Giro555-actie Turkije en Syrië op schema; focus verschuift van noodhulp naar wederopbouw en perspectief

3 oktober 2023

Giro555 heeft in de eerste zes maanden voor bijna 32 miljoen euro aan noodhulp geleverd na de aardbeving in Turkije en Syrië. Dit geld is gelijk verdeeld tussen beide landen. Met de winter op komst blijft noodhulp essentieel, maar de focus verschuift de komende jaren naar wederopbouw en herstelwerkzaamheden. De hulpoperatie loopt tot maart 2025 en het gironummer 555 blijft open voor donaties tot het einde van dit jaar, met een totaalbedrag van 124,5 miljoen euro tot nu toe.

kind-en-vrouw.jpg

In de nacht van maandag 6 februari 2023 zijn miljoenen mensen in Turkije en Syrië getroffen door twee krachtige aardbevingen en naschokken die enorme schade hebben aangericht. De eerste maanden zorgden de betrokken hulporganisaties met het geld van Giro555 voor tijdelijke opvanglocaties, drinkwater en schone toiletten en gaven ze financiële ondersteuning zodat mensen zelf konden kopen wat ze nodig hadden. Er werden vrijwel direct hulpgoederen uitgedeeld, zoals hygiënekits, winterkleding en dekens. Daarnaast werd ook groots ingezet op het verlenen van psychosociale hulp en creëerden de hulporganisaties veilige plekken voor kinderen waar ze konden spelen en leren. Hiermee zijn inmiddels al honderdduizenden mensen geholpen.

Michiel Servaes, actievoorzitter Giro555: “​​De situatie is nog altijd zorgelijk in beide landen, waar zoveel verwoesting het leven voor miljoenen mensen ingrijpend heeft veranderd en nog steeds moeilijk maakt. Dankzij de fantastische betrokkenheid in Nederland en de grote opbrengst van Giro555 hebben de hulporganisaties gelukkig veel slagkracht. We werken daarbij nauw samen met diverse lokale partners die een onmisbare schakel zijn bij internationale hulpverlening op deze schaal. Met de strenge winter op komst, blijven wij noodhulp geven maar gaan we ons ook richten op de volgende fase. Hierbij wordt gewerkt aan zaken die nodig zijn om het rampgebied weer toekomstperspectief te geven, waaronder het herstellen van gebouwen of investeringen in de economie zodat deze weer kan opbloeien.”
 

kind-en-ouders.jpg

Uitdagingen rampgebied

Het rampgebied is enorm uitgestrekt en maakt de hulpverlening niet eenvoudig. Door het langlopende conflict in Syrië waren er al grote groepen vluchtelingen en is de veiligheidssituatie een uitdaging. Inflatie in beide landen zorgt ervoor dat de prijzen voor voedsel en andere basisbenodigdheden, maar ook van hulpgoederen, stijgen. Daarnaast waren er ook veel hulpverleners zelf getroffen tijdens de ramp. Door de inzet van bestaande netwerken met lokale partners en autoriteiten konden de hulporganisaties, ondanks de uitdagingen, veel doen binnen hun eigen expertise om te helpen.

Wederopbouw

Naast het geven van noodhulp gaan de organisaties achter Giro555 de focus verleggen naar wederopbouw, herstelwerkzaamheden en het bieden van perspectief. Scholen, ziekenhuizen en watersystemen worden gerepareerd en lokale markten en economieën worden ondersteund zodat het normale leven zoveel mogelijk weer opgestart kan worden. De meest kwetsbaren krijgen financiële ondersteuning zodat zij de komende winter in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat veel mensen nog altijd kampen met gevoelens van angst en stress wordt de komende maanden het geven van psychosociale hulp verder opgeschaald. De opbrengst van Giro555 wordt tot 1 maart 2025 besteed. Voor meer informatie over de hulpverlening zie: www.giro555.nl