kinderen rennen

Hulp op Sint Maarten na orkaan Irma

NL EN

Sint Maarten werd in september 2017 zwaar getroffen door orkaan Irma. De schade was enorm: 92 procent van de bebouwing was beschadigd of verwoest, waaronder ook veel scholen, kinderdagverblijven en crèches. Na de eerste noodhulp is de wederopbouw gestart. UNICEF Nederland heeft goede resultaten bereikt in nauwe samenwerking met de regering van Sint Maarten en lokale organisaties.

kinderen rennen

Sport is een effectieve manier om nare ervaringen te verwerken. Naast bewegen leren kinderen en jongeren in dit project life-skills van UNICEF en de KNVB.

Sterker door samenwerking

Psychosociale steun is van belang om kinderen te helpen hun ervaringen te verwerken.

In 2018 zijn 150 leraren en andere professionals in het onderwijs getraind om psychosociale steun te geven met de methode Return to Happiness. Ook zijn 120 kisten met materiaal geleverd voor de methode, zoals handpoppen, muziekinstrumenten en andere expressie materialen.

Samen met KNVB World Coaches, St. Maarten Soccer Association, het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Jeugd en Sport en het National Sport Institute kregen 650 tieners training. Via voetbal leerden zij life-skills zoals omgaan met alcohol, met respect omgaan met anderen en openbare ruimtes, voor jezelf opkomen, omgaan met verlies en andere emoties.

meisje trapt de voetbal op het veld

Voetbalplezier

Het belangrijkste doel van het WorldCoaches-programma is plezier maken. Desreena (15) “De coaches zijn altijd blij, dat maakt voetballen nóg leuker. Zij leren ons technieken en dat je niet moet schelden als je het oneens bent.”

Ook Gabrielle (12) is zo vaak mogelijk op het voetbalveld te vinden: “Ik houd echt van voetbal, ik ga twee keer in de week naar de training en mijn technieken worden steeds beter. Na de warming-up oefenen we bijvoorbeeld aanvallen en verdedigen, en de coaches leren ons allemaal trucjes met de bal. Zij leren ons ook andere dingen; zoals discipline en op een vriendelijke manier praten met elkaar praten als je het oneens bent in plaats van ruziën, maar ik word eigenlijk nooit boos. We hebben heel veel lol met elkaar, we lachen veel en iedereen maakt grapjes.”

conferentiezaal

Orkaanbestendige scholen en rampenvoorbereiding

Scholen hebben samen met het Ministerie van Onderwijs gekeken hoe ze beter voorbereid kunnen zijn op rampen. Hier is een ‘routekaart’ uit voortgekomen om de onderwijssector beter voor te bereiden op rampen en de nasleep ervan. Er zijn o.a. richtlijnen gemaakt voor de rampenplannen van scholen en alle scholen hebben hier een workshop over gevolgd. Vervolgens hebben alle scholen met hulp van een expert hun rampenplannen opgesteld. Tegelijkertijd heeft het Ministerie van Onderwijs gezorgd dat alle scholen een “Safety and Emergency Team” samenstelden en heeft UNICEF Nederland materialen geleverd.

kinderen in de klas in uniform

Het Too Cool To Loot-logo. De campagne was het hele jaar door zichtbaar bij evenementen, op school, in media en op social media.

Publiekscampagnes

Na orkaan Irma hebben op Sint Maarten plunderingen plaatsgevonden van scholen en winkels. Omdat bij veel kinderen en ouders dit een nog grotere indruk maakte dan de orkaan zelf werd de campagne “Too Cool to Loot” ("Te Cool om te Plunderen") opgezet. Twee jaar lang konden kinderen meedoen aan workshops en debatten en er werden lessen op scholen gegeven over het onderwerp.

Om beter voorbereid te zijn op orkanen heeft UNICEF speciaal voor kinderen een aantal tools ontwikkeld zoals het “Ready-kid Go-bag spel”, waarbij kinderen uit kaarten moeten kiezen welke 10 voorwerpen in de vluchttas moeten klaarliggen. Ook zijn gezinnen en kinderen bereikt met tips voor orkaanvoorbereiding via de krant, radio, social media en brochures.

lesboek

Kinderbescherming

Tijdens orkaan Irma zijn honderden kinderen geëvacueerd naar naburige eilanden of familie in de Verenigde Staten of in Nederland. Dit verliep niet altijd vlekkeloos. Om in de toekomst alle kinderen in beeld te houden en te zorgen dat zij ook tijdens hun evacuatie onderdak, gezondheidszorg, veiligheid, een ondersteunende omgevingen en onderwijs krijgen is een protocol opgesteld. UNICEF heeft dit gefaciliteerd voor de 6 eilanden van het koninkrijk.

In samenwerking met de Augeo Foundation zijn al twee nummers van het Growing Up Safe Sint Maarten Magazine uitgebracht. Het magazine bevat interviews met professionals in de kinderbescherming op Sint Maarten en vaktechnische informatie om geweld tegen kinderen te voorkomen en hoe kinderen die hiermee te maken krijgen beter geholpen kunnen worden.

Onderzoek

UNICEF Nederland heeft in 2013 een situatieanalyse gepubliceerd van de situatie van kinderen op het eiland. Deze onderzoeken gaan over thema’s waar nog verbetering mogelijk is, namelijk gezondheid, onderwijs en kinderbescherming en armoede. Er is een apart onderzoek gedaan naar de kinderopvangsector op Sint Maarten. Ook in 2020 is een SitAn over Sint Maarten gepubliceerd.

Het werk dat UNICEF Nederland in 2018 en 2019 heeft gedaan werd gefinancierd door het Nederlandse Rode Kruis en met Early Recovery Funds van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Lees meer over het werk dat vanaf 2020 op Sint Maarten wordt uitgevoerd.