Meisjes op basisschool in Bonaire

BES-eilanden

NL EN

Bonaire, Sint Eustatius en Saba - afgekort de BES-eilanden - zijn onderdeel van Nederland. UNICEF ondersteunt het verbeteren van de situatie van de kinderen op deze eilanden.

jongens op Saba

Jongens op Saba

Jongens op Saba

Wat doet UNICEF?

De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten. UNICEF adviseert de lokale overheden, lokale organisaties en ministeries over o.a. kinderbescherming, het verzamelen van data en participatie. Zo heeft UNICEF in 2019 een vervolgonderzoek gedaan naar de kinderrechtensituatie op de Caribische eilanden. Zie ook de Engelstalige versie. Dit onderzoek is in nauwe samenwerking met lokale organisaties, de openbare lichamen en betrokken ministeries gedaan. De lijst met aanbevelingen gericht op de lokale en Nederlandse overheden staan in de Nederlandstalige en Engelstalige factsheets. UNICEF blijft nauw samenwerken met de overheden om de voortgang van de aanbevelingen te volgen en pleit continue voor de verbetering van de situatie van kinderen.

De onderzoeken zijn de basis van het UNICEF kinderrechtenprogramma op Caribisch Nederland 2019–2022, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Samen met partnerorganisaties, zoals de openbare lichamen, zet UNICEF zich in voor structurele verbetering van de kinderrechtensituatie van kinderen in Caribisch Nederland. Aan ambtenaren en professionals bieden we technische expertise, trainingen, en workshops aan op het gebied van kinderrechten, communicatie voor gedragsverandering, en monitoring en evaluatie.  

Inspiratiecampagne Quality Time

In 2022 is er een Quality Time campagne gestart, om ouders en opvoeders te inspireren om tijd met kinderen door te brengen. Want tijd maken voor elkaar niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. In 2023 is hier vervolg aan gegeven met de 2e campagne: Raising our Future

Bekijk de playlist van onze videos op YouTube over deze campagne en zie hoe belangrijk quality time is voor families op de eilanden. Ze zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands.

Kinderrechteneducatie en participatie

Wij ondersteunen scholen op de drie eilanden met kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten. Daaronder valt ook de tweede ronde van het Kinderrechten Filmfestival op de Cariben en debattrainingen. Ook faciliteren we jongerenparticipatie met technische ondersteuning voor de jongerenraden en hebben we in 2022 een workshop georganiseerd voor de jongerenraad van Saba toen zij in Nederland op studiereis waren. 

Met de My New World-campagne in 2020 is de mening van de jongeren in Nederland en de BES-eilanden aangeboden aan minister de Jonge in Den Haag en het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Basketballers Statia

Wat willen we bereiken?

  • Kinderrechten als basis: kennis en respect voor kinderrechten is toegenomen in de samenleving waardoor kinderen en adolescenten kunnen bloeien, hun volledige potentieel bereiken, en deelnemen in beschermende en inclusieve leeromgevingen en initiatieven. 

  • Kinderrechten bevorderen door gedragsverandering: verbeterde opvoeding en maatschappelijke zorg voor de jongste kinderen. 

  • Kinderrechten in beeld: de omstandigheden van de meest kwetsbare kinderen worden verbeterd. De situatie wordt goed gemonitord en de nodige acties worden ondernomen om hun rechten te waarborgen.