Driekwart van de kinderen en jongeren in Oekraïne zegt psychologische steun nodig te hebben

23 februari 2024

Kinderen in Oekraïne in frontliniegebieden hebben de afgelopen twee jaar tussen de 3.000 en 5.000 uur – wat neerkomt op vier tot zeven maanden – doorgebracht in schuilkelders en ondergrondse metrostations. Daarnaast geeft driekwart van de kinderen en jongeren tussen de 14 en 34 jaar aan psychologische of emotionele steun nodig te hebben.

De 10-jarige Veronica staat voor haar oude slaapkamer, wat nu een ruïne is

De 10-jarige Veronica bezoekt de ruïnes in het centrum van Borodianka, de plek waar ooit haar slaapkamer was.

De 10-jarige Veronica bezoekt de ruïnes in het centrum van Borodianka, de plek waar ooit haar slaapkamer was.

“De oorlog in Oekraïne heeft voor veel kinderen hun kindertijd verwoest en grote schade aangericht aan hun mentale gezondheid en leervermogen", zegt UNICEF Nederland directeur Suzanne Laszlo. “Kinderen hebben twee jaar lang geweld, scheiding en verlies van dierbaren en familie, ontheemding en een gebrek aan onderwijs en gezondheidszorg meegemaakt. Ze willen dat er een einde komt aan deze nachtmerrie.”

Psychologische gevolgen van de oorlog

De psychologische gevolgen van oorlog zijn groot voor kinderen. Volgens onderzoeksgegevens heeft de helft van de 13- tot 15-jarigen moeite met slapen, en heeft 1 op de 5 nare gedachten en flashbacks – typische uitingen van een posttraumatische stressstoornis. Daarnaast geeft driekwart van de kinderen en jongeren tussen de 14 en 34 jaar aan emotionele of psychologische steun nodig te hebben. Minder dan een derde van hen zocht echter hulp. Daarbovenop, in een tijd waarin kinderen de steun van ouders het hardst nodig hebben, meldt de helft van de ondervraagde ouders dat ze moeite hebben om hun kinderen te ondersteunen. 

Beperkt toegang tot onderwijs

Hoewel school een belangrijke stabiele factor kan zijn in het leven van kinderen, heeft 40 procent van de Oekraïense kinderen geen toegang tot voortgezet onderwijs, voornamelijk vanwege een gebrek aan schoolgebouwen. In gebieden dichterbij de frontlinie heeft zelfs de helft van de schoolgaande kinderen geen toegang tot onderwijs. Uit de laatste gegevens blijkt dat de omvang van de leerachterstanden in 2022 vergeleken met 2018, gelijk staat aan twee jaar verlies in lezen en één jaar verlies in wiskunde.

Wat doet UNICEF?

Sinds de escalatie van de oorlog twee jaar geleden heeft UNICEF het werk in Oekraïne uitgebreid. Het bieden van psychosociale zorg aan kinderen is een belangrijk onderdeel van ons werk, naast het verzorgen van toegang tot gezondheidszorg, vaccinaties, voeding, kinderbescherming, onderwijs, schoon water en de meest kwetsbare gezinnen helpen met financiële ondersteuning. UNICEF werkt ook in gastlanden die Oekraïense vluchtelingen opvangen, voornamelijk op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en kinderbescherming.