Robert dsc09148 kopie

"Bij TeamUp staat beweging centraal"

Overdag de psycholoog in het speciaal onderwijs, en in de avond TeamUp-vrijwilliger. Dat is hoe de maandagen van Robert er al ruim twee jaar uitzien. Het grootste verschil? “In mijn werk praat ik veel met kinderen, bij TeamUp staat bewegen juist centraal. Het is een universele taal.”

Ik weet dat kinderen veel hebben meegemaakt en ik ben hier voor hun plezier”, vertelt Robert. Plezier en afleiding is hard nodig, want de bijna 7.000 kinderen die in asielzoekerscentra wonen, zijn blootgesteld aan conflict, verlies en angst. In Nederland hebben ze te maken met nieuwe stressfactoren; ze moeten vaak verhuizen, wennen aan een nieuwe cultuur en voelen de angst van hun ouders over de onzekere asielprocedures. Dit heeft een negatieve invloed op het welzijn van kinderen.

Spelenderwijs werken aan vaardigheden

Door middel van bewegen leren we kinderen omgaan met hun emoties. En leren ze ook hun emoties te herkennen. “Veel kinderen zijn stil en teruggetrokken geworden, of juist agressief. Dat zie je in het spel”, vertelt Robert. “Door wekelijks activiteiten te begeleiden, komt er structuur in de levens van kinderen. Ze krijgen een houvast en hebben iets om naar uit te kijken.” Hij creëert samen met vijf andere vrijwilligers een vellige omgeving voor kinderen, waar ze spelenderwijs kunnen werken aan persoonlijke en sociale vaardigheden.

Christina is een van onze trainers van TeamUp. Zij vertelt wat er zo leuk is om vrijwilliger te zijn en hoe de training er uitziet.

Moeilijke momenten

Robert ervaart als vrijwilliger ook moeilijke en uitdagende momenten. “Kinderen komen en gaan. En het gaat lang niet altijd goed tussen de kinderen onderling. Soms willen ze niet samenwerken of vinden ze het lastig nieuwe vriendschappen te sluiten.” Tijdens de training die vrijwilligers krijgen voordat ze van start gaan, leren ze hoe ze zo’n situatie moeten oplossen. “Via een spelelement zorgen we er toch voor dat kinderen, onbewust, samenwerken of samen spelen. Bijvoorbeeld door twee kinderen een bal te laten overgooien die eerst niet met elkaar wilden spelen. Lukt dit tien keer? Dan krijgen ze een punt. Natuurlijk willen ze dat punt halen, en werken zo onbewust samen”, licht Robert toe. Het lijkt iets heel kleins. “Maar juist daardoor zien we dat kinderen ook buiten de sessies elkaar opzoeken”, vervolgt Robert.

Ontwikkeling

Hoe meer sessies er volgen, hoe groter de ontwikkeling die kinderen doormaken. Dat beaamt ook Robert: “Kinderen werken steeds beter samen.” Maar niet alleen kinderen halen hun voordeel uit TeamUp, ook Robert biedt het de nodige energie na een zware werkdag. “Ik weet dat ik bij TeamUp de kinderen blij maak met de activiteiten die we doen, ik zie hen ontspannen. Andersom maken zij mij net zo blij.”

Waardevol werk

Elke week geeft Robert veel tijd en energie aan de kinderen, maar hij krijgt er het dubbele voor terug. “Het is heel leuk om te doen, heel waardevol werk. Iedereen moet zich eigenlijk gewoon opgeven!”

Net als Robert activiteiten voor gevluchte kinderen begeleiden?
Dat kan! Wij zijn hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers. De TeamUp-activiteiten zijn op maar liefst 25 opvanglocaties door heel Nederland, dus er is altijd wel een locatie bij jou in de buurt.

AMIF logo

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).