Nieuwe wetgeving gaat helpen om kinderrechten te beschermen in bedrijfswereld

27 juni 2024

Op 24 mei is door de Europese Unie de nieuwe Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) aangenomen. Grote bedrijven moeten nu actie ondernemen om mensenrechten en kinderrechten wereldwijd in hun toeleveringsketens beter te controleren, aan te pakken en op te lossen.  Deze wetgeving zal waarschijnlijk in juli van kracht worden. 

kinderen die de handen op elkaar leggen

Kinderarbeid

De OESO richtlijnen (2012) en de SDGs (2016) die bedrijven aansporen om in hun bedrijfsvoering en bedrijfsoperaties rekening te houden met hun impact op mensenrechten en milieu, bestaan al langer maar zijn vrijblijvend. Veel Kinderrechten zoals bescherming tegen kinderarbeid, toegang tot onderwijs, recht op gezinsleven, bescherming van ouders, worden negatief beïnvloed door de internationale toeleveringsketens. Met deze Europese wet wordt de vrijwilligheid omgezet in een zorgplicht (de due diligence) om de bestaande richtlijnen na te leven.  

Kinderarbeid is één van de negatieve aspecten in internationale toeleveringsketens, en komt veel voor  in landen waar grote bedrijven uit de EU hun materialen vandaan halen. Bij het checken van hun toeleveringsketens moeten bedrijven ook denken aan de rechten van kinderen zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag. 

Children painting their school made out of recycled plastic bricks, in Tiassalé, in the South of Cote d’Ivoire.

Bedrijven verplicht richtlijn te volgen

Met deze wetgeving worden bedrijven verplicht om zich aan de richtlijnen te houden. Kinderen en jongeren die negatieve gevolgen ondervinden van de activiteiten van een bedrijf of van zijn zakenpartners, kunnen het bedrijf voor de rechter dagen, zelfs als ze buiten de EU wonen.    

Onze ervaring met partners in productielanden bevestigt dat due diligence in de toeleveringsketen essentieel is maar dat het alleen effectief is, als er een gebiedsgerichte aanpak komt om  de onderliggende oorzaken van kinderarbeid aan te pakken en te investeren in bredere sociale oplossingen. Wij verwelkomen daarom de CSDDD en zien het als een aanmoediging aan alle EU-bedrijvenom samen te werken met de regeringen van partnerlanden, de lokale bedrijven,  en belanghebbenden.   Wanneer partijen gezamenlijk werken om problemen te erkennen en op te lossen op sociaal en economisch gebied zal dat kinderen kansen bieden voor een volwaardige toekomst in een stabiele omgeving waar we uiteindelijk allemaal naar streven. 

De WNCB-alliantie*, waar UNICEF Nederland ook deel van uitmaakt, blijft zich inzetten voor de effectieve implementatie van de Due Diligence wet, in Nederland ook wel de zorgvuldigheidswetgeving genoemd, en zal begeleidende maatregelen blijven promoten, met de nadruk op kinderrechten waaronder het voorkomen van kinderarbeid. De alliantiepartners zetten zich in om overheden en bedrijven in de EU en productielanden te begeleiden bij het versterken van hun zorgvuldigheidspraktijken vanuit een kinderrechtenperspectief.  

Lees het volledige Engelse statement op de website van WNCB.

*De WNCB alliantie bestaat uit de Stop Kinderarbeid coalitie, Save the Children Nederland en UNICEF Nederland.