Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

Toestemming voor het maken van foto- en videomateriaal

Tijdens UNICEF-evenementen wordt soms foto- en videomateriaal gemaakt. Met het ondertekenen van het toestemmingsformulier, geef je toestemming voor het volgende:

  • Verleent hierbij UNICEF Nederland het recht om zonder beperking door of namens UNICEF Nederland gemaakt beeldmateriaal en door ondergetekende gemaakte uitspraken tijdens activiteiten van UNICEF Nederland, te gebruiken, publiceren, reproduceren en distribueren in Nederland en daarbuiten met als doel de promotie van activiteiten rondom UNICEF Nederland.
  • Heeft er kennis van genomen dat het beeldmateriaal gebruikt zal worden door UNICEF Nederland in communicatie rondom het project Speak up en Kleine Prinsjesdag.
  • Verklaart dat hij/zij UNICEF Nederland vrijwaart van elke vorm van aanspraak op het portretrecht op het door of namens UNICEF Nederland gemaakt beeldmateriaal van ondergetekende.
  • Is ervan op de hoogte dat UNICEF Nederland vertrouwelijk omgaat met de verkregen persoonlijke informatie. UNICEF Nederland doet al het mogelijke om de identiteit van kinderen en jongeren te beschermen.
  • Is ervan op de hoogte dat hij/zij ten alle tijde kan aangeven wanneer hij/zij de toestemming voor het gebruik van zijn/haar beeldmateriaal en uitspraken wil intrekken.