TeamUp: sport- en spelactiviteiten voor gevluchte kinderen in Nederland

UNICEF Nederland, Save the Children en War Child hebben hun ervaring en expertise gebundeld in TeamUp: het programma voor gevluchte kinderen in Nederland - en daarbuiten.

Zoektocht naar veiligheid

Wereldwijd zijn meer dan 32 miljoen kinderen op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging. Zij zijn blootgesteld aan onderdrukking, verlies en angst. Dit heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Daarom bundelden we met Save the Children en War Child onze ervaring en expertise in het programma TeamUp om gevluchte kinderen met spel- en beweegactiviteiten sociaal en emotioneel te ondersteunen.

Gevluchte kinderen hebben veel meegemaakt. In het nieuwe land van aankomst hebben ze te maken met nieuwe stressfactoren; ze moeten vaak verhuizen, worden gescheiden van hun (net gemaakte) vrienden en voelen de onzekerheid van hun ouders over de asielprocedures. Hierdoor kunnen kinderen bang en verdrietig worden. 's Nachts hebben ze vaak nachtmerries, overdag zijn ze stil en teruggetrokken of juist agressief. Over het algemeen vinden ze het moeilijk om mensen te vertrouwen.

Wil je op de hoogte blijven van TeamUp in opvanglocaties in Nederland? Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Sport en spel activiteit

Als vrijwilliger voor TeamUp begeleid je gevluchte kinderen in Nederland en draag je bij aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Meld je aan!

Als vrijwilliger voor TeamUp begeleid je gevluchte kinderen in Nederland en draag je bij aan hun sociaal emotionele ontwikkeling. Meld je aan!

Bij TeamUp doen we daar wat aan

TeamUp biedt gestructureerde sport-, spelactiviteiten zodat kinderen van 6 tot 18 jaar leren hoe ze met hun gevoel moeten omgaan. De vaardigheden die ze bij ons opdoen, zijn gekoppeld aan sociaal-emotionele thema’s. Die komen weer van pas in hun dagelijks leven.

De activiteiten

  • Dragen bij aan stabiliteit en structuur voor kinderen en zorgen dat kinderen weer kind kunnen zijn;

  • Verkleinen de kans dat kinderen op lange termijn verdere psychosociale problemen ontwikkelen;

  • Zorgen ervoor dat kinderen die meer sociaal emotionele ondersteuning nodig hebben, geïdentificeerd en doorverwezen worden naar de juiste instantie;

  • Zorgen ervoor dat de veerkracht van kinderen wordt versterkt zodat ze beter leren omgaan met stressfactoren zoals pesten, boosheid en angst.

  • Lijkt het je leuk om als vrijwilliger bij TeamUp aan de slag te gaan? Meld je dan aan!

In 2015 zijn we met War Child en Save the Children in Nederland begonnen, maar de methodiek wordt inmiddels wereldwijd uitgevoerd. Benieuwd naar het ontstaan van TeamUp? Bekiijk dan Team Up door de jaren heen.

kaartje TU opvanglocaties AZC

Op welke azc-locaties bevinden zich TeamUp activiteiten?

Op welke azc-locaties bevinden zich TeamUp activiteiten?

Wil je op de hoogte blijven van TeamUp in azc's?

Meld je aan voor de nieuwsbrief

TeamUp biedt ondersteuning aan gevluchte kinderen in meer dan 25 Nederlandse opvanglocaties en 17 nieuwkomersscholen. De activiteiten zijn wekelijks op een vaste dag, op een vast tijdstip en worden volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door leerkrachten en ander educatief personeel.

Wereldwijd

Daarnaast wordt de methodiek in vier landen geïmplementeerd: Oeganda, Colombia, Sri Lanka en de bezette Palestijnse gebieden. Dit jaar wordt TeamUp in Zweden ingezet en start de samenwerking met SOS Kinderdorpen Internationaal, zodat het programma ook in Italië en Griekenland kan worden uitgevoerd.

Wetenschap

De methodiek van TeamUp wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd om kwaliteit en relevantie te garanderen.

Michael jessurun
AMIF logo

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).

TeamUp wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF).