Twee op de drie ontwikkelingsdoelen voor kinderen liggen achter op schema

21 september 2023
servische-jongen.jpg

De driejarige Kan speelt en schildert met zijn ouders in Belgrado, Servië.

De driejarige Kan speelt en schildert met zijn ouders in Belgrado, Servië.

De situatie in het kort

Een nieuw VN-rapport waarschuwt dat twee derde van de doelstellingen voor kinderen en kinderrechten wereldwijd niet worden gehaald, tenzij er dringende maatregelen worden genomen. Vooral doelen op het gebied van bescherming, onderwijs en armoedebestrijding blijven ver achter.

Wat zijn de doelen?

In 2015 stelden alle landen ter wereld zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) op. Het doel was om de wereld in 2030 duurzaam en rechtvaardig te maken voor iedereen. Maar nu, halverwege de termijn, blijkt dat twee derde van deze doelen voor kinderen niet op schema ligt volgens een recent VN-rapport.

Waarom is dit belangrijk?

De wereld beloofde zeven jaar geleden om armoede, honger en ongelijkheid uit te roeien en ervoor te zorgen dat iedereen, vooral kinderen, toegang heeft tot basisvoorzieningen. Maar we lopen zo ver achter dat we bijna geen tijd meer hebben om deze belofte waar te maken, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland.

Wat als er niets verandert?

Als er geen verbetering komt, zullen slechts zestig landen tegen 2030 de SDG's hebben behaald, wat betekent dat bijna 2 miljard kinderen in 140 landen achterblijven.

Waarom gaat het niet goed?

Het rapport wijst op factoren zoals de coronapandemie, klimaatverandering, conflicten en economische crises die de vooruitgang hebben vertraagd. De pandemie leidde tot problemen met vaccinaties en onderwijs voor kinderen.

Wat moet er gebeuren?

UNICEF roept landen op om ambitieuzere doelen te stellen en kinderen centraal te stellen. Investeringen in de vroege kinderjaren hebben positieve langetermijneffecten voor de samenleving. Landen moeten hun budgetten verhogen voor onderwijs, gezondheidszorg en financiële steun. Ook is meer data en kennis nodig om de situatie van kwetsbare kinderen beter te begrijpen.