Meisje krijgt onderwijs in Pakistan

Onderwijs en noodhulp

35 miljoen kinderen over de hele wereld zijn gedwongen op de vlucht. Voor meisjes die in conflictgebieden leven is de kans 2.5 keer zo groot dat ze niet naar school gaan, in vergelijking met meisjes in andere plaatsen. Wanneer een hele generatie kinderen geen opleiding krijgt, heeft dat niet alleen consequenties voor het leven van een individueel kind, maar voor hele samenlevingen. 

Er zijn momenteel veel brandhaarden in de wereld, van Oekraïne en Jemen tot de Centraal Afrikaanse Republiek. Conflicten die vaak jarenlang voortduren en het leven van miljoenen mensen op zijn kop zetten. Onderwijs is erg belangrijk tijdens rampen en conflict. Het is een tegengif, een middel om trauma en stress te voorkomen en te verwerken.

Daarnaast is onderwijs ook een van de belangrijkste factoren in het voorkomen van conflict. Het geeft kinderen mogelijkheden om te voorkomen dat het geweld zich herhaalt. En het geeft jongeren de vaardigheden om na jaren van conflict hun land en leven weer op te bouwen. Onderwijs biedt daarnaast perspectief op werk en voorkomt dat jongeren zich aansluiten bij gewapende groepen.

Jongen in verwoest klaslokaal in Jemen

Een jongen staat in een verwoest klaslokaal in Jemen

Wat doet UNICEF?

In landen die getroffen zijn door rampen of conflict zorgt UNICEF dat kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen. Want school is een veilige plek, waar kinderen kunnen spelen en leren. Zo zetten we tijdelijke leerplekken op of renoveren we bestaande schoolgebouwen. We zorgen ervoor dat kinderen leermaterialen hebben, zoals pennen, schriften en boeken.

Onderwijzers krijgent trainingen, bijvoorbeeld over psychosociale zorg, want kinderen kunnen getraumatiseerd zijn door wat ze hebben gezien of meegemaakt. Wanneer een kind speciale hulp nodig heeft, wordt hij of zij doorverwezen naar een psycholoog.

Voor kinderen die niet naar school kunnen omdat ze in moeilijk bereikbare of belegerde gebieden wonen, wordt gezocht naar alternatieve onderwijsmogelijkheden. Hierbij kan je denken aan een zelfstudiepakket of online leren. Kinderen die een tijd lang niet naar school zijn geweest kunnen bijspijkerlessen of inhaallessen volgen. Voor oudere kinderen zijn er beroepscursussen.  

Kinderen die in conflictlanden op straat spelen of naar school lopen, zijn ook erg kwetsbaar om gedood te worden of gewond te raken door onontplofte granaten. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen voorlichting krijgen over de gevaren van onontplofte munitie.

Voorbeeld van School in a Box

School in a Box

De School-in-a-Box zet UNICEF vaak in als onderdeel van hulp in noodsituaties. De box wordt gebruikt in veel back-to-school activiteiten over de hele wereld. De kit bestaat uit schoolspullen en materialen voor een leraar en 40 leerlingen. Het doel van de kit is ervoor te zorgen dat kinderen ook in de eerste 72 uur na een noodsituatie onderwijs kunnen blijven volgen. 

School-in-a-box voor onderwijs in noodsituaties