Oorlog in Syrië

Gevlucht voor het geweld met niet meer dan je kunt dragen. Niet meer naar school, niet meer buiten spelen met vriendjes. Vaders die niet meer thuis komen en moeders die er het beste van maken in een geïmproviseerde tent. Het is het leven dat miljoenen Syrische kinderen leiden.

Wat is er aan de hand?

Bijna zeven jaar duurt het conflict in Syrië inmiddels. Zeven jaar van geweld en onzekerheid. Veel kinderen hebben in hun leven niets anders gekend dan oorlog. In Syrië en landen in de regio die veel vluchtelingen opvangen, is een groot gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedsel, water en gezondheidszorg. Kinderen missen vaak jaren onderwijs en lopen het risico te moeten werken of te worden uitgehuwelijkt.

Veel families hebben hun huis moeten verlaten, omdat het niet langer veilig was om te blijven. In Syrië zijn zes miljoen mensen ontheemd, waarvan drie miljoen kinderen. Daarnaast zijn er meer dan vijf miljoen Syriërs als vluchteling geregistreerd in landen in de regio. Meer dan de helft is kind. 

Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte vangen de meeste vluchtelingen op, ruim 80 procent. In Turkije verblijven bijvoorbeeld meer dan een miljoen Syrische kinderen en in Libanon ruim een half miljoen. De enorme instroom van vluchtelingen de afgelopen jaren legt een enorme druk op de basisvoorzieningen in deze landen. Hulp is en blijft hard nodig.

  Oost-Ghouta is één van de belegerde gebieden in Syrië. Er wonen bijna 400.000 mensen, zij hebben een groot tekort aan voedsel en medicijnen. Bijna 12 procent van de kinderen is ernstig ondervoed - het hoogste aantal ooit gemeten in Syrië. UNICEF bereikt de inwoners van Oost-Ghouta door middel van konvooien met humanitaire hulp.

  Terug naar school

  Veel ouders zijn bang om hun kinderen naar school te sturen. Er loeren vele gevaren op de weg naar school en zelfs in de klas zijn kinderen niet altijd veilig. Zo zijn er sinds het begin van het conflict meer dan 4.000 scholen aangevallen. Een op de drie schoolgebouwen zijn buiten gebruik omdat ze zijn vernietigd, beschadigd of worden gebruikt door strijdende partijen of ontheemde gezinnen. Inmiddels gaan bijna twee miljoen kinderen in Syrië en één miljoen kinderen in de regio niet meer naar school. Zij missen vaak vele jaren onderwijs. 

  Ahmad, Syrië

  “Ik wilde later dokter worden, maar misschien word ik nu wel niets omdat onze school is gebombardeerd”

  Ahmad, Syrië

  Kinderen die niet naar school gaan lopen het risico te moeten werken of te worden gerekruteerd door gewapende groepen. Meisjes worden jong uitgehuwelijkt, omdat ouders hopen dat hun dochter veilig is bij hun (vaak oudere) man.

  Veel kinderen hebben verschrikkelijke dingen gezien en meegemaakt. Ze hebben dringend behoefte aan psychosociale zorg om hun trauma’s te verwerken. Onderwijs geeft hoop en toekomstperspectief voor kinderen, hun familie en Syrië zelf. Uiteindelijk zijn het de kinderen die het land weer op moeten bouwen.

  Toch is er ook hoop. Afgelopen jaar gingen er weer meer kinderen in Syrië naar school dan het jaar ervoor. In totaal nam het aantal kinderen dat niet naar school gaat af van 2,12 miljoen tot 1,75 miljoen.

  Het conflict in Syrië in cijfers
  • 85 procent van de Syrische families leeft onder de armoedegrens.
  • De helft van de ziekenhuizen en klinieken in Syrië is geheel of gedeeltelijk gesloten.
  • Vijf landen in de regio vangen 80 procent van de Syrische vluchtelingen op (Libanon, Jordanië, Turkije, Irak en Egypte).
  • Families zijn gemiddeld een kwart van hun inkomen kwijt aan het kopen van water.
  • In driekwart van de Syrische huishoudens moeten kinderen werken om bij te dragen aan het familie-inkomen.

  In 2017 hebben we onder andere het volgende bereikt:

  2
  miljoen

  kinderen en volwassenen hebben voorlichting gekregen over het gevaar van onontplofte mijnen in Syrië

  180+
  duizend

  mensen hebben toegang tot schoon water in Jordanië

  600+
  duizend

  Syrische kinderen kunnen naar school in Turkije

  218
  duizend

  meisjes en vrouwen kregen voorlichting over seksueel geweld in Libanon

  Gerelateerd aan dit onderwerp

  Help de kinderen in Ghouta - Syrië

  geef nu