijven op krijtborden van UNICEF en UNESCO op een tijdelijke school voor Rwandese vluchtelingen.

Tanzania 1994: Kinderen schrijven op krijtborden van UNICEF en UNESCO op een tijdelijke school voor Rwandese vluchtelingen.

1995

Tijdens de Vierde Wereldvrouwenconferentie in Beijing in China hernieuwen wereldleiders hun inzet voor de rechten van vrouwen en meisjes.

vrouwen staan in een cirkel en laten elkaar de binnenkant van hun handen zien

Zuid-Afrika 1998: vrouwelijke fabrieksarbeiders laten hun handen zien, die zijn bedekt met littekens.

Zuid-Afrika 1998: vrouwelijke fabrieksarbeiders laten hun handen zien, die zijn bedekt met littekens.

1995-2005

Carol Bellamy wordt uitvoerend directeur van UNICEF.

“Als het leven en de rechten van kinderen op het spel staan, mogen er geen stille getuigen zijn”

Carol Bellamy
Carol praat met kinderen

Somalië 2000: Carol praat met kinderen die hulp ontvangen via UNICEF.

Somalië 2000: Carol praat met kinderen die hulp ontvangen via UNICEF.

1996

Het Graça Machel rapport Impact van Gewapend Conflict op Kinderen, beschrijft de verwoestende gevolgen van oorlog op kinderen en pleit voor een speciale bescherming voor deze kwetsbare groep.

jongens zitten op de grond in kleermakerszit met een lesboek in de hand

Jemen 1998: Jongens in de klas in Al-Bainia, een dorp in Zuid-Jemen.

Jemen 1998: Jongens in de klas in Al-Bainia, een dorp in Zuid-Jemen.

1999

UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en het Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire zaken (OCHA) leveren vaccins en andere belangrijke gezondheidsdiensten aan kinderen in conflictsituaties.

pakketten worden uitgeladen

Joegoslavië 1999: Hulppakketten worden door UNICEF-medewerkers en lokale kinderen uitgeladen in een dorp in Kosovo.

Joegoslavië 1999: Hulppakketten worden door UNICEF-medewerkers en lokale kinderen uitgeladen in een dorp in Kosovo.

2002

De doelen die zijn opgesteld tijdens de Wereldtop voor Kinderen in 1999 worden in een speciale zitting van de Algemene Vergadering van de VN geëvalueerd

meisje leest voor op het podium

Verenigde Staten 2002: Een kind spreekt de Algemene Vergadering van de VN toe tijdens de speciale zitting voor kinderen.

Verenigde Staten 2002: Een kind spreekt de Algemene Vergadering van de VN toe tijdens de speciale zitting voor kinderen.

2004

Na een verwoestende tsunami in de Indische Oceaan, zetten UNICEF en haar partners snel een grootschalige humanitaire actie op touw.

meisje staat na de verwoestende tsunami met een teddybeer bij brokstukken op het strand

India 2005: Een kind staat bij de restanten van wat ooit haar huis was.

India 2005: Een kind staat bij de restanten van wat ooit haar huis was.

2005 tot 2010

UNICEF lanceert de campagne Unite for Children, Unite against AIDS zodat ze sneller in actie kunnen komen voor kinderen die kwetsbaar zijn voor hiv en aids.

een rij met lachende kinderen in gele campagneshirts

Soedan 2005: Kinderen wonen een lokale lancering bij van de campagne Unite for Children, Unite against AIDS

Soedan 2005: Kinderen wonen een lokale lancering bij van de campagne Unite for Children, Unite against AIDS

Anne M. Veneman wordt uitvoerend directeur van UNICEF.

directeur zit aan bedzijde van aardbevingslachtoffer

Pakistan 2005: Anne M. Veneman, directeur van UNICEF, zit aan het bed bij een slachtoffer van een aardbeving.

Pakistan 2005: Anne M. Veneman, directeur van UNICEF, zit aan het bed bij een slachtoffer van een aardbeving.