Kinderen rennen tijdens TeamUp activiteiten

TeamUp: spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

UNICEF Nederland, Save the Children en War Child hebben hun ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten.

Zoektocht naar veiligheid

Wereldwijd zijn meer dan 32 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom is samen met Save the Children en War Child het programma TeamUp opgezet. Om gevluchte kinderen met spel- en beweegactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen.

De kinderen hebben tijdens hun vlucht vaak veel meegemaakt. In het land van aankomst krijgen ze te maken met nieuwe stressfactoren; ze moeten vaak verhuizen, worden gescheiden van hun (net gemaakte) vrienden en voelen de onzekerheid van hun ouders over de asielprocedures. Hierdoor kunnen kinderen bang en verdrietig worden. 's Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze misschien stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Bij TeamUp doen we daar wat aan

Het TeamUp-programma biedt met spel- en bewegingsactiviteiten psychosociale steun aan kinderen die zijn getroffen door conflict en migratie. TeamUp is speciaal ontwikkeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Spelenderwijs leren zij omgaan met hun emoties, krijgen zij meer vertrouwen en bouwen ze aan een hoopvolle toekomst.

Wil je op de hoogte blijven van TeamUp in azc's?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

TeamUp is er op vaste dagen, tijden en met dezelfde begeleiders. Dit zorgt voor stabiliteit, structuur en een gevoel van veiligheid en verbondenheid. De activiteiten worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. De vaardigheden die kinderen bij TeamUp opdoen zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s en komen weer van pas in hun dagelijks leven. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten.

De activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;

  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;

  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;

  • Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

  • Lijkt het je leuk om als vrijwilliger bij TeamUp aan de slag te gaan? Meld je dan aan!

 Benieuwd naar het ontstaan van TeamUp? Bekiijk dan Team Up door de jaren heen.

Sport en spel activiteit

Als vrijwilliger voor TeamUp begeleid je gevluchte kinderen in Nederland en draag je bij aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Meld je aan!

Als vrijwilliger voor TeamUp begeleid je gevluchte kinderen in Nederland en draag je bij aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Meld je aan!

kaartje TU opvanglocaties AZC

Op welke azc-locaties bevinden zich TeamUp activiteiten? Rood geeft aan waar dringend vrijwilligers gezocht worden.

Op welke azc-locaties bevinden zich TeamUp activiteiten? Rood geeft aan waar dringend vrijwilligers gezocht worden.

In 2015 startten de drie organisaties TeamUp voor gevluchte kinderen in Nederland. Het biedt ondersteuning aan kinderen in meer dan 35 Nederlandse opvanglocaties. Inmiddels wordt TeamUp ook op 40 nieuwkomersscholen gegeven en is het gegroeid naar een internationaal programma. Op deze manier worden wereldwijd kinderen geholpen.

TeamUp op School

Sinds 2017 biedt TeamUp ook TeamUp op School aan in het primair nieuwkomersonderwijs. In samenwerking met de CED-Groep is TeamUp aangepast aan de context van het onderwijs. Veel onderwijsmethoden en programma’s voor sociaal-emotionele ontwikkeling zijn erg gericht op taal en sluiten daarom niet goed aan bij kinderen in het nieuwkomersonderwijs. Doordat spel en beweging centraal staan bij TeamUp op School, kan ieder kind vanaf vanaf dag één meedoen, ongeacht de taal die zij spreken. TeamUp wordt wekelijks uitgevoerd op meer dan dertig scholen. De activiteiten worden op de eigen basisschool gegeven door vaste leerkrachten en andere onderwijsprofessionals die zijn getraind als TeamUp facilitator.
Vanaf schooljaar 2023-2024 biedt TeamUp op School twee trajecten aan. In deze flyer staat het aanbod van TeamUp op School. Een meer uitgebreide toelichting op het TeamUp op School programma, het aanbod (incl. tarieven) is te vinden in de brochure.

Leerkracht, azc-klas: “Bewegen is zeker goed voor je geest, op rijtje zetten, rust krijgen. Bewegen is goed om leerprestaties te kunnen bevorderen, ik denk dat kinderen van het bewegen meer energie krijgen, dat ze alerter zijn na een beweegsessie”.

Wereldwijd

De afgelopen jaren kreeg TeamUp ook veel verzoeken uit andere landen en inmiddels is TeamUp ook actief in het buitenland in scholen, opvangcentra en vluchtelingenkampen. Zoals in Oeganda, waar gevluchte kinderen uit Zuid-Soedan deelnemen aan de activiteiten en Colombia, voor gevluchte kinderen uit Venezuela. TeamUp is ook actief in Zweden, Sri Lanka en de bezette Palestijnse gebieden. In samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal start TeamUp ook in Italië en Griekenland. We werken samen met lokale en internationale parners. Lokale trainers worden opgeleid in de TeamUp methodiek, zij trainen vervolgens de TeamUp begeleiders zodat zoveel mogelijk kinderen worden bereikt.

Wetenschap

De methodiek van TeamUp wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en relevantie te garanderen.

Kinderen in Oeganda tijdens TeamUp
AMIF logo

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).