Drie kandidaatgemeenten op het podium met confetti

Kandidaat-gemeenten aan het woord

Sinds 2023 zijn er drie gemeenten die meedoen aan het Child Friendly Cities Initiative (CFCI)-programma: Gooise Meren, St. Eustatius en Den Haag. Wat zijn de beweegredenen van deze koplopers en wat zijn hun plannen om hun gemeente kindvriendelijker te maken?

Jelmer Kruijt wethouder Gooise Meren

Jelmer Kruijt, wethouder Gooise Meren

Gooise Meren

‘’In Gooise Meren betrekken we de jeugd actief bij ons beleid’’

In Gooise Meren wonen veel kinderen, en wij vinden het als gemeente belangrijk dat ze zich goed kunnen ontwikkelen. Ons doel, zoals vastgelegd in het coalitieakkoord, is "Alle kinderen in Gooise Meren groeien kansrijk op". We streven ernaar een kindvriendelijke gemeente te zijn, waar jongeren veilig en geborgen kunnen opgroeien met toegang tot onderwijs en zorg. We willen dat ze kunnen spelen, leren, groeien en dat hun stem wordt gehoord. Door deel te nemen aan het Child Friendly Cities Initiative heeft UNICEF Nederland ons handvatten aangereikt om ons lokale beleid te toetsen op kindvriendelijkheid. We hebben bekeken waar we goed presteren en waar verbeteringen mogelijk zijn.

Onze integrale jeugdnota is nauw verbonden met de doelen van CFCI. We betrekken de jeugd actief bij ons beleid en de keuze voor voorzieningen. We organiseerden bijeenkomsten met het 'Youth Committee Gooise Meren'. Dit heeft ons inzicht gegeven in de belangrijke thema's voor jongeren (12-18 jaar). Deze input is verwerkt in de jeugdnota en wordt meegenomen in het CFCI-Actieplan. We werken aan een plan voor een kinderraad en kinderburgemeester. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van een jongerenloket en een applicatie waar jongeren hun mening kunnen geven.

Met de brievenbus die we van UNICEF hebben ontvangen, maken we in het voorjaar 'een rondje langs de velden' om meningen en suggesties van kinderen en jongeren op te halen en aandacht te vragen voor hun betrokkenheid bij het lokale beleid.

wethouder Bredemeijer Den Haag

Hilbert Bredemeijer, Jeugdwethouder Den Haag

Den Haag

"Child Friendly Cities helpt ons de rechten en kansen van kinderen nog beter mee te nemen in ons beleid"

Jeugdwethouder Hilbert Bredemeijer is trots dat Den Haag als eerste grote gemeente in Nederland deelneemt aan het Child Friendly Cities Initiative. “Deze samenwerking met UNICEF Nederland is enorm belangrijk voor onze kinderen. Zij verdienen de kans om het beste uit zichzelf te halen en fijn en veilig op te groeien. Door bijvoorbeeld in te zetten op taalonderwijs en kwetsbare kinderen gratis voorschool te bieden, doet Den Haag al heel veel voor kinderen. De aansluiting bij het CFCI helpt ons de rechten en kansen van kinderen nog beter mee te nemen in ons beleid.

Den Haag is de internationale stad van vrede en recht. Kinderrechten horen daar ook bij. Daarom besteedt de gemeente daar aandacht aan. Voorbeelden hiervan zijn de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, de Kinderrechtenkrant en het kinderrechtenboekje dat ouders ontvangen als ze een kind gekregen hebben.

De komende tijd brengen we met de Child Friendly-checklist in beeld waar we het als gemeente goed doen als het gaat om kinderrechten en waar er nog ruimte voor verbetering is. Dit doen we zowel intern door ons eigen beleid onder de loep te nemen als extern door met maatschappelijke organisaties, ouders en natuurlijk kinderen in gesprek te gaan. Om kinderen goed mee te nemen zetten we extra in op jeugdparticipatie en zijn we begonnen met een participatietraject. Binnenkort gaan we de stad in om de stem van Haagse kinderen te horen. We hebben er ontzettend veel zin in!”

Alida Francis, Sint Eustatius

Regeringscommissaris Alida Francis, Sint Eustatius

Sint Eustatius

"Child Friendly Cities helpt bij concrete verbeteringen voor de jeugd"

Het is belangrijk om continu oog te hebben voor de leefomstandigheden van kinderen en jongeren op het eiland. CFCI ondersteunt daarin, zodat we gericht stappen kunnen zetten om deze te verbeteren en concrete resultaten te bereiken voor onze jeugd, aldus regeringscommissaris Alida Francis. We willen ervoor zorgen dat elk kind op Sint-Eustatius de best mogelijke start in het leven heeft. We weten hoe belangrijk de opgroei-ervaringen van een kind zijn, en hoe de thuisomgeving en gezinsondersteuning die hij of zij ontvangt, een aanzienlijke invloed hebben op hun resultaten later in het leven, evenals de voorzieningen en bescherming die kinderen in hun gemeente zullen vinden. 

We begrijpen dat we, om de resultaten voor kinderen, jongeren en hun families te verbeteren, de manier waarop we met hen, met elkaar en met onze gemeenschappen werken, moeten veranderen. Geen enkele organisatie kan dit alleen bereiken, daarom zullen we als partners moeten samenwerken om deze visie te realiseren. Door deel te nemen aan het Child Friendly Cities Initiative heeft UNICEF ons handvatten aangereikt om ons lokale beleid te toetsen op kindvriendelijkheid. De integratie van het CFCI-actieplan in ons jeugdbeleid zal ons ook helpen de doelstellingen van ons eiland voor elk kind te bereiken. We willen ervoor zorgen dat onze kinderen deelnemen aan beslissingen die hen aangaan. Een van de belangrijke thema's voor de kinderen en jongeren op dit moment is het organiseren van onze allereerste jeugdverkiezingen. Onze jeugdcommissie en jeugdraad zullen worden versterkt om officiële groepen te worden die betrokken zijn bij de besluitvorming.