Welkom bij UNICEF

Fijn dat je onze site bezoekt! We informeren je graag over ons werk voor kinderen wereldwijd. Om de site goed te laten werken en optimaal met je te communiceren, gebruiken we cookies. Zodat we met minder uitgaven méér kinderen kunnen helpen. Help je ons mee?

...of stel zelf je cookies in

BES-eilanden

Bonaire, Sint Eustatius en Saba - afgekort de BES-eilanden - zijn onderdeel van Nederland. UNICEF ondersteunt het verbeteren van de situatie van de kinderen op deze eilanden. 

4.300
kinderen

op Bonaire

740
kinderen

op Sint Eustatius

370
kinderen

op Saba

jongens op Saba

Jongens op Saba

Jongens op Saba

Wat doet UNICEF?

De Nederlandse overheid is samen met de eilandoverheden verantwoordelijk voor de naleving van de kinderrechten, maar toch leven veel kinderen op de BES-eilanden in onveilige en ongezonde omstandigheden. UNICEF adviseert de lokale overheden, lokale organisaties en ministeries over o.a. kinderbescherming, het verzamelen van data en participatie. Zo heeft UNICEF in 2019 een vervolgonderzoek gedaan naar de kinderrechtensituatie op de Caribische eilanden. Zie ook de Engelstalige versie. Dit onderzoek is in nauwe samenwerking met lokale organisaties, de openbare lichamen en betrokken ministeries gedaan. De lijst met aanbevelingen gericht op de lokale en Nederlandse overheden staan in de Nederlandstalige en Engelstalige factsheets. UNICEF blijft nauw samenwerken met de overheden om de voortgang van de aanbevelingen te volgen en pleit continue voor de verbetering van de situatie van kinderen. 

De onderzoeken zijn de basis van het UNICEF kinderrechtenprogramma op Caribisch Nederland 2019–2021, gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.Samen met partnerorganisaties, zoals de openbare lichamen, zet UNICEF zich in voor structurele verbetering van de kinderrechtensituatie van kinderen in Caribisch Nederland.

Wij ondersteunen alle scholen op de drie eilanden met kinderrechteneducatie en participatie-activiteiten en zetten we het programma dat tussen 2016 -2018 is uitgevoerd voort. Daaronder valt ook de tweede ronde van het Kinderrechten Filmfestival op de Cariben en debattrainingen.

Aan ambtenaren en professionals bieden we technische expertise, trainingen, en workshops aan op het gebied van kinderrechten, communicatie voor gedragsverandering, en monitoring en evaluatie.  

Basketballers Statia

#MyNewWorld

Door de coronacrisis staat de wereld op zijn kop, ook op de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Wat heeft dit voor gevolgen voor de toekomst van de kinderen en jongeren op deze eilanden? Juist nu is het belangrijk dat jongeren zich laten horen. Hun mening telt! Daarom roept UNICEF jongeren op om zich te laten horen.

Met de My New World-campagne, in het Nederlands Mijn Nieuwe Wereld, haalt UNICEF jongeren en hun mening naar de Tweede Kamer. Op donderdag 10 september wordt de mening van de jongeren in Nederland en de Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba aangeboden aan minister Hugo de Jonge in Den Haag en aan het bestuur van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wat willen we bereiken?

  • Kinderrechten als basis: kennis en respect voor kinderrechten is toegenomen in de samenleving op de eilanden waardoor kinderen en adolescenten kunnen bloeien, hun volledige potentieel bereiken, en deelnemen in beschermende en inclusieve leeromgevingen en initiatieven. 

  • Kinderrechten bevorderen door gedragsverandering: verbeterde opvoeding en maatschappelijke zorg voor de jongste kinderen. 

  • Kinderrechten in beeld: de omstandigheden van de meest kwetsbare kinderen worden verberterd. De situatie wordt goed gemonitord en de nodige acties worden ondernomen om hun rechten te waarborgen.

Gerelateerd aan dit onderwerp