Kinderen hebben het recht om gehoord te worden

20 november is het Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag vieren we de verjaardag van het Kinderrechtenverdrag. Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Kinderrechtenverdrag unaniem aan. De week in aanloop naar Kinderrechtendag staat de hele wereld, van New York tot Nairobi, een beetje extra stil bij kinderrechten. 

Het doel van UNICEF is om zoveel mogelijk kinderen te laten leren over hun rechten, dat doet UNICEF onder andere met het Ken je rechten-lespakket en gastlessen.

30.000 kinderen leren deze week over kinderrechten

Hoeveel kinderrechten kun jij opnoemen? Grote kans dat je niet verder komt dan 3 kinderrechten. Dat geldt helaas ook voor veel kinderen in Nederland. De coronacrisis heeft laten zien dat kinderrechten allesbehalve een ver-van-mijn-bed-show zijn. Alleen als kinderen over hun rechten leren, kunnen zij samen een betere toekomst vormgeven. Daarom staat deze week in het teken van de Grootste Kinderrechtenles en riepen we leerkrachten van groep 7 en 8 door het hele land op om aandacht te besteden aan kinderrechten, met succes! Meer dan 400 scholen verspreid door het hele bestelden het UNICEF Ken je rechten-lespakket en in totaal 30.000 kinderen gaan deze week aan de slag met kinderrechten.

Ben je of ken je een leerkracht?

Bestel het Ken je rechten-lespakket of vraag een gastles aan van één van de jeugdvoorlichters.

Lees meer

Jongerenparticipatie is een belangrijk recht

Het afgelopen jaar is gebleken dat jongeren onder de achttien enorm zijn geraakt door de coronacrisis, maar dat er nog lang niet altijd naar hun mening wordt gevraagd. Kinderen en jongeren mogen nog niet stemmen, maar hebben wel een stem die gehoord moet worden. Volwassenen, maar ook politici, lijken dit soms te vergeten.

De mening van kinderen en jongeren wordt helaas nog lang niet altijd meegenomen bij het maken van beslissingen. Er wordt vaak óver kinderen gepraat en niet mét kinderen, terwijl zij het recht hebben om hun mening te geven én om serieus genomen te worden. En dat terwijl we allang weten: kinderen en jongeren komen met de beste ideeën en oplossingen.

Jongeren gingen op 14 september met elkaar in gesprek over thema's en vormden een advies voor de overheid.

Nederlandse jongeren gaan in gesprek met Kamerleden

UNICEF vroeg jongeren tussen de 13 en 18 jaar de afgelopen maanden wat zij belangrijk vinden en wat er volgens hen nodig moet veranderen. De drie onderwerpen die het vaakst werden genoemd zijn klimaat, gelijke rechten en mentaal welzijn. Op donderdagochtend 18 november gaan jongeren met Kamerleden in gesprek over deze thema’s en presenteren zij het Speak up jongerenadvies.

Meer weten over Speak up?

Lees hier hoe het jongerenadvies tot stand is gekomen

Lees meer

Naast advies geven aan UNICEF gaat het UNICEF jongerenpanel ook aan de slag met een eigen project over een onderwerp dat zij belangrijk vinden en waarmee zij impact maken op leeftijdsgenoten.

Het UNICEF jongerenpanel denkt mee over het werk van UNICEF

UNICEF heeft een jongerenpanel dat meedenkt, -praat, en -beslist over het werk van UNICEF. Het UNICEF jongerenpanel bestaan uit vijftien jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Zij laten zich horen over dingen die zij belangrijk vinden en zorgen er samen met UNICEF voor dat er naar de mening van jongeren wordt geluisterd en de stem van jongeren wordt meegenomen in de projecten van UNICEF.