Spreidingswet aangenomen; nu daadkracht nodig voor kindvriendelijke asielopvang

23 januari 2024

“Het is goed nieuws dat de Spreidingswet eindelijk is aangenomen. Nu is er politieke daadkracht nodig om kinderen in de asielopvang echt veiligheid en perspectief te bieden.” Dat stelt Suzanne Laszlo, directeur van VN-kinderrechtenorganisatie UNICEF Nederland, nu de wet vandaag met een meerderheid in de Eerste Kamer is aangenomen.

kind-in-noodopvang.jpg

Het aannemen van de wet is volgens UNICEF een cruciale eerste stap om te werken aan stabiele en kleinschalige opvang van asielzoekerskinderen. De komende maanden zal het kabinet aan de slag gaan met de uitvoering van de wet en zullen er in de provincies afspraken worden gemaakt over de verdeling van opvangplekken.

Stel welzijn kinderen centraal

Volgens UNICEF is het voor kinderen van groot belang dat er nadrukkelijk wordt ingezet op het welzijn van kinderen in de asielopvang. Zij zijn extra kwetsbaar, en hebben in het huidige asielsysteem nauwelijks houvast of perspectief. Laszlo: “Kinderen hebben een stabiele, rustige en veilige omgeving nodig om gezond op te groeien. Duizenden kinderen verblijven momenteel in tijdelijke opvanglocaties, die voor hen niet geschikt zijn. Om deze kinderen te beschermen, moeten zij zo snel als mogelijk worden doorgeplaatst naar bestaande of nieuwe reguliere opvanglocaties.”

Grote druk op asielopvang

Ook maakt de VN-kinderrechtenorganisatie zich zorgen over de grote druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel, waar de maximale capaciteit al maandenlang wordt overschreden. Dit geldt ook voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv) in Ter Apel, terwijl juist voor deze groep goede opvang en begeleiding essentieel is. Het is daarom noodzaak dat de druk op Ter Apel zo snel mogelijk wordt verminderd en dat actief wordt gezocht naar nieuwe aanmeldcentra.

UNICEF benadrukt dat bestuurders en politici direct hun verantwoordelijkheid moeten nemen om het welzijn en de veiligheid van kinderen in de asielopvang echt te waarborgen. Laszlo: “Met het aannemen van de Spreidingswet zijn we er nog niet. De gevolgen van de wet – een stabiel opvanglandschap verdeeld over Nederland – wordt deels pas over een jaar zichtbaar. Tegelijkertijd zien we nog steeds onvoldoende capaciteit bij het COA om goede opvang te garanderen, duren asielprocedures ellenlang door de druk op het IND en gaat het huisvesten van statushouders te langzaam. Deze hiaten in het systeem zorgen voor grote druk op kinderen in de asielopvang.”

Landelijk kwaliteitskader

Onderdeel van de implementatie van de wet is het opstellen van een landelijk kwaliteitskader en het uitwerken van een bijbehorend plan van handhaven. Om ervoor te zorgen dat kinderen altijd kunnen verblijven op locaties die voor hen geschikt zijn, roepen we het kabinet op om bij het opstellen van het kwaliteitskader rekening te houden met de noden en behoeften van kinderen.