Ieder kind heeft recht op noodhulp

In noodsituaties zijn kinderen het meest kwetsbaar. Zij hebben recht op hulp, direct en zonder belemmerende voorwaarden. Kinderen hebben in alle omstandigheden voeding, water, zorg en onderwijs nodig en moeten koste wat kost worden beschermd tegen geweld, uitbuiting en misbruik. We werken wereldwijd en kunnen daardoor vrijwel altijd direct noodhulp bieden.
4,2
miljoen

kinderen in Nigeria werden ingeënt tegen mazelen in 2017

200
duizend

ernstig ondervoede kinderen in Zuid-Soedan werden behandeld in 2017

3,2
miljoen

Syrische kinderen kregen toegang tot onderwijs in 2017

>4
miljoen

mensen in Jemen kregen toegang tot drinkwater in 2017

UNICEF en noodhulp

UNICEF is 24 uur per dag op rampen voorbereid. Op verschillende plaatsen in de wereld staan pakhuizen met hulpgoederen, die we direct kunnen verspreiden als dat nodig is. De verdeling van de goederen doen we samen met overheden, andere hulporganisaties en de lokale bevolking zelf.

Gezondheidszorg
We zetten (tijdelijke) gezondheidscentra op, trainen medisch personeel, vaccineren kinderen tegen gevaarlijke ziektes en zorgen voor medicijnen.

Water, toiletten en hygiëne
Schoon water is van levensbelang. Tijdens een humanitaire ramp zorgen we direct voor schoon water en toiletten. Ook geven we voorlichting over hygiëne.

Voeding
In noodsituaties zetten we een systeem op om ondervoeding bij kinderen snel te kunnen ontdekken. We richten voedingscentra in, trainen medisch personeel en geven ondervoede kinderen voedingssupplementen, therapeutische melk en calorierijke voeding.

Kinderbescherming
We zorgen voor veilige plekken waar kinderen kunnen worden opgevangen en geregistreerd als ze hun ouders of verzorgers kwijt zijn. Kinderen kunnen in deze 'Child Friendly Spaces' ook spelen en psychosociale begeleiding krijgen.

Onderwijs
Onderwijs geeft kinderen structuur en een kans op een betere toekomst. Daarom zetten we in noodsituaties (tijdelijke) scholen op, zodat kinderen zo snel mogelijk weer onderwijs kunnen volgen. Ook trainen we leraren en zorgen we voor lesmaterialen.

Audrey Hepburn (1929-1993), actrice en Goodwill Ambassadeur van UNICEF

“Ik weet wat UNICEF voor kinderen betekent, omdat ik na de Tweede Wereldoorlog zelf hulp heb gekregen”

Audrey Hepburn (1929-1993), actrice en Goodwill Ambassadeur van UNICEF

Vind jij ook dat een kind recht heeft op noodhulp?

Doneer nu