UNICEF opgelucht over steun voor Spreidingswet

16 januari 2024

UNICEF Nederland juicht toe dat de Eerste Kamer vandaag steun heeft uitgesproken voor de Spreidingswet. Het is een cruciale eerste stap naar stabiele opvang van asielzoekerskinderen. De wet is daarmee essentieel voor het welzijn en de veiligheid van duizenden kinderen in de (crisis)noodopvang en aanmeldcentrum Ter Apel.

kind-in-noodopvang

De uitgesproken steun voor de Spreidingswet is volgens UNICEF Nederland een cruciale eerste stap om te werken aan eerlijk verdeelde en stabiele opvang van asielzoekerskinderen. Suzanne Laszlo, directeur UNICEF Nederland: “De wet is essentieel voor het welzijn van duizenden asielzoekerskinderen die nu twee jaar zonder perspectief en vaak zonder goede begeleiding, zorg en onderwijs in (crisis)noodopvanglocaties verblijven die allerminst geschikt voor hen zijn”. Ook de onhoudbare situatie in aanmeldcentrum Ter Apel brengt grote gezondheids- en veiligheidsrisico’s met zich mee. 
 
De Spreidingswet kan zorgen voor het creëren van voldoende stabiele, eerlijk verdeelde en kleinschalige opvanglocaties. Dat voorkomt veelvuldige verhuizingen, maakt persoonlijke aandacht voor het welzijn van kinderen mogelijk en biedt hen een kans om in rust en veiligheid na te denken over hun toekomst.  
De Spreidingswet zorgt ook voor eenheid in kwaliteitsnormen voor de opvang van gevluchte kinderen. Op dit moment zijn die normen er nog niet, wat heeft geleid tot grote verschillen in de kwaliteit van tijdelijke opvanglocaties.  
Tot slot kan de Spreidingswet zorgen voor voorspelbaarheid voor gemeenten, omwonenden, asielzoekers en uitvoeringsorganisaties, wat kan helpen in het creëren van stabiliteit en rust.  
 
UNICEF Nederland roept gemeenten in Nederland op om alvast te handelen in de geest van de wet en te zorgen voor voldoende, stabiele en kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekerskinderen.  
Ook roepen we het kabinet op om kinderen voorrang te geven bij het overplaatsen van (crisis)noodopvang naar stabiele, kleinschalige opvangplekken. 
 
Laszlo: “De keuze van de Eerste Kamer om steun uit te spreken voor de Spreidingswet is een erkenning dat elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, recht heeft op veiligheid, onderwijs en een kans op een betere toekomst”.