Tamara als spreker van UNICEF

Vraag een UNICEF-presentatie aan

Dank je wel voor je interesse om iemand van UNICEF uit te nodigen als spreker voor jouw evenement, actie of bijeenkomst.

Criteria voor aanvragen zijn afhankelijk van datum, duur en aantal toehoorders. Externen vragen wij 40 euro als bijdrage in de kosten. Om verzoeken in behandeling te nemen vragen wij onderstaande gegevens in te vullen.