UNICEF en Universiteit Leiden UNICEF en Universiteit Leiden

UNICEF-Leerstoel Kinderrechten

NL EN

De Universiteit Leiden heeft sinds 2012 een UNICEF-leerstoel Kinderrechten. De afgelopen tien jaar is er hierdoor meer aandacht voor en kennis over kinderrechten in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

Mevrouw dr. Graça Machel, pleitbezorger voor vrouwen- en kinderrechten en eredoctor aan de Universiteit Leiden: “Ik heb een lange relatie met UNICEF in verschillende landen, maar dit is uniek. Het hebben van deze leerstoel verankert de rechten van het kind. Niet alleen als iets dat je als secundair zou kunnen beschouwen, maar het juist centraal stelt.”

Uniek in de wereld

Al meer dan 10 jaar werken UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden samen om kennis over kinderrechten te vergaren en te verspreiden. Studenten en onderzoekers komen uit de hele wereld naar Leiden en specialiseren zich op het gebied van de rechten en belangen van kinderen. De opgedane kennis en vaardigheden zetten zij in voor de bescherming van kinderen wereldwijd. De UNICEF-leerstoel Kinderrechten, die hoogleraar Ton Liefaard bekleedt aan de Rechtenfaculteit, is hiermee uniek in de wereld.

Inmiddels werkt een heel team van onderzoekers en docenten in Leiden wat de impact van de samenwerking tussen UNICEF Nederland en de Universiteit Leiden sterk vergroot.

“Internationale kinderrechten is een bijzonder, dynamisch en complex rechtsgebied dat vraagt om specifiek onderzoek en onderwijs voor studenten en professionals. De UNICEF-leerstoel Kinderrechten voorziet hierin en draagt daarmee bij aan de bescherming van de rechten van kinderen, in Nederland en wereldwijd”, aldus professor Ton Liefaard.

Ieder jaar meer kennis

”Met de leerstoel draagt UNICEF bij aan een nieuwe generatie professionals die weten hoe belangrijk het is om dingen door een kinderrechtenlens te bekijken. Dat is van cruciaal belang voor de bescherming van kinderen over de hele wereld", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. In tien jaar zijn er twee masterprogrammas opgezet. De master Jeugdrecht is gericht op Nederlandse studenten en de Advanced Studies in International Childrens Rights op internationale studenten en is het enige programma ter wereld dat een juridische graad biedt op het gebied van internationale kinderrechten. Suzanne Laszlo: “Door de alumni wordt de kennis over kinderrechten wereldwijd verspreid. Dit is heel waardevol!”

“Als een alumna van het internationale masterprogramma en promotieonderzoeker, beschouw ik het als een eer om te zien hoe de UNICEF-leerstoel Kinderrechten investeert in kennis en onderwijs voor studenten, overal vandaag. Als Zuid-Soedanese weet ik als geen ander hoe belangrijk dat is” – Lucy Ataro Opoka, PhD Candidate and alumna.

Afgestudeerden gooien hoedjes in de lucht

In september 2023 ontvingen studenten hun welverdiende diploma Master of Laws, Advanced Studies in International Children's Rights van de Universiteit Leiden. Gewapend met kennis, passie en toewijding staan ze klaar om de volgende generatie leiders te worden op dit gebied.

Onderwijs en Onderzoek

  • Sinds 2013 vindt jaarlijks de Frontiers of Children’s Rights Summer School plaats. Dit postacademisch programma biedt kennis van en inzicht in de betekenis van internationale kinderrechten. Deelnemers gaan onder andere in gesprek met internationale experts, academici en wereldleiders over thema's als migratie, jeugdrecht, klimaat en internationale crises en conflicten.
  • De tweejaarlijkse Children's Rights Moot Court biedt studenten de mogelijkheid om deel te nemen aan een internationale pleitwedstrijd die zich richt op complexe en actuele kinderrechtenvraagstukken. De vijfde editie vond plaats in juni 2023 en behandelde het thema ‘kinderrechten en de klimaatcrisis.
  • De Leiden Children’s Rights Observatory, opgezet vanuit de UNICEF-leerstoel, is een vrij toegankelijk (open access) platform voor de analyse van kinderrechten-rechtspraak en draagt daarmee bij aan toegang tot het recht voor kinderen (access to justice for children).
  • Samen met de Universiteit van Curaçao heeft de UNICEF-leerstoelhouder het Caribbean Centre for Children’s Rights opgericht, dat onderzoek verricht en een educatief programma aanbiedt voor studenten en professionals in de Caribische regio.
  • UNICEF-leerstoel doet (promotie)onderzoek over tal van kinderrechtelijke onderwerpen met onderzoekers uit Nederland en diverse andere landen.  
  • De UNICEF-leerstoel doet onderzoek en adviseert regelmatig aan externe opdrachtgevers zoals VN-organisaties, overheden, de Europese Commissie en de Raad van Europa, en binnen Nederland het Ministerie van JenV, Ministerie van VWS en de Kinderombudsman.

Netwerk en partnerschappen

Het opbouwen van partnerschappen en netwerken tussen wetenschappers en professionals is essentieel voor het creëren van een effectief ecosysteem voor de bescherming en bevordering van kinderrechten op internationaal, regionaal en nationaal niveau.
De rechten van kinderen omvatten een breed spectrum aan kwesties, van onderwijs en gezondheidszorg tot bescherming tegen misbruik en uitbuiting tegen geweld, ook online, en toegang tot de rechter. Door samen te werken tussen disciplines en organisaties kunnen kennis, middelen en best practices gedeeld worden om deze uitdagingen aan te pakken. Deze partnerschappen maken een meer gecoördineerde en holistische benadering mogelijk van belangenbehartiging, beleidsvorming en directe steun voor kinderen zowel in Nederland als wereldwijd. Daarop bouwt de UNICEF-leerstoel Kinderrechten voort, waardoor toegewijde individuen en organisaties samen, en samen met de kinderen, de rechten van kinderen versterken en hun levenskwaliteit verbeteren.

Fondsen

De Universiteit Leiden, het Leids Universiteits Fonds (LUF) en UNICEF Nederland zorgen gezamelijk voor de financiële ondersteuning van de leerstoel. Het LUF heeft het UNICEF Fund Chair Children's Rights opgericht voor verdere fondsenwerving voor de (wetenschappelijke) activiteiten van de leerstoel.

Andere betrokken hoogleraren

Prof. Dr. Ann Skelton – Hoogleraar Kinderrechten in een Duurzame Wereld en voorzitter van het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.

Prof. Dr. Mariëlle Bruning – Hoogleraar Jeugdrrecht, met een focus op het Nederlandse jeugdrecht en kinderbescherming, en opleidingsdirecteur van de Nederlandstalige Master Jeugdrecht.

Prof. Dr. Simone van der Hof – Hoogleraar Recht en Digitale Technologie met een focus op de relatie tussen kinderrechten en digitale technologie.

Prof. Dr. Judi Mesman - Hoogleraar op het gebied van jeugd en samenleving, met een focus op de intergenerationele overdracht van attitudes en gedrag met betrekking tot thema’s rond sociale rechtvaardigheid.

Prof. Dr. Mirjam Sombroek – Hoogleraar Recht en Gezondheid, tevens lid van de Gezondheidsraad.

Prof. Dr. Marleen Dekker – Hoogleraar Inclusieve Ontwikkeling in Afrika en directeur Afrika Studiecentrum.

Prof. Dr. Jaap E. Doek – Emeritus-hoogleraar Familie- en Jeugdrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, en voormalig voorzitter Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties.