Jongeren adviseren politici tijdens Jongeren Prinsjesdag 2023

18 september 2023

Voor het derde jaar op rij hebben jongeren het UNICEF-jongerenadvies aangeboden aan politici tijdens Jongeren Prinsjesdag. Samen bespraken ze belangrijke onderwerpen waar jongeren zich zorgen over maken. De drie thema’s voor 2023 zijn klimaatverandering, oorlogen in de wereld en armoede.  

Jongeren en politici op het podium

Concrete aanbevelingen in een koffertje

Net als op Prinsjesdag wordt ook op Jongeren Prinsjesdag een koffertje overhandigd. In het koffertje zit het UNICEF-Jongerenadvies, een door ruim 1000 jongeren gemaakt advies voor de Nederlandse overheid dat werd aangeboden aan demissionair staatssecretaris Maarten van Ooijen. In het advies geven jongeren concrete aanbevelingen waar politiek Den Haag gericht mee aan de slag kan om de positie van jongeren in Nederland te verbeteren.

De jongeren gingen in gesprek met Anne Kuik (CDA), Jasper van Dijk (SP), Marieke Koekkoek (Volt), Jeanet van de Laan (D66) en Ferd Crone (PvdA/Groen Links). Eva (16), Mikail (18), Max (16) Recep (15), Emeritha (16) Eliona (18) en Neha (17) deelden  het podium van theater Diligentia met Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland, en het gesprek werd geleid door H.K.H. Prinses Laurentien van Oranje. Het evenement werd gepresenteerd door Sem Ben Yakar.

Volgens het Kinderrechtenverdrag hebben jongeren onder de 18 het recht om gehoord te worden door de overheid. Jongeren zitten boordevol goede ideeën, zonder hun betrokkenheid vinden we geen duurzame oplossingen voor problemen waar zij tegenaan lopen. 

Spoken Word

Naast het koffertje werd het advies ook als Spoken Word gepresenteerd. Deniz Wittebol, bekend als rapper Freez, heeft samen met zes jongeren deze creatie gemaakt van het UNICEF-jongerenadvies. De woorden van het jongerenadvies komen zo tot leven, letterlijk met de stem van jongeren als uitgangspunt. 

Boordevol ideeën

Jongeren maken zich zorgen over grote en complexe thema’s. Het zijn zaken die impact hebben op hun toekomst. Daarover zeggen ze: "Er zijn nu oplossingen nodig, we kunnen niet meer 10 jaar wachten."

Ze komen ook met adviezen voor de politiek:

Klimaat

  • Stop met reclame voor vervuilende spullen, eten en vliegen.
  • Maak het openbaar vervoer goedkoper
  • Stop de consumptiemaatschappij zoals die nu is

Oorlogen in de wereld

  • Help landen na oorlog of conflict er weer bovenop te komen
  • Zoek de samenwerking op tussen landen
  • Zorg dat vluchtelingen zich gehoord en gezien voelen

Armoede

  • Leer ons op school hoe je om moet gaan met geld om armoede te voorkomen
  • Laat uitkeringen en lonen meestijgen met de inflatie
  • Maak buitenschoolse activiteiten gratis beschikbaar

Suzanne Laszlo: "Geweldig dat de jongeren hier vanmiddag over in gesprek gaan met de aanwezige politici. Vandaag horen wij graag van hen hoe zij deze inzichten mee kunnen nemen in hun werk om de positie van jongeren in Nederland te verbeteren. Het zijn spannende tijden door de val van het kabinet, maar ook kansrijk om in een nieuw regeerakkoord echt een visie op de jeugd mee te nemen en in alle onderwerpen die kinderen raken hun belang en stem goed te verankeren. Ik ben tevreden als de woorden straks ook kunnen worden omgezet in concrete daden."

Visie op de jeugd

Het Jongerenadvies gaat over grote thema’s en geeft ook aan dat jongeren van de overheid duurzame oplossingen vragen. De komende maanden zal UNICEF samen met jongeren, het UNICEF-jongerenadvies op de agenda blijven zetten. We vragen aan de nieuwe regering om in het regeerakkoord een visie op jeugd te geven. Een visie waarin duidelijk staat hoe zij de rol en waarde van kinderen en jongeren ziet en wat de rol van de overheid is bij de ontwikkeling van de jeugd.