Stille ramp in Oost-Afrika

Klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten in Oost-Afrika

Kinderen in Oost-Afrika worden hard geraakt door klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten. Dit zorgt voor een van de ergste noodsituaties in 40 jaar en de situatie blijft verslechteren. 20 miljoen mensen - waaronder veel kinderen - in Ethiopië, Kenia, Somalië, Eritrea en Djibouti hebben voedsel en water nodig.  

Ondervoed kind wordt opgemeten

Met een meetlint wordt onderzocht in hoeverre kinderen aan ondervoeding lijden. 

Met een meetlint wordt onderzocht in hoeverre kinderen aan ondervoeding lijden. 

Help kinderen uit de driedubbele crisis.

Kinderen in Oost-Afrika hebben onze hulp nodig, nu en in de toekomst. Alleen samen kunnen we structureel het verschil maken en deze kinderen een betere toekomst bieden. Help jij mee?

Steun nu kinderen in een noodsituatie

Driedubbele crisis

De opeenstapeling van klimaatverandering, voedselschaarste en conflicten leidt tot een driedubbele crisis voor kinderen.    

1. Klimaatverandering

Het is steeds vaker en langer extreem droog in Oost-Afrika door klimaatverandering. Hierdoor mislukken oogsten en vee sterft, de voedseltekorten zijn enorm. Veel families in deze regio zijn kwetsbaar en niet opgewassen tegen deze gevolgen van klimaatverandering. Ze leven in armoede en hebben beperkte toegang tot gezondheidszorg en water. Het wordt voor deze families steeds moeilijker om de klappen op te vangen.  

Vanessa bij uitgedroogde rivier Kenia.

Vanessa Natake (UNICEF ambassadeur) neemt een hand aarde uit de restanten van de Sopel rivier in Kenia.  Er is al twee jaar geen enkele regen geweest.

Vanessa Natake (UNICEF ambassadeur) neemt een hand aarde uit de restanten van de Sopel rivier in Kenia.  Er is al twee jaar geen enkele regen geweest.

2. Voedselschaarste

Daarbij komend worden de voedseltekorten nog eens verergert door de oorlog in Oekraïne, met name in Somalië, Kenia en Ethiopië. Deze landen kochten namelijk vaak tarwe uit deze regio en dit kan nu niet meer worden ingevoerd. Voedsel wordt zo nog schaarser in Oost-Afrika en dat doet het aantal ernstig ondervoede kinderen nog sneller stijgen.  

meting ondervoeding van arm

De arm van een kind wordt gemeten om zijn voedingsstatus te bepalen.

De arm van een kind wordt gemeten om zijn voedingsstatus te bepalen.

3. Conflicten

Alsof de droogte- en voedselcrisis nog niet genoeg problemenzorgen met zich meebrengen zijn er ook nog de conflicten die het gebied onveilig maken. Op zoek naar bescherming, water en voedsel ontvluchten honderdduizenden kinderen en hun families hun huis. Een risicovolle onderneming, want ontheemde kinderen zijn nog eens extra kwetsbaar omdat ze geen veilige omgeving hebben, niet naar school kunnen en minder toegang hebben tot gezondheidszorg.

schoolmeisje in vluchtelingenkamp Oeganda

Jilda Mazira (14) speelt in de pauze met haar vrienden ze woont in een vluchtelingennederzetting in Oeganda.

Jilda Mazira (14) speelt in de pauze met haar vrienden ze woont in een vluchtelingennederzetting in Oeganda.

10 miljoen kinderen

worden geconfronteerd met extreme droogte en hebben niet genoeg voedsel

Bijna 20 miljoen mensen

in de regio, waarvan veel kinderen, hebben water en voedselhulp nodig

1,7 miljoen kinderen

in Ethiopië, Kenia en Somalië zijn momenteel ernstig ondervoed. Zonder hulp stijgt dit snel naar 2 miljoen.

Wat doet UNICEF in Oost-Afrika?  

1. Structurele hulp

We bieden levensreddende hulp aan kinderen en hun families en zetten ons tegelijkertijd hard in om gemeenschappen klimaatbestendig te maken zodat de situatie ook structureel wordt verbeterd. Deze verschrikkelijke situatie mag nooit meer gebeuren.  

  • We zorgen voor klimaatbestendige watervoorzieningen zoals het boren van diepere waterputten of waterpompen die werken op zonne-energie. We trainen mensen in het gebruik en zorgen dat mensen een inkomen kunnen verdienen dankzij de waterpomp. 
  • Met overheden breiden we geldhulpprogramma's uit zodat families ook na de eerste noodhulp en basisbehoeften een beroep kunnen doen op financiële bijstand. Families kunnen dit geld gebruiken om te herstellen van de klappen die zij op hebben moeten vangen.  
  • We werken mee aan goede informatie over klimaat- en milieurisico’s zodat gevaren tijdig worden opgespoord.  

2. Noodhulp

Om te reageren op de onmiddellijke levensreddende behoeften van getroffen mensen, bieden UNICEF en partners noodhulp op de volgende manieren:  

  • We geven therapeutische voeding en melk aan ernstig ondervoede kinderen. 
  • We zetten mobiele gezondheids- en voedingsteams in om ondervoede en uitgedroogde kinderen snel te identificeren en behandelen.  
  • Samen met het Wereldvoedselprogramma zorgt UNICEF voor schoolmaaltijden. Zo verbeteren we de gezondheid van kinderen en moedigen we ze aan om naar school te blijven gaan.  
  • We zorgen voor veilig drinkwater en geven voorlichting over waarom veilig drinkwater belangrijk is.  
  • We geven financiële bijstand (cash transfers) om families te helpen overleven en te kunnen voldoen aan hun basisbehoeften.   
Ernstig ondervoed kind krijgt therapeutische voeding

Een ernstig ondervoed kind krijgt een zakje therapeutische voeding toegediend van een UNICEF-medewerker

Een ernstig ondervoed kind krijgt een zakje therapeutische voeding toegediend van een UNICEF-medewerker

Meer weten?

Bekijk onderstaande video om een beter beeld te krijgen van de situatie in Oost-Afrika en de (duurzame) hulp die wij er bieden.