Miljoenennota: wat wordt er gedaan voor kinderen?

19 september 2023

Op Prinsjesdag kijkt UNICEF Nederland naar de Miljoenennota met als centrale vraag: wat wordt er gedaan voor kinderen in Nederland en wereldwijd? Dat is een prangende vraag; want de gezonde ontwikkeling en veerkracht van kinderen in Nederland staat onder druk, met name voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. 

Reactie na de troonrede

UNICEF/van den Eijnden

UNICEF/van den Eijnden

Visie op jeugd  

Het is goed om te zien dat kinderen en jongeren op punten in de Miljoenennota expliciet worden genoemd en er wordt geïnvesteerd in preventie, in tegengaan van armoede en verbeteren van de mentale gezondheid. Doordat een holistische visie ontbreekt, blijft echter onduidelijk wat er in de breedte nodig is voor een gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren en hoe deze aspecten daarin passen. Gezond en kansrijk opgroeien vraagt om een overkoepelende visie van de overheid op kinderen en jongeren. De plannen van het kabinet hebben directe invloed op de ruim 3,3 miljoen kinderen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat hun zorgen en behoeften meer weerklank in de begroting krijgen en het is essentieel dat er een doordachte visie komt op de verantwoordelijkheden van de overheid bij het opgroeien van kinderen. 

Op sommige beleidsdossiers zien we terug dat jongeren worden betrokken. Maar bij verschillende ministeries zien we niet duidelijk terug hoeveel middelen er beschikbaar komen voor participatie van kinderen en jongeren. Juist voor deze groep is het belangrijk om dit te faciliteren omdat zij geen stemrecht hebben, zij minder goed verenigd zijn, economisch minder meetellen en vaak niet worden gehoord.  

Lees hieronder onze reactie op de maatregelen genoemd in de Miljoenennota van 2024.

Reactie op miljoenennota 2024

Bekijk hier onze reactie